Medicína

Informační podpora pro lidi s rakovinou plic


Kategorie: Aktuality Rakovina 
01.srpen 2022

Ačkoliv je rakovina plic po rakovině střeva druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním u žen i mužů v ČR, doposud chyběla informační podpora v oblastech života s nemocí mimo léčbu. Dnem, který je zároveň Světovým dnem rakoviny plic, přichází změna. Nezisková organizace Amelie, z.s. spustila web na podporu takto nemocných lidí i jejich blízkých na www.prodychej.cz

Nový web je určený lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým a nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy. Navazuje svým obsahem na informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Nyní se tak informační podpora v ČR stává komplexní.

Ročně je v ČR s karcinomem plic diagnostikováno více než 6 tisíc osob, většina z nich v pozdních stádiích. To znamená špatnou dlouhodobou předpověď jejich života s nemocí a také vyšší zátěž pro rodinu a blízké, ale i potřebu sociálních a zdravotních služeb. Právě proto je pro takto nemocné důležité, aby našli dostatek validních a komplexních informací, které podporují léčbu a život s nemocí.

Do podpory v oblasti života s nemocí mimo léčbu spadá: základní informace o rakovině plic, otázky pro lékaře, nabídka vhodných služeb, pobídka pro osobní aktivitu, videa, např. z oblasti rehabilitace.

Pracovnice věří, že díky informovanosti pacientů a poptávce po službách bude i kapacita služeb (např. psychologických, sociálních, rehabilitačních) v terénu navyšována pro všechny potřebné, protože v současnosti tomu tak není.  Dle TZ

www.amelie-zs.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová