Medicína


Kategorie: Aktuality Vývoj dítěte 
21.říjen 2016

Česká verze Simple Steps - pomoc  pro rodiny dětí s PAS v období zavádění mezinárodně certifikované ABA v ČR.

Zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8. února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.


Kategorie: Aktuality 
20.říjen 2016

Inkontinentní pacient ve společnosti představuje tabu, postiženým přináší pocit studu a ztrátu vlastní důstojnosti. (Inkontinence, neboli nekontrolované úniky stolice či moči).. „V Česku přitom chybí strategie pojímající inkontinenci jako akutní onemocnění, které bude pacienta provázet do konce jeho života,“ říká odborník na zdravotnickou legislativu Aleš Martinovský.


Kategorie: Onemocnění kloubů Aktuality 
19.říjen 2016

Podle odhadů trpí celosvětově osteoporózou, neboli řídnutím kostí 7–8 % populace. Celý život se v kosti odbourává stará kost a její poškozená struktura a zároveň se buduje z vápníku a dalších důležitých stavebních prvků struktura nová. Tento proces závisí na našem pohybu, stravě, zdraví a dalších faktorech.


Kategorie: Dotazy na VZP Aktuality 
18.říjen 2016

Jak se mění vyhláška o preventivních prohlídkách? Rozšiřuje škálu vyšetření, která by měl lékař pacientovi udělat?  Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.říjen 2016

Říjen je celosvětově vnímán jako měsíc boje proti rakovině prsu a podpory onkologicky nemocných žen. Nezisková organizace ONKO Unie, o. p. s. se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, přičemž v letošním roce se v rámci osvětové kampaně „Nejsem na odpis“ zaměřuje na pomoc ženám s metastatickou rakovinou prsu. Při té příležitosti ONKO Unie ve spolupráci s pražským Divadlem Rokoko uspořádala v úterý 11. října 2016 benefiční divadelní představení Happy End, kterého se jako hosté zúčastnili nejen lékaři a zástupci zdravotnických organizací, ale především samotné pacientky a jejich blízcí. Po skončení představení následovala živá diskuze s herečkami, dramaturgem Jiřím Janků i režisérem hry Arnoštem Goldflamem.


Kategorie: Aktuality Rakovina 
17.říjen 2016

Hodgkinův lymfom, kdysi též maligní lymfogranulom, patří mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Nejčastěji je diagnostikován mezi 20. a 30. rokem života, incidence (poměr nově vzniklých případů onemocnění v daném časovém období k celkovému počtu osob ve sledované populaci) znovu stoupá po 50. roce života. Nemoc propuká v lymfatické uzlině, odkud se šíří do uzlin sousedních.


Kategorie: Aktuality 
15.říjen 2016

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému, jehož příčina není doposud známa. Toto onemocnění propuká většinou v mladším věku, častěji postihuje ženy. Pro RS je typické střídání období záchvatů (atak) a období zdánlivého klidu. Tento proces je nepředvídatelný, a proto i léčba či prevence je těžká.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
14.říjen 2016

Běloruská delegace složená ze zástupců ministerstev a nestátních organizací působících v oblasti drogové prevence a léčby navštívila Českou republiku s cílem získat zkušenosti týkající se drogové politiky. Pracovní cestu pro delegaci organizuje nezisková organizace SANANIM z.ú., která je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, společně s Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), a to v rámci regionálního programu „Snižování rizik funguje – financujme to!“ podporovaného Globálním fondem pro boj s AIDS, TBC a malárii.


Kategorie: Aktuality Onemocnění kloubů 
14.říjen 2016

Zákeřná nemoc napadá klouby v těle, způsobuje chronický zánět a může vést až k trvalé invaliditě – s revmatoidní artritidou se potýká přes 85 tisíc Čechů. Ročně si tuto diagnózu vyslechnou až 4 tisíce nových pacientů. Choroba přitom často propuká už v mladém věku. První příznaky se objevují mezi 30. až 50. rokem života. Nadějí pro pacienty je včas zahájená léčba, která dokáže zabránit dalšímu poškození kloubů. Na aktuální výzvy v léčbě nemoci upozorňuje organizace Revma Liga ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce u příležitosti Světového dne artritidy 12. října.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
13.říjen 2016

Představitelé České asociace farmaceutických firem (ČAFF), Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Asociace velkodistributorů léčiv (AVEL) a Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APSL) společně považují za problematické návrhy poslanců Jiřího Běhounka (ČSSD) a Rostislava Vyzuly (ANO 2011), které byly předloženy těsně před druhým čtením, aniž by měly dotčené subjekty možnost se vyjádřit. Na situaci bylo upozorněno na TK 13. 10. 2016 v Praze.