Závislosti


Kategorie: Závislosti Aktuality 
26.červen 2017

Za posledních pět let se počet klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let a přesto potřebovali zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami, snížil o 22 %. Pojišťovna za jejich léčbu loni vydala přes 14,1 milionu korun. I u nákladů na péči je tak ve srovnání se stavem před pěti lety patrný pokles, konkrétně o 7,6 %. Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže.


Kategorie: Aktuality Abstinence Závislosti 
30.květen 2017

Závislost provází lidstvo od nejstarších dob. I dnes ovládá stovky milionů lidí a bude ovládat lidstvo i v blízké budoucnosti. Závislosti způsobují obrovské škody na lidském zdraví, ničí individuální osudy jednotlivců i celých rodin, způsobují ohromné ekonomické ztráty. Přitom největší problém nepředstavují jen nelegální drogy.


Kategorie: Aktuality Problémy s alkoholem 
09.prosinec 2016

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) pokračuje ve spolupráci s obchodními řetězci v podpoře zodpovědného pití alkoholu prostřednictvím projektu „Člověče, nezlob se!“. Preventivní program od roku 2013 pomáhá vzdělávat zaměstnance v maloobchodě, aby neprodávali alkohol mladistvým. Letos se ho nově účastní obchodní řetězec Tesco, který v tomto duchu proškolí přes dva tisíce zaměstnanců ze dvou stovek prodejen.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
04.listopad 2016

Jediné zařízení svého druhu v České republice, Denní stacionář SANANIM, slaví dvacáté výročí své působnosti. Za tuto dobu poskytl terapii čtyřem tisícům lidí, kteří se rozhodli zbavit závislosti, což je více než počet obyvatel pražského Motola.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
14.říjen 2016

Běloruská delegace složená ze zástupců ministerstev a nestátních organizací působících v oblasti drogové prevence a léčby navštívila Českou republiku s cílem získat zkušenosti týkající se drogové politiky. Pracovní cestu pro delegaci organizuje nezisková organizace SANANIM z.ú., která je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách, společně s Eurasian Harm Reduction Network (EHRN), a to v rámci regionálního programu „Snižování rizik funguje – financujme to!“ podporovaného Globálním fondem pro boj s AIDS, TBC a malárii.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
04.říjen 2016

Současná epidemie zneužívání opioidů s rozvojem závislosti na nich se v USA vyvíjí po celé uplynulé destiletí. Tehdy začala být účinná opioidní analgetika velmi tolerantně předepisována i praktickými lékaři jako účinná analgetika bez významnějších akutních nežádoucích účinků. Přípravky se pacientům velmi osvědčovaly. Preskripce se však postupně zcela vymkla z racionální terapie; postupně byly tyto přípravky vyžadovány dlouhodobě a stále častěji pacienty – klienty v ambulantní složce i pro své psychotropní účinky. Tato situace dosáhla rekordního počtu úmrtí na předávkování v roce 2014.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
27.září 2016

Speciální aplikaci pro mobilní telefony, která má sloužit jako pomocník pro odvykání kouření, testuje nyní výzkumný tým Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Program, který vyvinuli vědci v Norsku a kde již s úspěchem funguje, nyní přizpůsobují českým podmínkám a zkoumají v pilotní studii. Vedoucí týmu Mgr. Adam Kulhánek představí dosavadní výsledky na 5. evropském kongresu duševního zdraví, který se konal v Praze 14. až 16. září 2016 a byl věnován problematice závislostí.  


Kategorie: Aktuality Jak přestat fetovat - drogy Poradna - závislosti 
12.říjen 2015

 Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Českou republiku k jedněm z nejhůře hodnocených států ve světě. ČR má nejvyšší spotřebu alkoholu na osobu, vysoký počet kuřáků tabáku, zhoršuje se i situace v oblasti tzv. nelátkových závislostí – roste tedy počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, sociálních sítích apod. Podle odhadů je na komunikačních technologiích závislých, nebo má jiné vážné související problémy jedno až pět procent dětí, odvážnější odhady využívající méně rigorózní kritéria uvádějí až 20 procent.   


Kategorie: Aktuality Závislosti Jak přestat kouřit 
02.červen 2015

Aktuální výzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) a výzkumné agentury Ipsos ukázal, že 62 % Čechů vadí kouření v restauracích, hospodách, kavárnách a barech. Výzkum navazuje na závěry výzkumu z roku 2012, kdy kouření v restauračních zařízeních vadilo 52 % populace. Od roku 2012 se také razantně zvýšilo procento těch, kteří by rozhodně uvítali zákaz kouření v restauracích na aktuálních 40 % populace. Celkově si zákaz kouření v restauracích přeje 78 % Čechů.

 


Kategorie: Závislosti Aktuality 
06.listopad 2014

 „Závislosti se nevyhýbají nikomu, tedy ani žádné sociální skupině a neexistuje nic, jako ꞌbezproblémovéꞌ děti nebo rodiny. Existují ale cesty, jak riziko snižovat a jak problémy včas a efektivně řešit,“ řekl úvodem v rozhovorech o drogách“ na 1. LF UK v Praze počátkem listopadu 2014 prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.,přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.