Medicína

„Mohu pro sebe udělat něco víc?“


Kategorie: Aktuality Rakovina 
10.říjen 2022

Když člověk vyslechne, že má rakovinu, zaskočí ho to. Po čase, ale začne hledat informace a zaměří se na zvládnutí nemoci. Léčba je prvním stupněm, co ale může dělat člověk sám? Otázky onkologicky nemocných i jejich blízkých, kteří spolu s nimi životem s nemocí procházejí. Možností péče o sebe a další odborné podpory je mnoho, měly by však vytvářet jeden smysluplný celek.

„Člověk by v nové situaci neměl plýtvat časem a energií na mnoha frontách, ale cíleně jít za tím, co je efektivní a ověřené,“ vysvětluje metodička Center. Je dobré zvolit jednu cestu, aby se člověk necítil být sám.  Proto vznikla Centra Amelie, aby na jednom místě bylo vše, co může pomoci.

Onkologicky nemocný nebo jeho blízký mohou pro podporu ve své nové situaci mimo léčby využít následující:

  • Podporu psychologa nebo psychoterapeuta
  • Podporu sociálního pracovníka
  • Sdílet svou situaci se stejně nemocnými při skupinových aktivitách či on-line
  • Věnovat se aktivně výživě a pohybu, myslet na svůj spánek
  • Vyhledávat a kriticky třídit informace, které jsou k užitku
  • V krizi využívat nabídku služeb po telefonu a e-mailu, nebýt sám
  • Dbát na psychickou a fyzickou kondici a cíleně nad sebou nelámat hůl. Když je špatně, odpočívat, když lze aktivně něco dělat, být aktivní a dělat vše, co dovolí omezení.

Komplexní podpora v nemoci, tzv. psychosociální péče, by měla být nedílnou součástí léčby. Mnoho lidí až teprve s odstupem času zjišťuje, co vše by pro ně bylo v nemoci, ale i po ní, dobré a přínosné. Snad pro každého je velmi důležité mít život pod kontrolou, ve svých rukou, což se v nemoci často mění. Vždy je dobré neztrácet odvahu, smysluplně rozvažovat a vzít svůj díl odpovědnosti i v tom málu, co je možné.

Centra Amelie jsou dlouhodobou, odbornou aktivitou Amelie, z.s., která nabízí komplexní podporu v nemoci a léčbě všem dospělým, onkologicky nemocným a jejich blízkým, a to bez rozdílu diagnózy, stádia onemocnění či pohlaví. Služby Center Amelie jsou bezplatné a soustředí se jak na individuální, tak skupinové aktivity a nabídku informační podpory (přednášky, workshopy, podpůrné tištěné materiály). Centra Amelie jsou v Praze, Olomouci, Liberci, Rakovníku a pro zbytek republiky nabízejí aktivity on-line. Dle TZ

www.amelie-zs.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová