Medicína

Emoce a sdílení - stále se lze učit


Kategorie: Aktuality Rakovina 
15.listopad 2021

V listopadu 2021 se uskutečnila konference „I slova léčí“, kterou spolu s VFN v Praze každé dva roky pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. On-line formát umožnil zapojení účastníků z celé ČR, ale také zapojení českých a zahraničních přednášejících. Tématem byla specifika potřeb onkologicky nemocných v jednotlivých fázích nemoci. Do konference se na konci každého bloku přednášek formou diskuse  zapojovali i účastníci a tak vznikal neformální prostor pro spolupráci.

Odborníci i laici, které spojuje téma onkologického onemocnění, jednali na konferenci s výstižným názvem o významu slov. Zazněly zde cenné informace, sdílely se zkušenosti vycházející z praxe. Poutavé bylo i osobní vyznání neléčitelně onkologicky nemocného. Zasáhlo svou upřímností a emocionalitou, především ukázala sílu člověka.

"Přínos konference je v opakovaném a stále hlubším zvyšování povědomí o psychosociální problematice nemocných a o životě s rakovinou. Řešených situací, ani mezioborové spolupráce ve prospěch pacienta stále není dost," upozorňuje jedna z organizátorek konference.

Ze zajímavých témat, která konference přinesla, bylo například upozornění na rozpory v zakázkách ze strany lékaře, pacienta či blízkých, což musí řešit všichni pečující profesionálové.  Zazněla závažná problematika sdělování diagnózy a výsledků vyšetření v obtížných časových, prostorových a personálních dispozicích, které mají vliv na pacienty. Onkologický pacient se s účastníky podělil o své zkušenosti, o komunikaci se zdravotníky s onkologicky nemocnými, na jejich přístup k dalšímu životu. Onkologické pacienty sám rozdělil na nemocné, kteří dožijí čas, který jim zbývá a na ty kdo prožijí čas, který jim zbývá. Závěrem zdůvodnil svou přítomnost slovy: „I proto jsem tady, abych odborníkům řekl, co my pacienti cítíme, protože do hlav nám nevidí.“

Zazněly příspěvky o výživě onkologicky nemocných, vedlejších efektech léčby a jak je zvládnout, o fyzioterapii a rehabilitaci, včetně péče o jizvy či o prevenci lymfedému, o léčbě bolesti. Na programu byl systém plánování péče a služeb v závěru života, rozhovor s terminálně nemocným, včetně jeho potřeb v komunikaci. Zahraniční hosté se prezentovali formou videí, se všemi účastníky se spojili on-line k diskusi, a to např.i přes velký časový rozdíl mezi Kanadou a Honkongem.

O bezplatnou konferenci, která má za cíl propojovat odborníky z mnoha oborů, ale také pacienty a neziskové organizace, projevilo zájem téměř sto lidí. Její záznam bude dostupný na YouTube kanálu Amelie, z.s. pro všechny zájemce i do dalších měsíců a let, tak jako všechny předešlé ročníky. Dle TZ

www.amelie-zs.cz

www.islovaleci.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová