Medicína


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
13.září 2017

Obezita, syndrom vyhoření, cukrovka, alergie, chronický únavový syndrom, tyto a další nemoci mají společného jmenovatele — civilizační choroby. Poslední dobou je přiřazena také neplodnost. Rodičovství  vzhledem k nastavenému životnímu stylu se odkládá, a pak řada párů se potýká s následky vyššího věku.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
12.září 2017

Konkurence mezi zdravotními pojišťovnami není ještě kvůli silným legislativním regulacím v České republice rozvinutá v plné výši, přesto jsou už ale první přínosy zcela zřejmé. Nejen, že si každý občan může svobodně vybrat svoji pojišťovnu a čerpat tak individuální výhody z její nabídky, ale ukazuje se, že i v tomto sektoru nutí konkurence instituce k větší efektivitě práce. Dokazují to aktuální čísla ze zdravotně pojistných plánů pro rok 2017. Rozdíl v efektivitě práce mezi nejlepším a nejslabším údajem je markantní. Zatímco v největší české zdravotní pojišťovně připadá jeden zaměstnanec na administraci přibližně 1600 pojištěnců, zaměstnanci v konkurenčních pojišťovnách musí zvládat až o 400 pojištěnců více.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
11.září 2017

Za pět let nebude mít v ČR kdo učit anatomii. Pedagogů významně ubývá. Jací budou lékaři, které nebude mít kdo učit anatomii? S jakými znalostmi pak budou předstupovat před své pacienty? A kdo bude vědeckými poznatky posouvat českou vědu dál? O tom v dvojrozhovoru mluví děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
08.září 2017

Synovi je 24 let a studuje na vysoké škole, takže pojistné za něj platí stát. Nyní se léčí po těžkém úrazu a nebude moci delší dobu ve studiu pokračovat. Když studium přeruší, jak to bude s platbou pojistného? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Očkování Terapie a prevence chřipky Aktuality 
07.září 2017

Chřipka je vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest, způsobené chřipkovými viry typu A a B. V nadcházející chřipkové sezóně budou mít obyvatelé České republiky vůbec poprvé možnost využít očkování čtyřvalentní vakcínou. Ta na rozdíl od třívalentní vakcíny poskytuje ochranu nejen proti dvěma A kmenům a jednomu B kmenu chřipky, ale proti dvěma kmenům chřipky typu A a dvěma kmenům chřipky typu B.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
06.září 2017

Kanceláře už delší dobu nejsou vnímány pouze jako místo, kam zaměstnanci chodí vykonávat své povolání. Firmy se naopak snaží své prostory neustále vylepšovat tak, aby se zde každý pracovník cítil co nejlépe, pokud zde má trávit většinu času z pracovního týdne. Pro letošní rok je v tomto ohledu typických několik trendů – od silnějšího pronikání přírody do kanceláří přes vliv moderních technologií až po specifickou paletu barev.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
05.září 2017

Pečovatelská služba znamená pro desetitisíce českých seniorů a osob se zdravotním postižením možnost, jak co nejdéle zůstat v domácím prostředí, ale zároveň získat potřebnou péči. Výběr ideální pečovatelské služby však není snadný. Pečovatelskou službu využívají dle statistik desetitisíce osob ročně. Podle informací Českého statistického úřadu činil počet uživatelů pečovatelské služby v roce 2015 přes 111 tisíc. Odborníci přitom vzhledem ke stárnutí populace očekávají postupný nárůst klientů a zvýšený zájem o tento druh služby. Ten poroste navzdory tomu, že se jedná o službu placenou. Právě návštěvy pečovatele jsou totiž pro mnoho lidí jedinou možností, jak zůstat i přes nepříznivý zdravotní stav ve vlastní domácnosti.


Kategorie: Aktuality 
04.září 2017

Polycystická choroba ledvin je nejčastější geneticky podmíněné onemocnění. Na 600 porodů připadá jedno narozené postižené dítě a rodič s onemocněním má 50% pravděpodobnost, že onemocnění zdědí i jeho potomek. S přelomovým zjištěním v léčbě této poruchy přišel mezinárodní tým pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Tesaře, DrSc., MBA, FERA, FASN, přednosty Kliniky nefrologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Studie zjistila, že lék, jenž se doposud užíval k léčbě některých zhoubných nádorů, působí léčivě i na polycystickou chorobu ledvin. Výsledky výzkumu zaujaly odbornou veřejnost natolik, že o nich informoval i prestižní nefrologický časopis JASN (Journal of the American Society of Nephrology).


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
02.září 2017

Rodinný závod „Běhám pro děti!“ má za cíl finančně i mediálně podpořit projekty, které pomáhají konkrétním dětem z dětských domovů. Pořádající společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI finančně přispěla na technické zajištění akce Nadace ČEZ.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
01.září 2017

Komunikaci se zdravotními pojišťovnami řeší ambulantní sektor prakticky neustále. Lékaři se kromě každodenní péče o své pacienty musí také vypořádat s otázkami spojenými s včasným a správným vyúčtováním dávek od pojišťoven. Prostřednictvím modulu eDávky od společnosti CompuGroup Medical (CGM) mohou lékaři již nyní napřímo a velmi jednoduše realizovat vyúčtování provedených výkonů se všemi zdravotními pojišťovnami elektronickou cestou. Od července tohoto roku mají nově všichni lékaři možnost zasílat elektronické vyúčtování i privátní Pojišťovně VZP, a. s. (PVZP). Modul eDávky se tak stává jediným produktem na trhu, který tuto moderní formu předání dávek mezi lékařem a touto privátní zdravotní pojišťovnou umožňuje.