Medicína

Nový systém péče o onkologické pacienty


Kategorie: Aktuality Rakovina 
16.srpen 2023

Péče o onkologické pacienty v České republice vstupuje do nové etapy. Díky přenastavení spolupráce mezi regionálními onkology a komplexními onkologickými centry dojde ke zlepšení koordinace léčebných postupů a inovativní léčba se dostane blíže k pacientům. Z nového modelu fungování budou profitovat pacienti, lékaři i celý zdravotnický systém. Detaily přibližuje prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK.

Při porovnání našich systémů a výsledků s ostatními evropskými zeměmi jsme zjistili, že i přes všechny aktivity, které v ČR dlouhá léta vyvíjíme, tedy zejména centralizaci péče do komplexních onkologických center, dohled nad standardizací léčby či evaluaci a akreditaci onkologických center, vždy nedosahujeme výsledků vyspělých evropských zemí. Díky národnímu onkologickému registru máme absolutně přesná data o incidenci, mortalitě či prevalenci zhoubných nádorů. V některých parametrech, zejména v úmrtnosti, jsme se ohromně zlepšili, například u kolorektálního karcinomu jsme byli v roce 2002 na 22. místě v EU a nyní jsme na druhém, takže pokrok je znatelný.  Evropská komise však zhodnotila silné a slabé stránky každé země a ČR byla kritizována kvůli třem základním faktorům.  Nedaří se primární prevence, stále je hodně kuřáků, alkoholiků a obézních lidí. Jsou sice velmi dobře fungující screeningové programy, ale zájem o jejich využití v indikované skupině není dostatečný. Třetím faktorem je nerovnoměrný přístup k léčbě, který značně závisí na bydlišti pacienta, jeho vzdělání a sociální skupině.

Nový program vytvořený v rámci České onkologické společnosti v souladu s aktivitou zdravotních pojišťoven má za cíl zlepšit spolupráci mezi komplexními onkologickými centry a regionálními onkology. To znamená zlepšit dostupnost onkologické léčby blíž k jejich domovům a do míst, kde je to pro ně pohodlnější. Nebudou muset za terapií dojíždět na vzdálená místa. Lékaři v regionech budou mít lepší přístup k inovativní onkologické léčbě, která se k nim doposud nedostávala. Onkologická společnost předpokládá, že přibližování léčby bude probíhat v postupných krocích. První krok už se realizoval. Jde o možnost navázat přímý kontakt mezi regionálními pracovišti a komplexními centry onkologické péče, kterých v ČR existuje už 14.

Vzhledem k tomu, že je onkologie propojená s celou řadou jiných oborů, jednotliví odborníci spolu musí spolupracovat, aby cesta pacienta od diagnózy po uzdravení nebo po zakončení nepříznivého vývoje nemoci byla hladká. Vše koordinují multidisciplinární týmy, kde nejdřív proběhne rozbor případu a domluva mezi odborníky o tom, jaký bude léčebný plán, a teprve potom se realizuje ve prospěch pacienta. Tento zavedený postup v onkologii bude i v novém systému spolupráce. Multidisciplinární tým komplexního onkologického centra rozhoduje, zda je možné delegovat léčbu konkrétního pacienta do regionu. A pokud se tak stane, regionální onkolog bude moci svému pacientovi lék či léčbu podávat mimo komplexní onkologické centrum a zdravotní pojišťovna mu tuto léčbu proplatí.

V praxi regionální onkolog, který převezme svého pacienta do péče, kontaktuje konsiliární ambulanci příslušného komplexního onkologického centra nebo přímo multidisciplinární tým, a to podle lokalizace zhoubného nádoru. Regionální onkolog může odeslat lékařskou zprávu konzultovaného pacienta, případně přímo objednat ke konsiliárnímu vyšetření do komplexního centra, aby tento konkrétní případ mohl projít multidisciplinárním týmem. Pro regionální onkology i pro pacienty je to opravdu rychlé a jednoduché řešení.

Onkolog, na rozdíl od jiných oborů, není sólistou, nevládne sám osobně totiž všemi léčebnými možnostmi, které pacient potřebuje. Onkologové například neumějí operovat, což je paradoxně modalita, která zachraňuje nejvíc onkologických pacientů. Ale zase vědí, kdy konkrétní pacient operaci potřebuje. Ovšem jak operace proběhne a jestli s představou onkologa souhlasí i chirurg nebo anesteziolog, o tom je nutná domluva právě v rámci multidisciplinárního týmu. Jeho součástí je vždy oborník, který se zabývá nemocemi orgánu, ze kterého daný nádor vychází. Gynekolog, urolog a pokud se léčí melanom, musí tam být dermatolog a podobně. Dále jsou v týmu radiologové, gastroenterologové. Je přítomen také patolog pro potvrzení, že nález na rentgenu nebo jinak patrný nález je skutečně zhoubný nádor. Členem multidisciplinárního týmu může být i psycholog, odborník na paliativní péči, nutriční specialista nebo například i farmakolog, který u konkrétního pacienta zhodnotí individuální medikaci.

Léčba následně po uvedených skutečnostech probíhá v regionálním zdravotnickém zařízení. Vybrané léky a preparáty teď bude možné předat z komplexních onkologických center do rukou lékařů, kteří pracují v regionálních centrech. Samozřejmě za podmínek, že regionální centrum splňuje parametry, které se týkají především bezpečnosti léčby. K regionálním onkologům se díky tomu v mnohem větší míře dostane inovativní léčba, což dosud tak úplně nebylo pro neblahý důsledek centralizace onkologické péče v České republice. Onkologové vznikem center klinické onkologie byli rozděleni na dvě skupiny: na ty, kteří pracovali v komplexních centrech a mohli využívat veškerou inovativní léčbu a na regionální centra, která tuto možnost neměla. A to se teď docela určitě změní. Regionální onkologové a jejich práce tak navíc získá větší uznán i prestiž. Onkologové v regionech odváděli stále neuvěřitelně náročnou práci v péči o pacienty v daleko horších podmínkách než specialisté v komplexních centrech. V tomto směru představuje nový systém velký pokrok. Nový systém bude výhodný pro všechny. Pacientovi přinese větší naději, že svoje onemocnění zvládne, regionálnímu onkologovi přinese rozšíření jeho kompetencí, bude mít stejné možnosti jako centrový onkolog. A přitom zůstane zachovaný úzký vztah mezi pacientem a lékařem. Pro komplexní onkologické centrum to bude snížení obrovského náporu pacientů, kteří nepotřebují centrovou léčbu a specializovaná centra budou mít pacienty, kteří centrovou léčbu opravdu potřebují.

Na Bulovce vsadili na osobní přístup. Všem jednotlivým zainteresovaným článkům budou osobně vysvětlovat výhody. Je nutno zdůraznit, že regionální onkolog může spolupracovat i s více komplexními centry. Bulovka má velkou výhodu komplexního onkologického centra, má všechny léčebné možnosti na jednom místě. Může regionálním onkologům nabídnout úplně cokoliv. Ovšem každá změna pochopitelně přináší celou řadu otázek, proto je důležitá otevřená komunikace. Ze strany komplexních center například existují určité obavy ze ztrát pacientů a tím snížení financí na léčbu, a ze strany regionální se zase šíří nejistota, zda se neřeší jen přetlak pacientů a nejedná se o pokus hodit práci na regiony.

Předpokládá se, že tento nový systém spolupráce by se do budoucna měl pozitivně projevit i na statistických datech. Hlavním cílem je daleko většímu počtu nemocných zachránit život. Nový mechanismus by mohl zlepšit i parametry, které českým onkologům vytýká Evropská komise a které by ČR mohly posunout blíže mezi nejvyspělejší evropské země. V ČR díky výborné organizaci onkologické péče jsou podmínky naprosto ideální, ve srovnání např. se Švédskem, kde jsou vzdálenosti mezi onkologickými centry obrovské, nebo s Amerikou, kde mají pacienti komplexní centra tak daleko, že za léčbou musejí létat letadlem.

Velkou komunikační bariérou, která ve výsledku komplikuje onkologickou péči, je však kontakt s veřejností. Neexistuje žádná „reklama“ na účinnou onkologickou léčbu, protože to neumožňuje zákon. Laici tak vůbec nevědí, co pacientům skutečně pomáhá. Například přicházejí blízcí onkologických pacientů do ordinace a ptají na svého člena, zda mohou pro nemocného udělat něco navíc, zaplatit lepší léčbu nebo koupit nějaké vitamíny…

Onkolog vysvětlí léčbu - inovativní cílenou terapií nebo imunoterapií, která může stát např. milion korun za rok, nebo tři sta tisíc za měsíc. A oni jsou úplně šokovaní, vůbec netuší, že tohle všechno je u nás hrazeno zdravotní pojišťovnou. O tom se u nás nemluví a nepíše. A z toho pak těží výrobci různých paramedicínských produktů a potravinových doplňků, protože mnoho lidí si myslí, že když budou užívat takzvaný vitamín B17, což jsou nějaké alkaloidy z meruňkových pecek, tak že je to ochrání před rakovinou, nebo dokonce vyléčí….

www.bulovka.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová