Medicína

Cenné informace pro lidi s rakovinou plic


Kategorie: Rakovina Knižní recenze a anotace Aktuality 
30.leden 2023

V těchto dnech vychází vstříc informačním potřebám všech lidí s onkologickým onemocněním na plicích i jejich blízkým nová brožura PROdýchej. Pracovníci a dobrovolníci Amelie, z.s. ji v tištěné podobě rozesílají do všech pracovišť, kde by ji lidé mohli potřebovat. Zároveň je zveřejněna v online verzi na webu Amelie a webu PROdychej.cz

Brožura reaguje na nedostatek informací ze zdravotně sociálního pomezí pro druhou největší skupinu onkologicky nemocných mužů i žen. Nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy, ale také se dotýká témat, která jsou pro tuto diagnózu specifická. Oslovuje tak nejen téma pozdních fází onemocnění, ale i viny a motivace k léčbě či oxygenoterapie. Brožura navazuje svým obsahem na již dostupné informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Je určena lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým, ti všichni mohou z jejích informací a odkazů těžit.

„Amelie se nezabývá jednotlivými diagnózami. Ale protože rakovina plic nemá svou pacientskou organizaci a většina, ze 6 tisíc ročně diagnostikovaných osob s karcinomem plic, je diagnostikována v pozdních stádiích, a tedy s infaustní prognózou, je zde určitá nutnost důležitých informací. Zároveň věříme, že nový program screeningu pomůže diagnostiku posunout do časnějších stádií. „Vycházíme vstříc všem, kdo informace hledají,“ říká jedna z autorek. „Věříme také, že i tato brožura přispěje k tomu, aby se více hovořilo o rakovině plic u nekuřáků, o specifických potřebách nemocných, o potřebách jejich blízkých i o těžkých emocionálních tématech - o vině za onemocnění nebo o závěru života,“ doplňuje druhá z autorek.

Brožura vyšla v nákladu 5 tisíc kusů a míří na 71 pracovišť po celé ČR (8 specializovaných plicních klinik pro léčbu karcinomu plic, 17 pracovišť Komplexních onkologických center, 20 menších onkologických klinik, 22 akreditovaných radiologických pracovišť pro provádění screeningu plic a 4 Centra Amelie).

Brožura určená pacientům s nádorem plic je již pátou vydanou brožurou. Mnoho zdravotnických pracovišť, psychologů, pacientských organizací i dalších pomáhajících profesí se již naučilo, si o ně říkat a také ji zdarma dostávají. To je možné díky podporovatelům a dobrovolníkům, kteří distribuci financují a připravují. Všem patří dík a věříme, že i přes rostoucí náklady, to bude možné i nadále. Dle TZ

www.amelie-zs.cz

https://www.prodychej.cz/wp-content/uploads/2023/01/PROdychejA5_2022web.pdf

www.prodychej.cz

https://www.amelie-zs.cz/prodychej-online-skupina-pro-plicne-nemocne/

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/zhoubne-nadory-prudusek-plic-a-pohrudnice-c33-34/

 https://www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/PROdychej_brozura.png

https://www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/IMG_0737-scaled.jpg

 https://www.amelie-zs.cz/wp-content/uploads/IMG_0733-scaled.jpg

Autor: MUDr. Olga Wildová