Medicína

„Žiju s rakovinou“ proti předsudkům


Kategorie: Aktuality Rakovina 
26.červenec 2023

Rakovina není jen nemoc, je to i téma spojené s nedostatkem informací, nepochopením a stigmatem, které negativně ovlivňuje nejen nemocné, ale i jejich blízké. „V „Žiju“ nechceme chodit po špičkách, vyhýbat se pohledy jinam a dělat, že problém neexistuje. Chceme téma přiblížit, dát lidem s přímou zkušeností možnost ji popsat a poskytnout tak informaci dalším lidem, kterých se situace jakkoliv dotýká. Nemusí být přímá zkušenost, aby se dalo pomoci. Lze dát pomocnou ruku tam, kde se volá o pomoc!“ říká iniciátorka projektu.

„Žiju s rakovinou“ je solidární projekt spolufinancovaný Evropskou unií, který realizují všichni zúčastnění bezplatně a který Amelie, z.s. zastřešuje. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí. Na instagramovém účtu a webových stránkách je možno se dozvědět o onkologickém onemocnění, o výzkumu, i zkušenostech lidí, kteří žijí s rakovinou. Nyní jsou v přípravě videa. Cílem je, aby zkušenost byla uchopitelná a přenosná i pro ostatní.

“Žiju s rakovinou“ vzniklo jako nápad jedné ze svépomocných skupin, kterou vede Amelie. Nepochopení lidí se ve společnosti sužované COVIDem-19 ještě více prohloubilo, což negativně ovlivnilo ty, kteří žijí s onkologickým onemocněním. Nápad se ujal a postupně se k ní připojili psychologové z dalších pracovišť. Do projektu se vložili i další mladí experti se zájmem o pomoc lidem žijícím s onkologickým onemocněním, Claudia Mónica Gutiérrez tak spravuje sociální sítě, Valentina Temelová je grafička a designerka a studentky Lucie Večeřová a Martina Krejčí tvoří obsah.

“Projekt považuji za velmi přínosný nejen z důvodu edukace a pomoci onkologickým pacientům, ale také pomáhá otevírat témata, o kterých je potřeba mluvit co nejvíce. Mnoho lidí se bojí hovořit o věcech, které se týkají jejich zdraví a dalších citlivých témat, jako například nemoci nejbližších. Díky tomuto projektu, na kterém se podílí tým skvělých lidí, je možné posunout okolí a naši společnost k lepšímu zvládání těžkých situací.“

Lidé v projektu „Žiju s rakovinou“ ukazují, že i život s rakovinou se skutečně ŽIJE. Každý se může připojit a podpořit změnu pohledu na rakovinu. Dle TZ

www.amelie-zs.cz

www.dzs.c

www.zijusrakovinou.cz

www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/amelie_ziju_v2-01.png

 

Autor: MUDr. Olga Wildová