Závislosti


Kategorie: Aktuality Závislosti 
11.listopad 2020

Počet dospělých, kteří se dostali do péče lékařů kvůli zneužívání návykových látek, se za poslední roky nijak příliš neměnil, drží se stabilně kolem 40 tisíc. Nicméně náklady na jejich léčbu rostou, za uplynulých 5 let téměř o čtvrtinu.  V posledních letech stoupá počet dětí a mládeže s problémy s drogami. Od roku 2015 je to přírůstek více než 200 závislých mladších 18 let.

 


Kategorie: Aktuality Závislosti 
26.červen 2019

Každý rok se s koncem školy a začátkem prázdnin opakují případy dětí, které strážníci, policisté či záchranka sbírají opilé v ulicích. Není to však jen problém závěru školního roku. Léčba dětí, které mají problémy s alkoholem a drogami –  i klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let, ale už se u nich projevily duševní poruchy způsobené užíváním návykových látek, registruje pojišťovna každoročně kolem 1 200 –1 300.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
15.září 2018

SANANIM v rámci systému včasného varování obdržel informaci o výskytu nebezpečné drogy, která se dostala do oběhu na Severní Moravě a jíž se předávkovalo přibližně dvacet lidí, včetně patnáctiletého chlapce. Jeden muž v důsledku požití drogy zemřel, další lidé jsou ve vážném stavu. Množství drogy v oběhu se odhaduje na 3000 dávek. Počty postižených i množství drogy v oběhu v době vydání stanoviska nebyly konečné, situace je nadále monitorována a údaje zpřesňovány. Od pondělí počet postižených každým dnem stoupá. SANANIM oceňuje postup Národního monitorovacího střediska, které varování vydalo, i rychlou a otevřenou reakci Policie ČR i dalších složek, které se v případu angažují.


Kategorie: Aktuality Závislosti 
27.červen 2018

SANANIM z.ú., významná nevládní organizace s dlouhou historií a řadou významných úspěchů nejen na poli prevence a léčby nealkoholových drog, ale i při prosazování a zavádění racionální drogové politiky v ČR, bude mít možnost přímo ovlivnit drogovou politiku Evropské komise. Členství v Expertní skupině zahájí účastí na jednání v Bruselu ve dnech 3. – 4. července 2018.  Na období 2018 – 2020 byl SANANIM jmenován členem Expertní skupiny Evropské komise – Civil Society Forum on Drugs. Bude se zasazovat o racionální drogovou politiku.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
22.prosinec 2017

Zdravotníci, policisté a další odborníci, kteří se věnují prevenci rizikového chování na školách, hledají společnou cestu koordinované prevence na mezinárodní konferenci Návykové látky a bezpečnost ve školách, kterou pořádala v prosinci 2017 Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Národní protidrogová centrála Policie ČR (NPC).


Kategorie: Závislosti Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
13.říjen 2017

Pro mladé lidi v České republice jsou návykové látky všeho druhu nejsnadněji dostupné z celé Evropy.  Česká mládež vede v užívání marihuany, a to dokonce více než dvojnásobně nad evropským průměrem (37 % vs 18 %)*. Téměř všichni šestnáctiletí (96 %) ochutnali alkohol, téměř polovina se opila v posledních třiceti dnech.  40 % mladých lidí tráví u počítače čtyři a více hodin denně. Problém se tedy zdaleka netýká jen sociálně slabých nebo vyloučených skupin. Adiktologická ambulance ve spolupráci s Poradnou pro rodiče poskytují odbornou pomoc na objednání a bezplatně.  Obrátit se na ni mohou nejen rodiče, ale i sami mladiství či jejich blízcí.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
13.říjen 2017

Metadonová substituční terapie patří z hlediska léčebných alternativ, které existují v oblasti zneužívání opiátů, mezi nejúčinnější nástroje. Zasáhne velký počet pacientů, významným benefitem je také minimalizace kriminality a infekčních rizik spojených s injekčním užíváním. Stále ale není dostupná odpovídajícímu počtu českých pacientů.


Kategorie: Závislosti Aktuality 
26.červen 2017

Za posledních pět let se počet klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let a přesto potřebovali zdravotní péči kvůli problémům s alkoholem nebo drogami, snížil o 22 %. Pojišťovna za jejich léčbu loni vydala přes 14,1 milionu korun. I u nákladů na péči je tak ve srovnání se stavem před pěti lety patrný pokles, konkrétně o 7,6 %. Ač se tento trend může možná zdát překvapivý, je v souladu s jinými studiemi zaměřenými na vývoj chování dětí a mládeže.


Kategorie: Aktuality Abstinence Závislosti 
30.květen 2017

Závislost provází lidstvo od nejstarších dob. I dnes ovládá stovky milionů lidí a bude ovládat lidstvo i v blízké budoucnosti. Závislosti způsobují obrovské škody na lidském zdraví, ničí individuální osudy jednotlivců i celých rodin, způsobují ohromné ekonomické ztráty. Přitom největší problém nepředstavují jen nelegální drogy.


Kategorie: Aktuality Problémy s alkoholem 
09.prosinec 2016

Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS) pokračuje ve spolupráci s obchodními řetězci v podpoře zodpovědného pití alkoholu prostřednictvím projektu „Člověče, nezlob se!“. Preventivní program od roku 2013 pomáhá vzdělávat zaměstnance v maloobchodě, aby neprodávali alkohol mladistvým. Letos se ho nově účastní obchodní řetězec Tesco, který v tomto duchu proškolí přes dva tisíce zaměstnanců ze dvou stovek prodejen.