Medicína

World GO Day - znát své tělo může zachránit život


Kategorie: Aktuality 
18.září 2023

Pro ženské reprodukční orgány lze z pohledu prevence použít přirovnání k exotickým květům. Potřebují totiž specifickou, často rozdílnou péči. Stejně tak jednotlivé části ženské reprodukční soustavy vyžadují, aby k nim ženy přistupovaly specifickým způsobem. Na správnou prevenci upozorňuje celosvětová osvětová kampaň World GO Day, letos už popáté i v ČR. V Praze se 20. září 2023 vydají pacientky a jejich přátelé, lékaři, sestřičky a široká veřejnost na Fialovou jízdu, která odstartuje v 18:00 (Studničkova 2039/2, Praha 2). Lze jet na kole, koloběžce nebo prostě běžet a v cíli ve Žlutých lázních si zacvičit jógu a vyjádřít tak podporu ženám, které onemocněly.

 

Gynekologická nádorová onemocnění je možné dělit právě podle toho, zda jim lze efektivně předcházet. Znalost těchto informací je zcela zásadní pro každou ženu, protože díky nim může provádět správnou prevenci. Skupinu preventabilních onemocnění – kterým lze účinně předcházet, představují nádory děložního čípku. Jejich vzniku lze zabránit téměř ve všech případech. Je to možné díky vysoce účinnému a bezpečnému očkování proti původci onemocnění (lidskému papilomaviru – HPV) a pravidelným screeningovým kontrolám, při kterých lze odhalit a ošetřit změny na děložním čípku ještě předtím, než začne nádorové bujení. Očkovat se mohou i dospělé ženy.

„Z nádoru, který je celosvětově stále obrovským problémem, je možné správným využíváním prevence udělat vzácné onemocnění, které se téměř nebude vyskytovat. V ČR umírá na tento typ nádoru zhruba 300 žen ročně, což pro srovnání odpovídá počtu obětí dopravních nehod na silnicích,“ vysvětluje přední český onkogynekolog a přednosta Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze u Apolináře. Očkují se i chlapci a vakcina je pojišťovnami dotovaná.

Imunitní systém většiny z nás si s tímto virem poradí, ale u části populace se infekce na sliznicích pohlavních orgánů uchytí a stane se chronickou. Roky přetrvávající infekce může vyvolat genetické změny, které mohou vést až k nekontrolovanému množení buněk a tím k růstu nádoru.

„Prostřednictvím World GO Day apelujeme na všechny ženy, aby se zajímaly o důležité informace a v rámci prevence činily samy informovaná rozhodnutí,“ vysvětluje ředitelka Pacientské organizace VERONICA, která spolu s ONKO Unií již 5 let pořádá osvětovou akci World GO Day v České republice. (Na www.pacientska-organizace.cz najdou ženy mnoho důležitých informací o prevenci z úst odborníků, na www.goday.cz jsou ke zhlédnutí autentická videa s příběhy žen, které mají vlastní zkušenost s onemocněním.).

O tom, zda nechají své děti očkovat, by se měli rodiče vždy rozhodovat svobodně a informovaně. Odborníci varují před nepravdami a mýty zpochybňujícími bezpečnost vakcín, které šíří antivakcinační skupiny. Klinické studie na velkém vzorku mnoha tisíc žen jasně ukázaly, že vakcína nezvyšuje riziko výskytu závažných onemocnění.

Sekundární prevenci v ČR představují preventivní gynekologické kontroly, které jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny všem ženám od 15. roku věku. Během nich probíhá také screeningové vyšetření pro záchyt přednádorových stadií na děložním čípku. Pro zvýšení citlivosti screeningu bylo toto vyšetření doplněno také o test, který u buněk obsažených ve stěru s vysokou spolehlivostí stanoví přítomnost DNA některého z vysoce rizikových typů HPV. Test na HPV DNA je hrazen ženám ve věku 35 a 45 let a pro blízkou budoucnost se jedná o rozšíření na ženy ve věku 55 let.

Test stanoví, zda na děložním čípku ženy probíhá infekce některým z rizikových typů HPV. Cílem je, aby byly včas zachyceny a ošetřeny závažné přednádorové změny. Pro úspěšné uzdravení je totiž zcela zásadní zjistit nález ještě dříve, než vznikne rakovina. Problém preventivních kontrol spočívá v nepříliš velké účasti některých části populace, zejména žen nad 50 let. V některých místech ČR účast této skupiny žen na preventivních prohlídkách klesá až na 30 %. Pokud se žena nedostaví na preventivní prohlídku, není možnost nabídnout, v případě abnormálního nálezu, efektivní řešení. To nejdůležitější je na ženách samotných: přijít na prohlídku, která není časově náročná, ale je zcela zásadní v každém věku.

Stále je však potřeba myslet také na to, že očkování proti HPV nechrání před jinými typy gynekologických nádorů, pro které ani v současnosti neexistuje spolehlivé screeningové vyšetření. Nejčastějšími jsou rakovina děložního těla a rakovina vaječníků. Pokud nejsou ženy častěji sledovány z důvodu prokázané genetické mutace zvyšující riziko onemocnění, jedinou dostupnou prevencí je dodržování zásad zdravého životního stylu.

Všechna nádorová onemocnění však mohou propuknout i přesto, že ke svému zdraví žena přistupuje zodpovědně. Proto je důležité vnímat své tělo a varovné signály jako diskomfort v oblasti břicha, změny v menstruačním cyklu či neobvyklé špinění nebo krvácení, konzultovat s ošetřujícím gynekologem.

Dle TZ

www.addicts.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová