Medicína


Kategorie: Cukrovka Aktuality 
20.srpen 2018

Lidé nemocní cukrovkou jsou vystavováni mnohým zdravotním rizikům. Jednou z nejčastějších pozdních komplikací diabetu, která zásadně ovlivňuje kvalitu života, je tzv. Syndrom diabetické nohy. Světová zdravotnická organizace (WHO) ho definuje jako infekci, ulceraci (zvředovatění tkáně) nebo destrukci hlubokých tkání nohy spojenou s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemické choroby dolní končetiny. V krajních případech může tato zdravotní komplikace vyústit až v amputaci. Syndromem diabetické nohy je postiženo asi 15–25 % diabetiků. V prevenci je klíčový výběr vhodné diabetické obuvi.


Kategorie: Aktuality 
20.srpen 2018

Mnozí lidé nevědí, že hemoroidy jsou žíly v oblasti konečníku, které máme všichni. Jejich úlohou je uzavírat konečník a bránit samovolnému úniku střevních plynů a stolice. Svědění, bolest a krev ve stolici jsou příznaky toho, že došlo k jejich rozšíření. Tzv. hemoroidální onemocnění, jak se tato zdravotní komplikace nazývá, trápí dle odhadů polovinu populace. (Slovo hemoroid pochází z řeckého výrazu haimorrhoides flebes (krvácející žíly), kde haima znamená krev a rheo téci. Hemoroidální onemocnění tedy není nic nového.) Přestože se jedná o příznak chronického žilního onemocnění, jak je tomu např. u metliček a křečových žil, vzhledem k místu výskytu se o tomto tématu příliš nehovoří. Při včasné léčbě je přitom možné zabránit chirurgickému řešení. 


Kategorie: Aktuality 
17.srpen 2018

Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají současnou snahu zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2019 a vyzývají předsedu vlády a ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehli.


Kategorie: Aktuality 
17.srpen 2018

Pracovní úrazy se v ČR nejčastěji stávají čtyřicátníkům, další nejohroženější skupinou jsou dvacetiletí zaměstnanci. Nejrizikovější den je pondělí a čas kolem desáté dopoledne. Upozorňují na to odborníci na bezpečnost práce s odvoláním na statistiky Státního úřadu inspekce práce. Zatímco dvacetileté pracovníky ohrožuje především nezkušenost, pro čtyřicátníky je nebezpečná hlavně profesní slepota a rutinérství. Za rok se ve firmách v Česku stane více než 47 tisíc úrazů, k čemuž přispívají neúčelně investované peníze do ochrany zaměstnanců i špatně nastavený systém bezpečnosti práce.


Kategorie: Aktuality 
16.srpen 2018

Blíží se začátek školního roku a některé děti usednou do školních lavic vůbec poprvé, kromě toho, že musí mít připravené penály a ořezané tužky, by také měly mít zkontrolované oči, aby dobře viděly na tabuli. Obvyklé preventivní prohlídky u praktických lékařů však některé oční vady nemusí vždy odhalit, zrak dětí by měl být vyšetřený na odborném pracovišti. Podle statistik má nezjištěnou oční vadu každé 12. dítě ve věku 4 let. S rizikem vzniku tupozrakostí se rodí cca 4% dětí.


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
15.srpen 2018

Jak je to s možnostmi výdělku souběžně s podporou v nezaměstnanosti a registrací na Úřadu práce? Platí se z příjmu zdravotní pojištění? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.srpen 2018

Prevence a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se stává stále významnější celosvětovou prioritou, také vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do roku 2030 půjde o třetí nejčastější příčinu úmrtí. Koncem května 2018 se setkali ve Vídni přední odborníci při příležitosti konání konference CEE Respiratory Expert Forum s cílem diskutovat o nových poznatcích v léčbě CHOPN. Dvoudenní setkání s účastí více než 130 pneumologů ze 13 zemí uspořádala společnost Boehringer Ingelheim.


Kategorie: Aktuality 
13.srpen 2018

Přibližně 20 % lidí, kteří přišli do vybraných lékáren zkontrolovat stav svých plic, zjistilo, že jim nefungují správně. Lékárníci u nich za pomoci speciálního měřicího přístroje objevili určitou míru obstrukce. Ta se při měření projevuje tak, že člověk nedokáže vydechnout plyny z plic tak rychle, jak by měl. Znamená to, že člověk může trpět například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo průduškovým astmatem. Návštěvníky s plicní obstrukcí posílají lékárníci k lékařům.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.srpen 2018

V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pojmem jednodenní chirurgie. Jednodenní péče na lůžku (JPL), jak zní oficiální název, představuje chirurgické oddělení s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Tato oddělení bývají co do počtu lůžek menší a umožňují tak individuálnější přístup, který pacienti oceňují. V důsledku využívání moderních chirurgických i anesteziologických postupů a metod lze hospitalizaci pacienta zkracovat na optimální dobu. Oficiální název sice zní Jednodenní péče lůžková, ale neznamená, že by pacient nutně musel být na oddělení jen 24 hodin.

 


Kategorie: Aktuality 
09.srpen 2018

Na českých silnicích se pohybuje už pět a půl milionu automobilů. Roste informační zátěž v dopravě a počet ukazatelů, světelných kontrolek a ovladačů na palubních deskách se vyšplhal na stovku K včasnému zpracování všech vizuálních informací je nutná dokonalá pozornost a doslova ostříží zrak.