Medicína

Syndrom kannabinoidní hyperemeze


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
29.listopad 2017

Výskyt tohoto poměrně nového syndromu se začal významně zvyšovat v USA od roku 2009, kdy zde byly značně uvolněny zákony o marihuaně. Syndrom vytvářel společně se syndromem cyklického /perzistentního zvracení (dříve nazývaného ketonemické) velmi podobně se projevující jednotky. Charakteristickými projevy jsou pro obě jednotky stejné: těžká nauzea, opakované zvracení a často i bolesti v břiše.

 

Pro syndrom, vyvolaný marihuanou platí, že jediného terapeutického úspěchu lze dosáhnout pouze naprostou abstinencí – vyřazením marihuany z rekreačního kouření i z případného medicínského a analgetického užívání. Jiná objektivní diferenciální diagnostika není zatím k dispozici (Ger Med Sci 2017; 15: Doc06).

Patofyziologický podklad není jasný; předpokládá se abnormální stimulace osy hypotalamus – hypofýza – nadledvinka  a abnormální stimulace sympatiku (Med Hypotheses 2017; 103: 90 – 95). Expozice opakovaným a vysokým dávkám konopí vyvolává rovněž dysfunkci endokannabinoidního systému, který udržuje alostázu vegetativního nervového systému v poststresové fázi.

Klinicky dominuje cyklické nebo trvalé zvracení u kuřáků marihuany i u jedinců, kteří konopí užívají rekreačně i k terapeutickým analgetickým účelům. U pacientů s obtížným vyprazdňováním žaludku je třeba se vždy dotázat při odebírání anamnézy i na marihuanu – opakované užívání v jakékoli formě, což  již v úvodu diferenciální diagnostiky může předejít gastroskopiím i dalším přístrojovým vyšetřením.

K rozvoji velmi obtěžujících a opakovaných atak nauzey a zvracení disponují především pravidelní kuřáci s roční anamnézou kouření. Při cyklickém zvracení, nezávislém na marihuaně byly doporučeny horké sprchy a vířivé koupele poměrně úspěšně ke zmírnění obtíží. Při zvracení, závislém na abúzu marihuany, nejsou tyto alternativní postupy účinné.
Rozdíly spolu s pozitivní anamnézou mohou však přispět k časné diferenciální diagnostice; obtíže, vyvolané marihuanou, vymizí pouze při abstinenci.

Cannabinoid hyperemesis syndrome on the rise.

www.painmedicinenews.com/articleID=44482          October 6, 2017;

Kate O´Rourke

 

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Autor: MUDr. Olga Wildová