Medicína


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
S lidmi závislými na alkoholu se setkáváme mnoho let. Není náhodou, že se mezi nimi častěji vyskytují lidé s určitými zaměstnáními.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Do mé ordinace přichází přepadlý a nemocný člověk. Přijímali jsme ho v těžkém stavu a mohl zemřít.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
V tomto článku jsou shrnuta největší nebezpečí vzniku zavislostí u dětí podle věku a adekvátní principy prevence.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Následující text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Právní předpisy doznávají změn, nevím jaké budou platit v době, kdy čtenář dostane tuto knihu do rukou. Navíc nejsem právník a tuto knihu nepíši pro právníky. Přesto vám nabízím odpovědi na čtyři časté právní otázky, s nimiž se v praxi setkávám.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Váš problém má stránky - tu vnější týkající se praktických záležitostí a vnitřní týkající se vaší tělesné a duševní kondice. Obě spolu navzájem souvisejí. Tím, že si udržujete dobrou tělesnou a duševní kondici, zlepšujete své šance v praktickém životě.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Problémy s usínáním jsou časté u lidí, kteří mají problémy s drogami. Nespavost může být jedním z projevů odvykacích obtíží, ale ještě častěji souvisí s dřívějším nepravidelným a zmateným způsobem života či s napětím.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Je omyl si myslet, že duchovní lidé jsou vždycky příšerně vážní. Mnoho z těch, s nimiž jsem měl možnost se setkat, mělo naopak smysl pro humor. Občas se zasmát je také zdravé a zvyšuje to odolnost vůči stresu.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Záleží na tom, kolik máte času. Je lépe cvičit méně a pravidelně nežli více a nesoustavně.

Kategorie: Jak přestat fetovat - drogy 
15.únor 1999
Je to směr jógy pro moderní lidí velmi důležitý. Mistři se shodují v tom, že bez karmajógy je pro naprostou většinu lidí vnitřní rozvoj nemyslitelný.