Medicína

Podpora dětí i dospělých na onkologických odděleních


Kategorie: Aktuality Rakovina 
26.únor 2023

Březen patří již tradičně Tulipánovému měsíci, který přináší s jarem i naději. Letos, je to již po jedenácté, co se veřejnost zapojuje do sdílení a podpory onkologicky nemocných i jejich blízkých. Ukazuje tak, že zdraví lidé myslí na nemocné, a že zapojit se může každý. Tulipánový měsíc 2023 oficiálně začíná v Liberci 27. 2. koncertem. Na výzdobách se pilně pracuje a další akce jsou již téměř připraveny.

Po celý březen a někde i déle budou vyzdobena onkologická oddělení mnoha nemocnic i ambulancí po celé ČR obrázky dětí i dospělých. Lidé připravili i přání a výrobky, kterými posílají nemocným vzkaz podpory a naděje. Léčba nemocných tak rozkvete barvami a emocemi, které podpora přináší. „U nás v nemocnici už s Tulipánovým měsícem pravidelně počítáme. Těší se nejen ti, kdo tvoří, ale i personál onkologie a dalších oddělení, která zdobíme. Je to velká změna a potěšení,“ říká koordinátorka dobrovolníků v Oblastní nemocnici v Příbrami.

„Je radostné, že se nám daří rozšiřovat Tulipánový měsíc a jeho myšlenky i tam, kam sami fyzicky nedosáhneme,“ doplňuje ředitelka pořadatelské Amelie, z.s. Připojují se totiž  jednotlivci i organizace, které pomáhají s tvořením a výzdobami, a stále rozšiřují naději a záměr Tulipánového měsíce do dalších zařízení a k dalším onkologicky nemocným. Takto bude například díky jedné dobrovolnici nově vyzdobena v letošním roce i jižní Morava, za což velký dík.

Další propojení nemocných a zdravých nabízí množství aktivit jako vycházky, semináře nebo on-line přednášky, které pořádají Centra Amelie. Lidé se mohou také zapojit do benefičních akcí na podporu bezplatných služeb psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků onkologicky nemocným a jejich blízkým. Např. koupí benefičních tulipánů on-line.

Přestože rakovina v ČR dorazí téměř do každé rodiny, lidé často pociťují strach a obavy, které ústí v izolaci nemocných a tíži tématu onkologické nemoci a života s ní. Tulipánový měsíc ukazuje cestu akce a spolupráce, která může nabídnout účinnou a dostupnou podporu i pomoc. Všichni si zaslouží zájem a vědomí, že v nemoci nejsou sami.

https://www.tulipanovymesic.cz

https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/

Dle TZ

www.amelie-zs.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová