Medicína

Pomáháme, aby se dalo lépe pomáhat


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
01.srpen 2022

Nově je k dispozici pro všechny pomáhající odborníky v oblasti onkologie brožura s psychosociálními tématy. Jde o druhé revidované a doplněné vydání s názvem „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“. Správnou informací a odkazem mohou lékaři, sestry, ale i další odborníci výrazně přispět k péči o nemocné a zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných během léčby a po ní.

Systém onkologické léčby je propracován v podobě doporučených postupů v Modré knize, ty ovšem neobsahují systém podpůrné péče, kterou nemocní potřebují. Jedná se zejména o rehabilitaci a další zdravotní služby, psychologickou podporu, sociální poradenství, podporu od pacientských organizací atd. Nutriční podporu obsahuje, ale zejména z pohledu malnutrice, ne z pohledu změny stravovacích návyků.

„Onkologická pracoviště pacienta po ukončení akutní onkologické léčby sledují a kontrolují, případně řeší věci související přímo s léčbou. Dlouhodobě nemají dostatečnou kapacitu pro pacienty na poli informovanosti a rozhovoru s nimi a na široké a obsáhlé téma podpůrné léčby a návratu do práce a do života není prostor. Praktický lékař má v léčbě onkologicky nemocného často roli řešitele potíží, které má pacient z dřívější doby a s onkologickou léčbou nesouvisí, je často tím, kdo vede pracovní neschopnost nemocného. Zde se dostává do zdravotně sociálního přesahu. Ale udržet informace o novinkách v této oblasti a ještě je individualizovat pro každého člověka je velmi těžké,“ vysvětluje Šárka Slavíková, autorka brožury.

Brožura obsahuje charakteristiku systémů a služeb mimo zdravotnictví, ve kterých se onkologicky nemocný a jeho blízcí pohybují, dodává aktuální postupy, užitečné odkazy, kontakty na mnoho organizací a také informace z oblasti sociálního a dávkového systému včetně možností další neformální podpory nemocných.

Upozorňuje také na rizikové skupiny, které si zaslouží zvláštní pozornost v oblasti informací a podpory a těmi jsou: osoby s druhou vážnou zdravotní diagnózou, osaměle žijící lidé nebo v konfliktu s rodinou, samoživitelé, osoby pečující o partnera či rodiče, osoby s nižším příjmem či s vysokými závazky, rodina se členem cizincem a osoby žijící ve vzdálené lokalitě se špatnou dostupností.

Oproti prvnímu vydání je brožura doplněna o větší množství informací pro pacienty s rakovinou plic nebo metastatickým postižením plic. Důvodem je zahájení pilotního programu onkologického screeningu rakoviny plic, kdy se s touto problematikou zdravotníci mohou častěji potkat. Brožura vyšla v červnu 2022 , praktičtí lékaři ji dostanou v září 2022 spolu se 7. číslem časopisu Prakticus, další zájemci si o ni mohou napsat na: socialni@amelie-zs.cz. A právě v těchto dnech je online a ke stažení na adrese https://www.amelie-zs.cz/brozuraPL  Dle TZ

www.amelie-zs.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová