Sex a zdraví


Kategorie: Aktuality Sex a zdraví 
18.srpen 2016

Problematika ženského orgasmu je dnes stále podceňovanou záležitostí, o které se ve společnosti příliš nemluví. Proto také není schopno tak vysoké procento žen během sexuálního styku dosáhnout uspokojení. Potvrzují to i nejnovější studie, dle kterých dosahuje při sexu vyvrcholení 57 % žen, a to jen občas. Ze studie amerického Centra plánovaného rodičovství zase vyplývá, že 75 % žen není schopno při samotném pohlavním styku dosáhnout uspokojení a 5 % žen jej nezažilo nikdy. Podle odborníků má na ženský orgasmus vliv délka soulože a to, do jaké míry je jejich partner sexuálně sobecký.


Kategorie: Aktuality Neplodnost 
07.červen 2016

Je jim mezi 20 a 26 lety a studují vysokou školu, případně ji nedávno dokončily. Vlastní dítě zatím nechtějí, ale prokazují obrovskou službu ženám, které by bez jejich pomoci potomka nikdy neměly. Nejlepšími dárkyněmi vajíček bývají dívky, které jsou v pohodě a berou život s humorem.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Neplodnost 
06.červen 2016

V rámci mezinárodního Dne neplodnosti, který připadá na 6. června, lékaři a porodníci připomínají alarmující statistiku: až 15% párů v České republice je neplodných. Lze vinit nezdravý životní styl, ale především to je stále sílící trend upřednostňování života bez závazků a kariéry před rodičovstvím. Řešením tohoto generačního problému by ovšem mohl být tzv. social freezing neboli zmrazení vajíček a spermií. 


Kategorie: Neplodnost Plánované rodičovství Aktuality 
17.září 2014

Podle definice Světové zdravotnické organizace (WHO) je za neplodnost označován stav, kdy nedošlo k otěhotnění během jednoho roku pravidelného nechráněného pohlavního styku. S neplodností se potýká stále více párů v České republice i v zahraničí. Celosvětově se odhaduje, že poruchou plodnosti trpí kolem 80 milionů lidí. Jen v České republice má problémy s početím potomka každý šestý pár. Díky moderním metodám vyšetření neplodnosti a účinným technikám asistované reprodukce jsou však lékaři schopni pomoci většině těchto dvojic.


Kategorie: Sexuologická poradna 
07.říjen 2013
Sexuální dysfunkcí v podobě předčasné ejakulace trpí přibližně každý pátý muž. Přesto se jedná o nejčastěji neléčenou a nediagnostikovanou sexuální poruchu a citlivé téma, které je stále tak trochu tabu. Proto pro muže, kteří zmíněnou poruchou trpí, vznikl nový informační webový portál www.nejennachvili.cz, který podá pomocnou ruku.

Předčasná ejakulace je velmi citlivý intimní problém, který trápí muže po celém světě. Podle odhadů trpí touto sexuální dysfunkcí každý pátý muž, což znamená, že předčasná ejakulace je dokonce častější jev, než tak často skloňované poruchy erekce.


Kategorie: Aktuality Alergie Antikoncepce Antikoncepce  
24.květen 2013
Sdružení Linka bezpečí pořádá u příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných dětí Pomněnkový den, který upozorňuje na ztracené a pohřešované děti. Každoročně jich v České republice policie hledá několik tisíc, v loňském roce jich bylo celkem 5 564.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby 
11.listopad 2012
Ačkoliv se o lidských papilomavirech (HPV) opakovaně hovoří, znalosti u české veřejnosti o nich nejsou stále dostatečné. Z tohoto důvodu odborníci sdružení v HPV College již třetím rokem vysvětlují veřejnosti všechny souvislosti vzniku onemocnění i možnosti prevence. Preventivní péče o zdraví v České republice není zcela doceněna. Výsledkem je proto vyšší počet případů rakoviny děložního čípku u žen a dalších HPV onemocnění.

Kategorie: Sexuální zdraví 
15.září 2012
Období první zamilovanosti nebo prvního polibku se u mužů a žen v České republice podstatně neliší. V posledních deseti letech toto období mladí lidé prožívají kolem 15. roku věku. První láska bývá velmi intenzivní a emotivní, často ji také provázejí obavy. Strach z prvního polibku a první schůzky však velmi rychle přeroste v první zamilovanost, která bývá díky novým a dosud nepoznaným zážitkům tak silná, že si ji lidé pamatují celý život. Poznávání opačného pohlaví a první zamilovanost jsou přirozenou součástí dospívání a souvisí s hormonálními změnami. Dívky k odlišnému vnímání opačného pohlaví docházejí většinou dříve než chlapci. Věkový rozdíl ve vývoji a v dospívání se však postupem času vyrovnává a věková hranice, kdy nevinné dětské lásky přerostou v opravdové sexuální vztahy, je u obou pohlaví stejná.

Kategorie: Neplodnost 
10.říjen 2011
Porucha plodnosti je nemožnost přivést na svět potomky. Je odedávna považována za stigma, „boží trest“, nepřízeň osudu. Samotnými jedinci a páry je vnímána jako selhání v základních lidských, společenských a rodinných funkcích. V ČR řeší problémy s plodností každý pátý až šestý pár. Informace jim pomáhají překonat psychickou bariéru a najít pomoc.

Kategorie: Sex a zdraví 
11.říjen 2010
Nový celorepublikový výzkum sexuálního chování realizovaný společností STEM/MARK ve spolupráci se Sexuologickým ústavem 1. LF UK a VFN Praha přinesl mnoho aktuálních poznatků. Výsledky uvedl počátkem října 2010 na TK v Praze profesor PhDr. Petr Weiss, PhD. Téma doplnil MUDr. Karel Kočí, CSc., který upozornil na závažnost a širší problematiku poruch erekce u mužů. Celý blok věnovaný výzkumu sexuálního chování rozšířil MUDr. Zlatko Pastor svým sdělením o sexualitě současné ženy.