Medicína


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
22.červen 2022

Chci odjet na letní brigádu do zahraničí. Co musím zařídit před odjezdem z hlediska zdravotního pojištění? Odpovídá Mgr. Viktorie Plívová, tisková mluvčí

 


Kategorie: Aktuality 
21.červen 2022

Péče o zrak je důležitá v jakémkoliv věku. Oko je nejcitlivější smyslový orgán, který zprostředkovává většinu informací z okolního světa. Proto není překvapující, že úroveň a kvalita zrakových funkcí má výrazný vliv i na psychomotorický vývoj dítěte, a to už od jeho narození. V současnosti se pozoruje, že zrak se dětem dlouhodobě horší. Vinou však není jen pandemie COVID-19., ale skutečnost, že každé předškolní dítě umí s tabletem nebo mobilním telefonem lépe pracovat než dospělý.


Kategorie: Aktuality 
21.červen 2022

Dvojité vidění, neschopnost hýbat se, mluvit, polykat, nebo dokonce dýchat – to vše patří mezi projevy vzácného autoimunitního onemocnění myastenie gravis (MG), kterým v Česku trpí 2 500 až 3 000 osob. Tělo při něm samo vytváří protilátky, které brání přenosu impulsů z nervů do svalu. Lidé, kteří poruchou nervového systému trpí, jsou zesláblí a nemohou svaly ovládat, přibližně 10–15 % z nich nemoc ohrožuje na životě. Jejich okolí si však často myslí, že jsou jen líní. Nemoc nelze vyléčit, projevy lze pouze tlumit. Moderní biologickou léčbu dostanou jen ti, u nichž selhaly všechny předešlé terapie. Pacienti a lékaři na nemoc upozorňují u příležitosti Měsíce myastenie gravis, který připadá na červen.

 


Kategorie: Rakovina Aktuality 
20.červen 2022

Mnoho lidí po úspěšné léčbě nejen onkologických chorob vnímá nerovnost přístupu v ekonomické a sociální oblasti. Zvláště bankovní instituce a pojišťovny nepovažují vždy jejich vyléčení jako dlouhodobý zdravotní stav a dále je považují za klienty s vysokým pojistným rizikem. Mnohdy tak nejsou naplňovány jejich životní potřeby a svou situaci oprávněně vnímají jako diskriminační. Situaci může zlepšit "Právo být zapomenut", v ČR je však podle výzkumu zatím neznámým pojmem.


Kategorie: Aktuality Inkontinence 
20.červen 2022

Potíže s vyprazdňováním trápí zhruba 40 % populace, přesto se o tom většina lidí stydí mluvit. Neřešené problémy pak často vedou k izolaci a vyloučení pacientů z práce i společenského života. Světový týden kontinence chce bořit tabu, ukázat lidem, že není důvod se stydět a připomenout, že existuje účinné řešení, které je vrátí zpět k běžným činnostem. S kontinencí dnes lidem pomáhají i nejmodernější technologie, například sakrální neuromodulace. Zavedení neurostimulátoru umožňuje obnovit ovládání vyprazdňování a problém řešit dlouhodobě, účinně a bez nutnosti užívání léků. Léčba má 95% účinnost a je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění, mnoho lidí ale není informováno. 

 


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
17.červen 2022

„Děti procházejí značnými vývojovými změnami, které jsou dány růstem a vyzráváním jejich organismu. Dochází k nim ihned po narození, pak v prvním roce života a další přicházejí postupně až do dospělosti. Dozrávání a vývoj orgánových funkcí vede ke změnám v absorpci léčiv, metabolismu a vylučování. Fungování léčiv se tak může u dětí oproti dospělým lišit,“ vysvětluje úvodem docent MUDr. Jozef Hoza, emeritní přednosta Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN. I mezi dětmi se objevují významné odlišnosti v reakci na léčiva. Účinek léčiva, a tedy i jeho bezpečnost se tím stávají u některých dětí prakticky nepředvídatelné.


Kategorie: Aktuality 
16.červen 2022

Začlenit se do běžného života i pracovního kolektivu může být pro mnohé osoby se zdravotním znevýhodněním výzvou. Mimo rodiny a neziskových organizací jsou jejich největší oporou moderní technologie. Širokou paletu usnadnění pro různé druhy zdravotního znevýhodnění dnes nabízejí i běžné notebooky. Právě vytváření přístupného prostředí pro osoby se zdravotním postižením je hlavním cílem projektu společností Microsoft a Alza.cz. Za každé prodané zařízení s Windows 11 Microsoft přispěje 150 Kč neziskové organizaci EDA.


Kategorie: Aktuality 
16.červen 2022

V první polovině června 2022 proběhlo již XXII. celostátní setkání celiaků ČR, které uspořádalo Sdružení celiaků ČR (SCČR), jehož posláním je hájit zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu. Účastníci celostátního setkání měli příležitost setkat se v krásných prostorách Emauzského kláštera v Praze 2 a strávit den s ostatními se stejnými zdravotními problémy. (Celiakie je vrozené autoimunitní onemocnění, které je vyvolané nesnášenlivostí lepku. Může se projevit v jakémkoliv věku. Lidem, kteří se narodí s takovouto abnormální přecitlivělostí, lepek způsobuje chronický zánět sliznice tenkého střeva a musí dodržovat přísnou celoživotní bezlepkovou dietu.)


Kategorie: Aktuality Co víme o chřipce 
15.červen 2022

Virus chřipky, který na začátku jara 2020 téměř vymizel, letos opět koloval v České republice, i když záchytů bylo výrazně méně než v sezónách před pandemií COVID-19. Jeho návratu pravděpodobně napomohlo postupné uvolňování proticovidových restrikcí, jakož i laxnější přístup k dodržování preventivních opatření týkajících se nemoci COVID-19, jako je nošení respirátorů, společenský odstup a časté mytí rukou.


Kategorie: Aktuality 
15.červen 2022

Oddělení lůžek následné péče v Nemocnici Brandýs nad Labem se v rámci celkové renovace dočkalo nových rozvodů kyslíku, zavedení klimatizace přímo na pokoje a nového rehabilitačního pokoje včetně moderního vybavení. Následovat bude příprava nového zázemí pro návštěvy a obdobná renovace dalšího patra oddělení lůžek následné péče.