Spolky pacientů


Kategorie: Práva pacientů 
16.leden 2001
Dokument, který prohlubuje obecná práva pacientů a bere ohled na specifičnost dětského pacienta.

Kategorie: Práva pacientů 
16.leden 2001
Mezinárodní dokument zakotvující práva a svobody starších občanů, kteří potřebují péči a pomoc druhé osoby.

Kategorie: Práva pacientů 
16.leden 2001
Etický kodex, který zakotvuje práva pacientů ve vztahu k lékaři a zdravotnickému personálu, a zásady upravující pobyt pacienta v nemocnici. Je užitečné vědět, na co máte právo; přečtěte si jej, než zamíříte k lékaři.

Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
.

Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
.

Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
.

Kategorie: organizace abecedně 
16.leden 2001
Nabízíme Vám abecedně řazený seznam humanitárních organizací sdružujících pacienty, zdravotně postižené a jejich příznivce. Veškeré kontakty, charakteristiky a internetové adresy !