Medicína

Skutečně zdravá škola vstupuje do čtvrtého školního roku


Kategorie: Aktuality 
20.září 2018

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Program je pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Je určen školám a tak se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování.

Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a případně pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit se o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. V současnosti je zapojeno 336 škol z celé České republiky a 49 z nich již splnilo bronzová kritéria, 6 škol splnilo kritéria stříbrná.

Program má na začátku školního roku 2018/2019 již 336 škol s téměř 56 000 dětmi, žáky a studenty z celé České republiky. Nejvíce skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (68), Středočeském kraji (37), Praze (35), Moravskoslezském kraji (31) a Pardubickém kraji (31).

Cílem aktivit spolku Skutečně zdravá škola nadále zůstává zvyšování kvality a udržitelnosti školního stravování a vzdělávání dětí o potravinách. „Produkce a spotřeba potravin mají nemalý vliv na změny klimatu. Jejich zmírnění či adaptace na ně vyžaduje změny v  chování a nové přístupy. Skutečně zdravá škola přináší konkrétní možnosti řešení podporou krátkých dodavatelských řetězců ve školním stravování a vzděláváním žáků a studentů o dopadech našeho chování v oblasti zemědělství a výživy,“ upozorňuje Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola, www.skutecnezdravaskola.cz/.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Dle TZ.

 http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Autor: MUDr. Olga Wildová