Medicína


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Trocha cvičení, které může pomoci překonat problémy s alkoholem...

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Lidé, kteří ztratili práci, ztratili mnohdy i svůj pomyslný smysl života - a tak velice často svou ztrátu ""utápí v alkoholu"".

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Mnoho rodinných problémů slouží jako ""záminka k napití"". Tyto záminky jsou však většinou ""nicneřešícím útěkem"", který dané problémy naopak prohlubuje - a ještě k tomu vytváří i zcela nové problémy...

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
V Mezinárodní klasifikaci nemocí je bažení popsáno jako “silná touha nebo pocit puzení užívat látku nebo látky”.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Právní předpisy doznávají změn, nevím jaké budou platit v době, kdy čtenář dostane tuto knihu do rukou. Navíc nejsem právník a tuto knihu nepíši pro právníky. Přesto vám nabízím odpovědi na čtyři časté právní otázky, s nimiž se v praxi setkávám.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.