Medicína


Kategorie: Aktuality Výživa a strava dětí 
24.červen 2016

Systém školního stravování je v České republice zaveden již déle než 50 let. Aktuálně se ve zhruba 8 tisících jídelnách stravuje více než 123 tisíc dětí. České školní jídelny jsou světovým unikátem, nabízí totiž vysokou kvalitu jídel za velice nízké ceny, díky kterým jsou obědy dostupné téměř pro všechny. Za největší nedostatky experti považují nízké finanční ohodnocení personálu, jejich nedostatečnou edukaci a špatné stravovací návyky dětí. 


Kategorie: Aktuality 
23.červen 2016

Uchovávání jídla v chladu a mrazu je již po tisíciletí tím nejlepším způsobem skladování potravin. Umožňuje totiž jejich konzervaci na velmi dlouhou dobu, při níž dochází pouze k minimální ztrátě cenných minerálů a živin. Správné skladování však má svá pravidla a k nim se pojí i řada domněnek a mýtů.


Kategorie: Aktuality Cukrovka 
23.červen 2016

Cukrovka, odborně Diabetes mellitus (zkratka DM), je název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů (sacharidů). Jsou dva základní typy diabetu, které se označují jako diabetes I. typu a diabetes II. typu. Oba typy nemoci mají podobné příznaky, ale různé příčiny vzniku. Cukrovka patří mezi nejčastější civilizační onemocnění. V Česku jí trpí necelých 900 000 lidí. Jejich počet rok od roku – přibližně o 30 000 – roste. V roce 2017 začne svou činnost Národní diabetologický registr, který bude podrobně mapovat situaci u obou typů diabetu, „jedničkového“ a „dvojkového“. 


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
22.červen 2016

Platí VZP roboticky prováděné operace? Které to jsou a kde se dělají?

Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí


Kategorie: Aktuality 
21.červen 2016

Transsexualita vyjadřuje rozpor mezi vrozeným pohlavím dotyčné osoby a pohlavím, jakou se daná osoba cítí být. Není úchylkou, zvráceností ani nemocí. Transsexualita je poruchou pohlavní identity, která je vrozená. Člověk postižený touto poruchou má genetickou, tělesnou a hormonální výbavu, která přísluší jednomu pohlaví, jeho sexuální identifikace však náleží pohlaví opačnému.

 


Kategorie: Aktuality 
20.červen 2016

Dětská paliativní péče je určena rodinám, jejichž dítěti bylo diagnostikováno život ohrožující nebo život limitující onemocnění. Pro tyto rodiny představuje pomoc, jak tuto těžkou životní etapu zvládnout co nejdůstojněji. V případě České republiky se odhadem jedná o několik tisíc nevyléčitelně nemocných dětí ročně. Pomoc umírajícím dětem a jejich rodinám v domácím prostředí přitom nabízejí pouze 3 instituce a péče není hrazená ze systému zdravotního pojištění. Žalostnou situaci chce nyní změnit nově vzniklá pracovní skupina složená z lékařů a dalších odborníků na dětskou paliativní péči.


Kategorie: Aktuality 
20.červen 2016

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) udělila Cenu J. E. Purkyně 2016 dětské neuroložce prof. MUDr. Soně Nevšímalové, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (1. LF UK a VFN) v Praze. „Profesorka Nevšímalová je největší žijící osobností české spánkové medicíny a současně i nejvýznamnější osobností české dětské neurologie,“ uvedl předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. Podle vyjádření děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc., patří k těm výjimečným odborníkům, jimž se podařilo zvýšit prestiž české medicíny u nás i v zahraničí. 


Kategorie: Aktuality 
17.červen 2016

Laboratoře DIAGNOZA s. r. o. a CENTROLAB s.r.o. nově spadají pod laboratorní skupinu AeskuLab. Tyto akviziční změny jsou součástí nové strategie AeskuLab, jejímž cílem je rozšiřování dostupnosti a odbornosti laboratoří po celé České republice.


Kategorie: Aktuality Prostata Rakovina 
17.červen 2016

Výskyt zhoubného nádoru prostaty se trvale zvyšuje. Zatímco v roce 2012 v České republice žilo 43 913 mužů, kteří rakovinu prostaty měli nebo ji v minulosti prodělali, pro rok 2015 se předpokládal výskyt až 59 293 případů – to představuje nárůst o 35 %. Je proto zásadní, aby se muži více zajímali o své zdraví a včas podstoupili vyšetření, které může onemocnění odhalit ještě ve stádiu, kdy je dobře léčitelné. K tomu má dopomoci také preventivní akce „Běž s tátou na vyšetření“, která proběhne 21. června letošního roku na Karlově náměstí v Praze.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
16.červen 2016

V České republice zaujímají onkologické nemoci druhé místo v počtu úmrtí lidí a představují tak velký zdravotní problém. Každý třetí člověk u nás onemocní nějakým typem zhoubného nádoru a každý čtvrtý na něj zemře. Přestože počet onkologicky nemocných roste, zlepšuje se jejich prognóza díky včasnému záchytu onemocnění a účinné léčbě i pokročilých stádií. Cílem komplexní léčby každého pacienta je návrat do běžného života, ke kterému bezesporu patří i sex.