Novinky ze zdravotnictví

Stipendium na podporu odborníků pro paliativní péči


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.červenec 2019

Nadační fond Avast vyhlašuje pod hlavičkou svého programu Spolu až do konce druhý ročník dvouletého stipendijního programu na podporu odborníků, kteří se věnují paliativní péči. Otevřená výzva se zaměřuje na průkopníky a zkušené profesionály v oblasti paliativní péče, kteří mají za sebou výsledky a zásluhy na rozvoji oboru. Cílem Stipendia pro paliativní péči Nadačního fondu Avast je nabídnout jim finanční prostředky až do výše jednoho milionu korun i odbornou podporu, aby se mohli zaměřit na svůj kariérní i osobní rozvoj, který bude v důsledku přínosem pro celou oblast.
Žádosti je možné podávat do 25. září 2019.

 

O Stipendium pro paliativní péči Nadačního fondu Avast může žádat kdokoli, kdo se v rámci své práce věnuje paliativní péči alespoň dva roky, a jehož aktivity prokazatelně směřují k vývoji a zlepšení v celé oblasti. Druhý ročník programu se zaměřuje na zkušené odborníky napříč profesemi, jejichž práce přispívá k rozvoji paliativní péče. Ivestice do jejich osobního i kariérního rozvoje budou generovat řadu dalších pozitiv v celém oboru.

Součástí samotného výběrového řízení je možnost konzultovat žádost a nastavení individuálního rozvojového plánu tak, aby byl co nejúčelnější. Samotné zpracování záměru stipendia má tedy přidanou hodnotu. Pokud žadatel v konkurenci neuspěje, zůstává mu plán dalšího rozvoje, který vznikl pod odbornou supervizí. Stipendijní program pak nabízí velkou flexibilitu z hlediska aktivit, které si každý kandidát skládá podle svých potřeb. Zaměřit se může na posilování své hlavní odbornosti, stejně tak na získávání nových dovedností. V adekvátní a odůvodnitelné míře lze zařadit i aktivity v zájmu zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Rámec stipendia vytváří doprovodný program společný pro všechny stipendisty. Je zaměřen především na vzájemné sdílení poznatků a rozvoj dovedností.

V programu Spolu až do konce se Nadační fond Avast na paliativní péči zaměřuje již šestým rokem, snaží se reagovat na aktuální potřeby a zároveň zachovávat kontinuitu. Jednou z  výzev je nedostatek profesionálů všech specializací v tomto oboru. Proto nadační fond v roce 2017 představil koncept stipendijního programu, jehož cílem je mimo jiné rozšířit personální kapacitu v oblasti paliativní péče. První ročník letos dokončuje 21 stipendistů. Jde o lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a další profesionály z celé České republiky, kteří díky podpoře Nadačního fondu Avast realizují konkrétní rozvojové projekty paliativní péče v nemocnicích, hospicích, domovech pro seniory i dalších zařízeních. Celkem obdrželi prostředky ve výši více než 16 milionů korun. Částka až do výše 15 milionů korun bude rozdělena mezi úspěšné kandidáty nadcházejícího ročníku 2020/21.

Nadační fond Avast vychází z předpokladu, že každý člověk by měl mít informace o možnostech dožití a svobodně se rozhodnout, kde a jak chce zemřít. Programem Spolu až do konce usiluje o to, aby paliativní péče byla dostupná všem a stala se samozřejmou součástí života. V rámci dosavadních pěti ročníků programu Nadační fond Avast rozdělil více než 130 milionů korun.  Pomohl finanční soběstačnosti vybraných českých hospiců pomocí fundraisingové akademie, podpořil nové přístupy i nápady v organizacích a zařízeních, kde lidé tráví konec svého života. Financoval také nově vzniklé týmy paliativní medicíny v českých nemocnicích a podpořil rozvoj výuky paliativní medicíny na vybraných univerzitách i zakládání center excelence. V roce 2017 bylo představeno Stipendium pro paliativní péči Nadačního fondu Avast pro průkopníky v oblasti paliativní péče. Dle TZ.

www.nadacnifond.avast.cz

www.avast.com

 

Autor: MUDr. Olga Wildová