Medicína

Návrat do práce po rakovině


Kategorie: Aktuality Rakovina 
26.květen 2023

Návrat do práce po onkologické nemoci není vždy jednoduché. Změní se hodnoty, fyzické i psychické možnosti a někdy se musí změnit i práce nebo pracoviště.  Onkologické onemocnění bývá obvykle spojováno se starší populací, ale potkává i lidi v produktivním věku, kteří se vracejí do aktivního života a do práce. Pomocí a průvodcem může být brožurka „Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci“, která vyšla ve třetím revidovaném a doplněném vydání.

„Nádorové onemocnění zásadně ovlivní život člověka a má dopad i na členy jeho rodiny. Pacienti prochází často na náročnou a zdlouhavou léčbu, během které musí překonat mnoho potíží, nežádoucích účinků léčby a řadu omezení, která jim život zcela změní. Pouze malá část pacientů během léčby pracuje, většina je v pracovní neschopnosti. Následkem může být sociální izolovanost, která celou situaci zhoršuje. Zdálo by se, že samotné období léčby je tím nejhorším obdobím pro pacienty. Překvapivě však pacienti často hůř zvládají návrat do běžného života a zaměstnání po ukončení léčby. Proto si vysoce cení prakticky zaměřené brožury MUDr. Katarína Petráková Ph.D., z Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ.

Většina lidí potřebuje s návratem do práce začít postupně. O částečné úvazky však svádí boj se starobními důchodci, ostatními OZP, studenty, pečujícími osobami nebo ženami po rodičovské dovolené. ČR bohužel stále patři k zemím s jedním z nejnižších podílů částečných úvazků v EU. Ani snaha současné vlády o jejich podporu v podobě slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele u určitých skupin, platná od února 2023, nijak zvlášť situaci nezlepšila. Tato situace spolu s ekonomickou krizí a vysokou inflací nutí zejména osoby žijící osaměle nebo matky samoživitelky jít i přes svá zdravotní omezení na plný úvazek, přestože jim to lékaři nedoporučují.

„S brožurou intenzivně pracuji v rámci poskytování odborného sociálního poradenství onkologicky nemocným. Nemocní se ocitají v různých fázích léčby na konci pracovní neschopnosti a musí uvažovat o možnostech návratu do práce, invalidním důchodu a celkově i jak vše prohovořit se zaměstnavatelem. Situace jsou velmi individuální a vyžadují mnoho informací pro zvolení optimálního postupu. Nelze je  zachytit všechny napoprvé při osobní, telefonické nebo on-line konzultaci. V tom je brožura nezastupitelným nástrojem,“ komentuje vznik brožury zdravotně sociální pracovnice Amelie a autorka brožury Mgr. Šárka Slavíková.

Brožura je bezplatně distribuovaná na více než 100 míst po celé ČR. K dispozici je také on-line a ke stažení na webu Amelie: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/brozura-pro-lidi-navracejici-se-po-rakovine-do-prace/. Obsahuje pracovně právní informace, oporu v sociálním systému, řadu kontaktů a návodů, jak například napsat životopis nebo jak odhadnout rozsah úvazku, který lze po nemoci zvládnout. Náplň vychází z praxe sociálního poradenství a také ze zkušeností účastníků on-line skupiny pro návrat do zaměstnání..

S brožurou na onkologických odděleních pracují i zdravotní sestry, na které kolem konce pracovní neschopnosti lidé směřují velké množství otázek. Rady a doporučení sestry rády používají nejen pro edukaci pacientů a jejich blízkých, ale také při výuce studentů připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka.  Brožuru najdou onkologicky nemocní nejen na místech léčby a na sociálních odděleních nemocnic, ale i u pacientských a podpůrných organizací a také on-line. V případě zájmu, je možné si o zaslání brožury napsat do Amelie, z.s. Dle TZ

www.amelie-zs.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová