Abstinence


Kategorie: Abstinence 
18.únor 2011
Research, únor 2011. Časté pití energetických nápojů, které jsou oblíbené mezi dospívajícími a mladými dospělými je významně spojeno s vysokým rizikem vzniku závislosti na alkoholu, jak prokázaly výsledky studie amerického týmu pod vedením Amelie R. Arii (ředitelka Centra pro zdraví a vývoj mladých dospělých na Univerzitě v Marylandu, USA). Závěry byly předběžně zveřejněny počátkem prosince 2010. Podrobnosti a detailní výsledky studie uveřejní časopis Alkoholism: Clinical and Experimental Ve studii byly zpracovány údaje získané od 1097 studentů univerzity (ve věku 20 až 23 let), u nichž odborníci zkoumali závislost na alkoholu (pomocí psychologického dotazníku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) a konzumaci energetických nápojů v průběhu posledních 12 měsíců.

Kategorie: Abstinence 
18.únor 2011
Ze zpráv WHO vyplývá nový náročný závazek veřejné zdravotní politiky pro ochranu životů a zdraví těch, kteří jsou závislí na alkoholu, jak zaznělo na jednání v Ženevě v únoru 2011. Škodlivé užívání alkoholu má odhadem na svědomí smrt 2,5 milionů lidí ročně, značný počet neschopných práce v důsledku chorob vzniklých z nadměrného požívání alkoholu a stále vzrůstající počty mladistvých závislých na alkoholu i v rozvojových zemích.

Kategorie: Abstinence 
27.prosinec 2010
Silvestr je dnem roku spojený s oslavou konce roku a nástupem roku nového, většinou spojenou s konzumací alkoholu. I v tyto sváteční dny je však nutné myslet na to, kdo a koho v jakém stavu z oslavy u přátel nebo v restauraci odveze bezpečně domů. Policejní statistiky každoročně vykazují na Nový rok výrazný počet dopravních nehod, způsobených řidiči, kteří požili alkohol.

Kategorie: Abstinence 
25.červen 2010
Slunce, moře a sangrie – zní to jako perfektní scénář pro prázdniny. Vstupujeme do vrcholné turistické sezóny a proto Forum zodpovědných výrobců lihovin (Forum PSR) připomíná, že takovýto koktail dokáže zruinovat nejenom dovolenou, ale i celý život.

Kategorie: Abstinence 
29.květen 2010
Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v České republice trpí asi 800 000 obyvatel. Každým rokem této nemoci podlehne téměř 2 000 nemocných. CHOPN patří bohužel mezi nevyléčitelná onemocnění plic, které se postupně zhoršuje. Stále je však vysoké procento lidí, kteří CHOPN mají, ale neví o tom. Přitom včasným rozpoznáním a zahájením léčby je možné pozitivně ovlivnit průběh nemoci.

Kategorie: Abstinence 
28.květen 2010
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze připravila každoroční akci u příležitosti Světového dne bez tabáku WHO, který připadá na pondělí 31. května. 27. května měli zájemci možnost změřit si množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a získat informace o možnostech léčby své závislosti na tabáku.

Kategorie: Abstinence 
28.květen 2010
Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně slaví Světový den bez tabáku 31. května. K tomuto dni si dává za cíl zdůraznit zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a prosazuje efektivní politiku vedoucí ke snižování kouření. Užívání tabákových výrobků je celosvětově po hypertenzi druhou největší příčinou úmrtí a v současné době nese zodpovědnost za smrt jednoho z deseti dospělých lidí na celém světě.

Kategorie: Abstinence 
21.květen 2010
V dubnu 2010 publikovala Evropská komise v rámci EurobarometeruX) svůj průzkum ve všech 27 státech Evropské unie nazvaný „Postoje občanů EU vůči alkoholu“ . Kapitola 2.1. závěrečné zprávy tohoto průzkumu se zabývá alkoholem a řízením motorového vozidla.

Kategorie: Abstinence 
09.duben 2010
Pod názvem Alkohol za volantem – společně za omezení řízení pod vlivem alkoholu, se koncem března 2010 v Praze konala první odborná diskuse v ČR mezi státem, neziskovým sektorem a pivovarníky. K významnému jednání se sešli domácí i zahraniční zástupci legislativy, exekutivy, pivovarského průmyslu i nevládního sektoru. Setkání zahájilo hledání společného způsobu, který by vedl k efektivní spolupráci na větších programech. (Ukázkou spolupráce je např. služba Promile INFO, kterou provozuje občanské sdružení SANANIM ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem. Za přispění pivovarů skupiny SABMiller tato služba pro řidiče, která informuje o orientační hodnotě zbytkového alkoholu v krvi, zahájila provoz také na Slovensku a v Polsku.)

Kategorie: Abstinence 
12.březen 2010
Oddělení pro léčbu závislosti VFN poskytuje detoxifikační léčbu pacientům s odvykacími (abstinenčními) stavy od roku 1993. Detoxifikační oddělení u Apolináře bylo prvním zařízením tohoto typu v České republice. Zkušební provoz byl zahájen roku 1993 v prostorách bývalé záchytné stanice po ukončení její činnosti. Samostatné oddělení je v nepřetržitém provozu od roku 1996, má 9 (+1) lůžek.