Medicína


Kategorie: Aktuality 
18.únor 2020

Do Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) v loňském roce nově vstoupilo celkem 10 845 dárců, kteří jsou připraveni zachránit život druhému člověku. Jde vůbec o nejúspěšnější rok od dob založení registru v roce 1992. Celkově tak registr aktuálně disponuje s 96 012 aktivními dobrovolníky dostupnými pro pacienty. Ve všech registrech světa je dohromady 36 864 478 zapsaných. Pozitivním trendem je rovněž nízký medián věku (kolem 25 let) nově získaných dárců.


Kategorie: Aktuality 
17.únor 2020

Po světě ročně cestuje téměř 1,5 miliardy lidí a jejich počet neustále stoupá. Ne všichni si však plně uvědomují nebezpečí spojená s turistickými či pracovními výjezdy do epidemiologicky rizikových oblastí tropů a subtropů. Zásadní bezpečnostní roli v této problematice hrají preventivní zdravotní opatření a odpovědný přístup samotných cestovatelů. Podle dostupných zdrojů až 70 % všech cestovatelů postihnou zdravotní obtíže, které u 3 až 5 % vyžadují lékařské ošetření.

 


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.únor 2020

SpolečnostBoehringer Ingelheim společně s Enleofen Bio Pte. Ltd. („Enleofen“) oznámila v lednu 2020 akvizici celosvětových výhradních práv k předklinické platformě Enleofen cílené proti interleukinu 11 (IL-11). Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji prvních přípravků z třídy inhibitorů IL-11 na celou řady fibrotizujících zánětlivých onemocnění. Nové partnerství spojuje odborné znalosti a ucelenou platformu léků proti fibrotizujícím procesům na straně Boehringer Ingelheim s odbornými znalostmi v oblasti biologie IL-11 a rozsáhlým portfoliem léčebných protilátek cílených na signalizační dráhu IL-11 na straně Enleofen.


Kategorie: Aktuality 
14.únor 2020
Jak ukázal nedávný kybernetický útok na benešovskou nemocnici, mělo by být zabezpečení dat pacientů jednou z priorit ve zdravotnictví. Společnost Fresenius Medical Care provozující v České republice 25 dialyzačních středisek, kde se léčí s chronickým selháním ledvin téměř 1700 pacientů, investovala v posledních měsících do zabezpečení sítí miliony korun a tyto investice budou pokračovat

Kategorie: Aktuality 
14.únor 2020

Oborová zdravotní pojišťovna 3. 2. 2020 otevřela 11 nových kontaktních míst napříč republikou; otevření pěti dalších připravuje na nejbližší dny. V každém kraji vzniklo nejméně jedno nové pracoviště OZP; ve Středočeském kraji tři, na jižní Moravě se další dvě připravují. Celkem tak OZP její klienti v letošním roce najdou na 40 místech.


Kategorie: Aktuality 
14.únor 2020

Pacienti s chronickým selháním ledvin, kteří musí pravidelně třikrát týdně podstupovat dialyzační léčbu, si nyní mohou zobrazit laboratorní výsledky, informace o průběhu své léčby i důležité rady k životosprávě kdykoli a kdekoli online na svém mobilním telefonu.


Kategorie: Aktuality 
13.únor 2020

Koncem ledna 2020 proběhlo zasedání Správní rady Nadačního fondu profesora Charváta, který podporuje především III. interní kliniku VFN a 1. LF UK v Praze. Po úmrtí zakladatele Nadačního fondu, profesora MUDr. Josefa Marka, DrSc., byl novým předsedou Správní rady zvolen profesor MUDr. Richard Češka, CSc.


Kategorie: Aktuality 
13.únor 2020

Kosmetický balíček našel pod vánočním stromečkem snad každý. Podle statistik je kosmetika druhou nejoblíbenější produktovou kategorií na českých e-shopech hned za elektronikou. Mimo přípravků proti vráskám se stále častěji objevuje kosmetika chránící pleť před znečištěným ovzduším. Tento trend není náhodný. Globální znečištění životního prostředí proniká do všech sfér lidského života. Kůže je orgánem pokrývajícím celou plochu našeho těla. Na tváři je přitom neustále v kontaktu s ovzduším, a tak i se vším, co se v něm vyskytuje.  Proto ochrana pokožky před působením škodlivin je aktuálním trendem, jemuž se věnují mnohé kosmetické společnosti.


Kategorie: Aktuality 
13.únor 2020

Čína vyhlásila embargo na vývoz ústenek a respirátorů s nanovlákny. O tyto pracovní pomůcky je přitom v Evropě enormní zájem, protože poskytují nejúčinnější ochranu proti nákaze a dokážou zastavit i viry. Pro evropský trh tak nyní výrobci a dodavatelé hledají nové výrobní kapacity.  Český prodejce respirátorů a přední dodavatel těchto pomůcek na trh, společnost Ardon Safety, například sjednává výrobu v Indii. Kromě toho spolupracuje s firmou Respilon, která v Izraeli vyvíjí nový typ respirátoru s obsahem oxidu mědi, který je schopný viry nejen v membráně zachytit, ale i zahubit.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
12.únor 2020

Od února 2020 jsou pacienti, kteří podstupují ve FN Motol v rámci své onkologické léčby radioterapii, ozařovaní prostřednictvím moderního přístrojového vybavení. Nově instalované lineární urychlovače se vyznačují především zvýšenou geometrickou přesností, automatizací pohybů jednotlivých komponentů urychlovače, intuitivním ovládáním a vybavením přídavnými zobrazovacími systémy. Zejména díky přesnějšímu dodání dávek do nádorových ložisek je možné aplikovat při jedné návštěvě větší dávku záření než dříve. Tím se zkracuje i celková doba ozařování. Např. u onemocnění, která se dříve léčila cca 2-3 týdny, lze léčbu absolvovat během  3-5 návštěv.