Medicína


Kategorie: Aktuality 
19.červen 2019

Nevhodné pracovní prostředí se výrazně odráží na zdraví a motivaci pracujících v kancelářích. Jak potvrzují statistiky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), jen v loňském roce stály nemoci pohybové soustavy za více než třemi sty tisíci případy dočasné pracovní neschopnosti. Podle odborníků jsou ovšem v řadě českých firem investice do zdraví zaměstnanců stále na nízké úrovni. Zaměstnanci pak trpí zvýšenou únavou, bolestí hlavy, podávají nižší výkonnost, mají špatnou náladu a trpí  častěji různými onemocněními pohybového aparátu.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
19.červen 2019

Je pravda, že se v lázních nesmí v případě příspěvkové péče poskytovat léčba ambulantně, tedy bez ubytování a stravování v některém z lázeňských domů?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, MBA, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
18.červen 2019

Nové lůžkové oddělení dětské akutní rehabilitace bylo zřízeno jako součást Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a v prostředí českého zdravotnictví se jedná se první pracoviště tohoto typu.  Specializované nemocniční pracoviště je určeno pro rehabilitaci dětí s poruchou motorických funkcí po léčbě neurologických, interních, ortopedických onemocnění a po operacích či úrazech ve fázi, kdy má rehabilitace dominantní roli v léčbě. Provoz byl slavnostně zahájen počátkem června 2019.


Kategorie: Aktuality 
18.červen 2019

Nemoc, která bere krásu, energii i život, je charakterizována napínáním, tuhnutím kůže a postupnou devastací vnitřních orgánů bez šance na úspěšné vyléčení – takové jsou vyhlídky pacientů se sklerodermií. Kromě toho, že se dotýká jejich fyzického stavu, má zásadní vliv i na estetiku a psychiku. Pacientská skupina Skleroderma se proto rozhodla za asistence profesionálů nafotit portréty pacientů a vytvořit z nich kalendář. Cílem akce pořádané při příležitosti Světového dne sklerodermie je podpora a motivace nemocných.


Kategorie: Aktuality 
17.červen 2019

V reakci na dnešní vydání Lidových novin 17. 6. 2019, v němž autor Ondřej Koutník cituje z údajných výpovědí obviněného podnikatele Tomáše Horáčka a spekuluje o údajných netransparentních postupech vedení VZP ČR při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními, považuje pojišťovna za nutné uvést následující:


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.červen 2019

Karcinom prostaty, karcinom prsu, kolorektální karcinom – u těchto diagnóz pozorují onkologové stále vyšší výskyt i v mladším věku, kdy jsou nádory většinou agresivnější než u starších lidí. Například kolorektální karcinom, který se v drtivé většině objevuje u lidí nad 60 let, diagnostikují onkologové i u těch, kterým ještě nebylo 40 let. Podle prof. MUDr. Jindřicha Fínka, Ph.D., MHA, přednosty Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň, každoročně přibývají 2 % nemocných s touto diagnózou ve věku pod 40.

 


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.červen 2019

Nejnovější iniciativou PTC je vytvoření nového odborného medicínského pracoviště - Kompetenčního centra pro protonovou radioterapii (RT) maligních lymfomů. Jeho podstatou je úzká spolupráce odborníků v této oblasti s cílem sdílet nejmodernější poznatky a postupy v léčbě nádorů, výměna zkušeností a spolupráce ve prospěch pacientů.


Kategorie: Aktuality 
14.červen 2019

Až dva tisíce korun mohou od letošního roku 2019 dostat dárci krve od Všeobecné zdravotní pojišťovny jako příspěvek na rehabilitační aktivity. Oproti loňsku nejsilnější zdravotní pojišťovna výši příspěvku zdvojnásobila. Chce tak zdůraznit nezastupitelnou roli dárcovství krve v současné medicíně. V loňském roce využily benefity pro dárce desítky tisíc klientů VZP a pojišťovna jim vyplatila více než 22 milionů korun.


Kategorie: Aktuality 
13.červen 2019

Menstruace provází ženy od období dospívání až po menopauzu a tvoří nedílnou součást jejich života. Přesto je ženská perioda mnohde na světě stále stigmatizována a tabuizována. V těchto oblastech se často mlčí i o zásadách správné hygieny během menstruace, což s sebou pro ženy nese riziko nepříjemných komplikací v podobě vaginálních infekcí, zánětů močového měchýře nebo i smrtelně nebezpečného syndromu toxického šoku. Na důležitost osvěty ohledně menstruace i s ní spojených hygienických zásad upozornil také Den menstruační hygieny (Menstrual Hygiene Day - 28. května).  


Kategorie: Aktuality 
13.červen 2019

Estetická chirurgie na rozdíl od ostatních chirurgických oborů neléčí jenom tělo, ale také ve velké míře psychiku. Proto se o plastické chirurgii mluví též jako o psychochirurgii.