Medicína

Tulipánový měsíc přinesl již po desáté naději


Kategorie: Aktuality Rakovina 
03.duben 2022

S koncem března 2022 končil i 10. ročník Tulipánového měsíce. Přivolával s jarem i naději pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Tento rok rozkvetlo více než 34 onkologických pracovišť v osmnácti nemocnicích, zapojilo se téměř 6 tisíc dětí i dospělých.

"Udělat s dětmi pár výrobků nebyla žádná starost ani pro mne, ani pro kolegyně, je to radost. Hřeje nás dobrý pocit, že můžeme v pacientech vzbudit alespoň nějakou naději a podpořit je v jejich léčbě, " říká Lucie Braná, učitelka, která se žáky tvořila výzdobu Nemocnice Na Pleši. Zdraví je dar a nikdo netuší, co může jedince potkat. Pak každý bude rád za jakákoliv slova podpory či povzbuzení.

Díky zaslané výzdobě se podařilo změnit na chvíli prostředí nemocnic, kde onkologicky nemocní tráví hodně času. Pacientka, která navštěvuje onkologickou ambulanci FN Hradec Králové pravidelně již několik let, o výzdobě řekla: „Celá čekárna v ambulanci najednou rozkvetla obrázky. S radostí si je všichni prohlížíme. Je to hezké a milé!“ Některé příběhy pacientů jsou skutečně dojemné a dávají význam Tulipánovému měsíci.

Tulipánový měsíc nejsou jen výzdoby, ale i informovanost. Rozdaly se a byly k vidění desítky letáků, plakátů, programů a upoutávek. Proběhly veřejné akce a přednášky, workshopy. Doba je náročná, mnoho lidí zůstává kvůli své nemoci uzavřeno doma či se straní dlouhodobě společnosti, jsou odříznuti od venkovního světa i od svých blízkých víc než dřív. A právě proto Tulipánový měsíc plnil svůj jasný a jednoduchý cíl - dát onkologicky nemocným lidem najevo, že nejsou sami, někdo na ně stále myslí a i na dálku jim posílá vzkaz podpory a naděje.

Tulipánový měsíc skončil, ale „stále je možné poslat vzkaz někomu, o kom víte, že potřebuje podporu. Pošlete vzkaz, že na něj či ni myslíte, že jste s nimi.“ Dodává Michaela Čadková Svejkovská, za pořádající Amelii, z.s. Zájemci o zapojení během roku mohou nyní využít školení pro dobrovolníky do nemocnic. Otevírají se po několika měsících. Pro více informací kontaktujte: Michaela Čadková Svejkovská, tel: 608 458 282. Dle TZ

amelie@amelie-zs.cz

https://www.tulipanovymesic.cz

https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/dobrovolnickyprogram/

Autor: MUDr. Olga Wildová