Medicína


Kategorie: Kouření 
26.říjen 1999
.

Kategorie: Kouření 
26.říjen 1999
ednou ze zemí, v nichž se podařilo svést boj s kouřením (nikoli s kuřáky) nejúspěšněji, se v posledních letech staly USA.

Kategorie: Kouření 
26.říjen 1999
Podle staré pověsti Indiánů z kmene Hurónů poslal prý kdysi Velký Duch na pomoc jejich zemi sužované hladomorem vílu, krásnou a poněkud neoděnou.

Kategorie: Jakou stravu zvolit 
28.září 1999
V první části našeho seriálu jsme si řekli, že nesprávná strava se na našem organismu podepisuje nejrůznějšími způsoby. Přispívá ke vzniku obezity, cukrovky, některých nádorových onemocnění, ale také chorob srdce a cév. Jinak řečeno, i infarkt prochází žaludkem.

Kategorie: Jakou stravu zvolit 
10.září 1999
Jako téma prvního seriálu jsme zvolili trochu netradiční pohled na jednu z neodmyslitelných součástí, ba dokonce podmínek našeho života - stravu a stravování.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Jistá anekdota říká: “Přestat kouřit je snadné, podařilo se mi to už desetkrát.” Jestliže někdo po období abstinence sáhne po návykové látce, mluvíme o recidivě.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Trocha cvičení, které může pomoci překonat problémy s alkoholem...

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Lidé, kteří ztratili práci, ztratili mnohdy i svůj pomyslný smysl života - a tak velice často svou ztrátu ""utápí v alkoholu"".

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Mnoho rodinných problémů slouží jako ""záminka k napití"". Tyto záminky jsou však většinou ""nicneřešícím útěkem"", který dané problémy naopak prohlubuje - a ještě k tomu vytváří i zcela nové problémy...

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
V Mezinárodní klasifikaci nemocí je bažení popsáno jako “silná touha nebo pocit puzení užívat látku nebo látky”.