Sex a zdraví


Kategorie: Sexuální zdraví 
15.září 2012
Období první zamilovanosti nebo prvního polibku se u mužů a žen v České republice podstatně neliší. V posledních deseti letech toto období mladí lidé prožívají kolem 15. roku věku. První láska bývá velmi intenzivní a emotivní, často ji také provázejí obavy. Strach z prvního polibku a první schůzky však velmi rychle přeroste v první zamilovanost, která bývá díky novým a dosud nepoznaným zážitkům tak silná, že si ji lidé pamatují celý život. Poznávání opačného pohlaví a první zamilovanost jsou přirozenou součástí dospívání a souvisí s hormonálními změnami. Dívky k odlišnému vnímání opačného pohlaví docházejí většinou dříve než chlapci. Věkový rozdíl ve vývoji a v dospívání se však postupem času vyrovnává a věková hranice, kdy nevinné dětské lásky přerostou v opravdové sexuální vztahy, je u obou pohlaví stejná.

Kategorie: Neplodnost 
10.říjen 2011
Porucha plodnosti je nemožnost přivést na svět potomky. Je odedávna považována za stigma, „boží trest“, nepřízeň osudu. Samotnými jedinci a páry je vnímána jako selhání v základních lidských, společenských a rodinných funkcích. V ČR řeší problémy s plodností každý pátý až šestý pár. Informace jim pomáhají překonat psychickou bariéru a najít pomoc.

Kategorie: Sex a zdraví 
11.říjen 2010
Nový celorepublikový výzkum sexuálního chování realizovaný společností STEM/MARK ve spolupráci se Sexuologickým ústavem 1. LF UK a VFN Praha přinesl mnoho aktuálních poznatků. Výsledky uvedl počátkem října 2010 na TK v Praze profesor PhDr. Petr Weiss, PhD. Téma doplnil MUDr. Karel Kočí, CSc., který upozornil na závažnost a širší problematiku poruch erekce u mužů. Celý blok věnovaný výzkumu sexuálního chování rozšířil MUDr. Zlatko Pastor svým sdělením o sexualitě současné ženy.

Kategorie: Neplodnost 
20.listopad 2009
Poruchy plodnosti představují v současnosti závažný zdravotní problém, postihují přibližně každou šestou dvojici snažící se o těhotenství. Podílí se na nepříznivém demografickém vývoji v hospodářsky rozvinutých státech. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno (CAR) se věnuje nejen léčbě neplodnosti, ale také výzkumu příčin a hledání nových vyšetřovacích a léčebných metod.

Kategorie: Neplodnost 
12.listopad 2009
Porodnosti v České republice začala znovu klesat. Ovlivňujících faktorů je celá řada. Objevuje se stále větší počet těch, kteří mají s početím potomka problémy. Přestože devíti z deseti těchto párů by pomohla asistovaná reprodukce, pomocí této metody se u nás narodí jen 4 % dětí. V Belgii, Finsku nebo Dánsku je to kolem 17 %. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že lidé o problémech s početím neradi mluví a o asistované reprodukci nemají odpovídající informace.

Kategorie: Antikoncepce  
20.březen 2008
Hormonální antikoncepce (HA) se používá již od roku 1962. Metody použití se neustále zdokonalují, také proto, že požadavky odborníků jsou stále vyšší. Hormonální antikoncepce není jen ochranou před nežádoucím početím, ale musí splňovat další požadavky, tj. musí být spolehlivá (v současné době až 99 %), bezpečná, šetrná k organismu ženy, musí být obecně využitelná a měla by míti rovněž široké léčebné spektrum. Nejvhodnější antikoncepci individuálně volí gynekolog, žena ji plně hradí.

Kategorie: Funkční sexuální poruchy žen 
26.červenec 2007
Zajímavé setkání se sexuoložkou a gynekoložkou proběhlo koncem července 2007 v Praze na neobvyklé téma znalostí žen o vlastním těle. Přestože je pochva (vagina) symbolem ženské sexuality a plodnosti, skrývá v sobě stále dědictví mnoha staletí, kdy představovala tajemný orgán, patřící k nejtabuizovanějším místům těla. A přestože od doby sexuální revoluce v 60. letech minulého století se vnímání vaginy výrazně zlepšilo, stále není ideální.

Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Počet dětí po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce již přesáhl 3 miliony. (Podle kvalifikovaného odhadu za třetinu všech IVF dětí vděčíme také Puregonu, rekombinantnímu FSH společnosti Organon.) Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce rodí stále více dětí. Zatímco v roce 1989 bylo hlášeno ve světě 30 000 dětí (u nás maximálně desítky) v současné době se jedná o statisíce (okolo 200 000 v roce 2002) a u nás téměř 3000 dětí (3 % všech narozených!).

Kategorie: Neplodnost 
18.červen 2007
Internet se v současné době stává jedním z nejdůležitějších informačních zdrojů. To se v plné míře týká i zdravotnických informací. Firma Organon uvedla již před 5 lety do provozu server www.neplodnost.cz s cílem poskytnout laické i odborné veřejnosti přiměřené informace o této problematice a možnostech léčby neplodnosti u nás, nabídnout spojení na specializovaná centra asistované reprodukce a další odborníky na reprodukční zdraví a přispět tak k naplnění touhy co největšího počtu nechtěně bezdětných párů po úplné rodině.

Kategorie: Pohlavně přenosné choroby 
26.květen 2007
Kožní výrustky – condyloma accuminatum (genitální bradavice) vznikají obvykle v oblasti zevních pohlavních orgánů. Jsou bělavé nebo pleťové barvy, mohou být i tmavěji pigmentované. Jejich velikost je různá – pohybuje se od zcela malých, stěží postihnutelných bradaviček až po větší květákovité útvary. Vyskytují se u žen kolem poševního vchodu, ale i v pochvě a na děložním hrdle (čípku); u mužů na penisu nebo skrotu (šourku). Mohou být kolem ústí konečníku, v prostoru mezi genitáliemi a konečníkem na tzv. hrázi (perineu), vzácněji v tříslech.