Medicína

Přerušovaná soulož


Kategorie: Kontracepce Přirozená antikoncepce 
13.září 2000
Přerušovaná soulož má mezi všemi antikoncepčními metodami určité výsadní postavení.

Je totiž nesporně metodou nejstarší, nejlevnější, nevyžaduje žádné pomůcky a je dostupná prakticky vždycky a za každé situace. Má ovšem ještě jeden nesporný primát: jedná se totiž také o antikoncepci nejméně spolehlivou.

+
nejlevnější a nejdostupnější metoda
-
nejméně spolehlivá antikoncepce
nechrání před pohlavními chorobami

V antikoncepčně vyspělých zemích, třeba v USA, užívají tuto metodu sotva dvě procenta lidí. Naproti tomu třeba v Turecku nebo v Polsku používá přerušovaný pohlavní styk nejméně třetina populace ve věku 15 až 44 let. Veliké překvapení nám ve výzkumu připravily také naše ženy, které v dotazníku vyplňovaném v roce 1993 uvedly používání této metody v 37,1 procenta. Za pět let sice užívání kleslo na méně než 25 procent, co je však stále varovné, že více než polovina mladých lidí uvádí, že přerušovaná soulož je jejich jedinou ochranou před nechtěným těhotenstvím při jejich prvním pohlavním styku. Musíme si však uvědomit staré známé heslo, že je lepší něco nežli nic. Světová zdravotnická organizace připouští, že i tato primitivní a nespolehlivá metoda může hrát určitou roli ve snižování plodnosti v zemích, kde hrozí populační exploze. Samozřejmě že to zrovna není náš případ.

Onan, průkopník přerušované soulože
Princip metody je už popsán v bibli v 1. knize Mojžíšově. Praktikoval ji jistý Onan, který nechtěl zplodit dítě se svou ovdovělou švagrovou
, a proto “vypouštěl své semeno na zem”. Podle tohoto antikoncepčního průkopníka byla později pojmenována onanie, která je ovšem přerušované souloži podobná jenom velice vzdáleně. Starozákonní Hospodin - známý to kruťas, sice Onana za jeho počínání potrestal (jak jinak než smrtí) stamilióny následovníků ovšem metodu praktikují dosud. Také novodobí Onanové i v naší zemi přerušují soulož těsně před ejakulací, semeno vyprazdňují mimo rodidla ženy v blahé naději, že nemůže k otěhotnění dojít. Bohužel se však v plných 18 procentech setkávají s neúspěchem a jejich družky pak buď přivádějí na svět nechtěné a neplánované potomky, nebo jsou nuceny požádat o provedení umělého potratu.

Jaké jsou příčiny tohoto neúspěchu? Již před ejakulací, v jakémkoliv stadiu sexuálního vzrušení, se může objevit malé množství takzvané předejakulační tekutiny, která často obsahuje menší množství docela dobře pohyblivých spermií. Kromě toho někdy selhává i odhad správného okamžiku přerušení soulože, zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací. Dalším nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předcházející ejakulace, které zůstaly v močové rouře. Dokonce ani doporučované vymočení nemusí být vždycky úspěšné.

Pozor na nervozitu
V některých starších knihách můžeme číst námitky, že prý je přerušovaná soulož zdraví škodlivá. To ovšem není pravda. Nespolehlivá, to ano, ale jsou známy opravdu spousty partnerských dvojic, které tuto metodu bez jakékoliv zdravotní újmy praktikují i řadu let. Antikoncepční úspěch je v takovém případě možno svést spíše na sníženou plodnost. Pokud se však týče škodlivosti nebo nezdravosti, ta může být jenom velice řídkým úkazem. Někdy se totiž může stát, že u netrénovaných, nervózních a ustrašených jedinců mohou obavy ze selhání a ze správného odhadu chvíle přerušení styku kalit radost ze sexuálního spojení. Tato nervozita se pak případně může přenášet i na partnerku a neštěstí je hotovo.

Posledním hřebíčkem do rakvičky přerušovaného styku je pak ten prostý fakt, že takovýto způsob souložení vůbec člověka nechrání před sexuálně přenosnou nemocí. Tento biblický a středověký způsob antikoncepce je tedy opravdu poněkud zastaralý.

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.