Medicína

Konference o dopadu změn ve společnosti na onkologicky nemocné


Kategorie: Aktuality Rakovina 
01.červenec 2023

Základní otázka, kterou si jako hlavní téma vybrala připravovaná mezioborová konference „I slova léčí“. Účastníci mohou reflektovat témata, jako roky pandemie, energetická a finanční krize a její dopady na onkologicky nemocné, blízké i všechny pomáhající profese, které se v onkologii pohybují. Akce proběhne 8. listopadu 2023 v konferenčním centru Green Point na Praze 10. Zváni jsou všichni, koho zajímají psychosociální témata spojená s rakovinou.

Letos se již po šesté sejdou profesionálové i laici mezioborové spolupráce v onkologii. Připraveny jsou přednášky českých i zahraničních přednášejících a odpolední workshopy. Součástí je posterová sekce, do které se může přihlásit každý zájemce. Vítězné postery v kategoriích odborné a laické budou zahrnuty do online sborníku konference.

„Konference I slova léčí je již vyhledávanou tradicí. Jsou na ní prezentována poutavá témata se zaměřením na realitu poskytování komplexní onkologické péče s důrazem na psychosociální podporu. To je myšlenka a cíl i v moderní onkologii,“ zve na konferenci MUDr. Alexandra Aschermannová, onkolog Nádorové linky LPR a přednášející na 1. LF UK. Naplňování myšlenek a cílů však často vázne z mnoha důvodů, proto o nich, i  o osobních zkušenostech se bude na konferenci hovořit. Zařazení posterů rozšiřuje možnost sdílení poznatků a inspiruje k aktivní účasti.

Témata změn z různých pohledů a jejich vliv na život s onkologickým onemocněním zachycuje problematiku, kterou Amelie od svého vzniku řeší. Samotná léčba se z hospitalizace přesunula ve velké míře do ambulantního režimu a to pak vytváří tlak na uspokojování potřeb nemocných i blízkých. Posterová sekce pak může dokumentovat řadu vývojových změn nebo i bleskových fenoménů. Ukáže vývoj kvality života s onkologickým onemocněním, možnosti návratu do práce i tabuizaci a stigmatizaci určitých oblastí.

Pro zájemce o konferenci i posterovou sekci z řad pomáhajících profesí, pacientských organizací a pečujících, bude více informací na: www.islovaleci.cz.  Konferenci ve spolupráci s VFN Praha realizuje Amelie, z.s. a bude akreditována Českou asociací sester a Asociací klinických psychologů.

"Amelie se dlouhodobě věnuje psychosociální problematice onkologicky nemocných a jejich blízkých. V této oblasti je její role mezi pacientskými organizacemi nezastupitelná. Všeobecná fakultní nemocnice s ní spolupracuje ve dvou projektech od jejich počátku a to je Dobrovolnický program na onkologických odděleních a konference I slova léčí. A tak i témata prezentovaná na konferenci vždy vychází ze života nemocných a z aktuálního dění v oboru," doplňuje pozvání za spolupořadatele vedoucí odboru vzdělávání VFN. Dle TZ

https://www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/L3A9407-scaled.jpg

https://www.islovaleci.cz/postery

amelie@amelie-zs.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová