Medicína

Český medicínský start-up KARDI AI


Kategorie: Aktuality 
29.červen 2023

Telemedicína a nástroj pro zdravotní péči v rukou pacienta přispívá dlouhodobým monitoringem EKG k preventivnímu sledování zdraví srdce, včasnému rozpoznání arytmií pomocí umělé inteligence a optimalizaci léčby pacientů.

Služba využívá nejmodernější technologie včetně umělé inteligence. Snadným a spolehlivým způsobem umožňuje uživatelům pořizování záznamů EKG kdykoliv, kdekoliv a po prakticky libovolný časový úsek. Díky průběžnému a pravidelnému monitoringu se násobně zvyšuje pravděpodobnost detekce arytmie nebo potvrzení správného srdečního rytmu . Pro získání signálu EKG je využíván  ergonomický hrudní pás. Aplikací v chytrém  telefonu je software s umělou inteligencí vyhodnocující naměřená data, která sdílí s ošetřujícím lékařem.

Služba je pacientům a lékařům dostupná od září 2022 a za tu dobu se potvrdila možnost zlepšit péči o kardio pacienty nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Během následujících měsíců by měly být služby dostupné také kardiologickým pacientům na Slovensku, další rozšíření se připravuje do Střední a Východní Evropy.

Systém je certifikován jako zdravotnický prostředek třídy I. a směřuje k certifikaci II. Společnosti bude mít následně možnost spolupráce se zdravotními pojišťovnami a prodeje služby přímo koncovým uživatelům. Současní uživatelé se nyní profilují z řad pacientů spolupracujících kardiologů. Ti mají po ukončení každého záznamu k dispozici veškerá data z EKG a v případě detekce arytmie je v podstatě okamžitě nastavená adekvátní léčba. Další verze služby, která vyjde koncem  roku 2023, bude zpřístupněna také široké veřejnosti prostřednictvím standardních prodejních cest. Každý bude mít možnost získat klid díky vlastnímu aktivnímu sledování zdraví srdce.

Společnost KARDI AI Technologies s.r.o. v březnu 2022 založili Stephen Burke, sériový podnikatel a investor, spolu s kardiologem doc. MUDr. Tomášem Skálou, Ph.D., FESC, technologickým odborníkem Ing. Pavlem Digaňou, zkušeným produktovým a projektovým manažerem Mgr. Davidem Skálou. Jejím cílem je přispět ke snížení úmrtnosti a socioekonomického dopadu srdečních chorob, přinést řešení, které dá pacientům diagnostickou pomůcku pro péči o zdraví srdce, cenově dostupnou a se snížením četnosti návštěv u lékaře.

Využití nejmodernější technologie a umělé inteligence poskytuje dlouhodobé průběžné monitorování EKG pacienta s detekcí arytmií během celého roku (oproti časově omezenému Holter EKG monitoringu) a sdílení všech záznamů včetně přehledně zpracovaných výsledků ošetřujícímu lékaři. Základem pro měření je cenově dostupný, ergonomický a při nošení na těle prakticky nerozpoznatelný hrudní pás Polar H10, který přes Bluetooth poskytuje signál křivky EKG aplikaci KARDI AI v mobilním telefonu. Služba doposud detekovala arytmii u 20 % uživatelů. Aktuálně je dostupná na území České republiky a směřuje dále do Evropy. Start-up byl zařazen mezi 50 nejvýznamnějších globálních projektů v rámci asociace Health Tech World sdružující mezinárodní experty a inovátory oboru zdravotních technologií.

Dle TZ
www.kardi-ai.com.

 

Autor: MUDr. Olga Wildová