Medicína

Nové dávkování léku při erektilní dysfunkci


Kategorie: Aktuality 
26.květen 2008
Od května 2008 mají i v České republice muži pro léčbu erektilní dysfunkce možnost využít dávkování tadalafilu (CialisÓ) jednou denně. Cialis s denním užíváním je první PDE5 inhibitor, který při pravidelném užívání poskytuje každodenní účinnost a zlepšuje erekci bez časového omezení na rozdíl od jednorázového použití tablety před stykem. Dvojicím tak odpadá nutnost myslet na „pilulku“ v předstihu před každým pohlavním stykem a mohou se vrátit k přirozenému a spontánnímu sexuálnímu životu jako před poruchou erekce.

Erektilní dysfunkce je dobře léčitelný zdravotní problém. Za léky první linie jsou považovány selektivní inhibitory cGMP specifické fosfodiesterázy typu 5 (PDE5). Až doposud se všechny tyto přípravky užívaly před pohlavním stykem. Bylo na páru, zda a jak následující terapeutické okno - dobu po užití tablety, během níž je muž schopen dosáhnout po sexuální stimulaci kvalitní erekce dokáže využít. U sildenafilu (Viagra) a vardenafilu (Levitra) přetrvává účinek přípravku 4 až 5 hodin, u tadalafilu (CialisÓ 10 či 20 mg) podávaného dle potřeby před zamýšleným pohlavním stykem je doba působení až 36 hodin.

 

Mnoho mužů a jejich partnerek vnímá současnou podobu perorální léčby jako nevyhovující a stresující, protože je úzce svázána s plánováním jejich sexuálního života. U řady partnerů při farmakoterapii dle potřeby dochází ke vzniku nežádoucí psychologické vazby sex = pilulka, což narušuje přirozenost a spontaneitu sexuálního života.

 

Významnou změnou v možnostech  léčby je podávání tadalafilu v denním režimu (CialisÓ 5mg 1xd), které poskytuje každodenní účinnost na zlepšení erekce. Farmakokinetické vlastnosti tadalafilu tak umožňují nabídnout řešení i těm mužům, kterým z nejrůznějších důvodů užívání léků před pohlavním stykem nevyhovuje. Tato varianta přichází v úvahu u pacientů dobře reagujících na podání přípravku CialisÓ podle potřeby, kteří předpokládají jeho častější užívání (tj. alespoň dvakrát týdně). Pacienti obvykle požadují účinnou a spolehlivou léčbu, která do vztahu vrací spontánnost. CialisÓ s denním dávkováním tyto požadavky splňuje. Téměř 70 % procent mužů udává, že je pro ně stresující plánování pohlavního styku, takže denní užívání tabletek je pro ně velmi důležitý prvek. Také je tímto způsobem omezena nutnost zvládnutí aktu v určitém časovém limitu.

 

V klinických studiích vedl Cialis 5 mg podávaný jedenkrát denně ke srovnatelné účinnosti, jaká byla pozorována ve studiích s podáváním dávky 10 nebo 20 mg dle potřeby. Rovněž snášenlivost byla při  těchto dávkovacích režimech podobná. Až 85 procent takto léčených mužů udávalo zlepšení. Vlastním cílem léčby erektilní dysfunkce není jen návrat erekce, ale návrat plnohodnotného sexuálního života jako před vznikem poruchy erekce.

 

Porucha erekce je častý, ale mnohdy přehlížený a poddiagnostikovaný zdravotní problém. Vyskytuje se u 54 procent mužů ve věku 35 až 65 let, z toho u poloviny jde o erektilní dysfunkci středně těžkou či těžkou. Pouze zlomek (10 až 15 procent) takto postižených však vyhledá odbornou pomoc. Vzhledem k častějším příčinám erektilní dysfunkce je možné považovat tuto poruchu za jakýsi první příznak možného jiného onemocnění (např. kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, hypertenze).

Zvláštní upozornění a kontraindikace

Na začátku léčby tadalafilem jedenkrát denně je zapotřebí klinické zvážení případné úpravy dávky antihypertenzivní terapie. Tadalafil podávaný v dávce 5 mg jednou denně se nedoporučuje u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Je kontraindikován u pacientů, kteří užívají nitráty nebo donory NO v jakékoli formě. Během užívání se mohou u pacientů vyskytnout nežádoucí účinky léčby, nejčastěji ve formě bolestí hlavy, břicha, zad nebo svalů, zduření nosní sliznice nebo pálení žáhy. Nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou Cialisem bývají obvykle přechodné a všeobecně mírné až středně závažné.

 

CialisÓ s dávkováním jednou denně by k dosažení optimální účinnosti měl být užíván vždy přibližně ve stejnou dobu. Vynechání jedné dávky může dočasně snížit účinnost léčby.

Užívání tadalafilu s dávkováním jednou denně je dosahováno ustálené plazmatické koncentrace po pěti dnech. Stabilní účinek se dostavuje při pravidelném denním užívání.

K dosažení účinku je nezbytná sexuální stimulace. Přípravek je distribuován v balení 28 tablet (5 mg) a cena v lékárnách činí průměrně 3 216 Kč.

 

 Literatura

Porst H et al. Eur Urol 2006; 50:351-359

Porst H, Watts S et al. Evaluation of successfull intercourse attempts over the first 10 days of the therapy in 343 men with erectile dysfunction administered tadalafil or placebo once daily, poster presented at EFS Congress 2008, Roma

STEM/MARK, 2001

Cialis SPC

 

Zpracováno na základě podkladů konference Nové horizonty v léčbě erektilní dysfunkce, 18.-19. dubna 2008, Eli Lilly ČR, s.r.o.

Autor: zpracováno redakčně