Medicína

Zná žena dobře své tělo?


Kategorie: Funkční sexuální poruchy žen 
26.červenec 2007
Zajímavé setkání se sexuoložkou a gynekoložkou proběhlo koncem července 2007 v Praze na neobvyklé téma znalostí žen o vlastním těle. Přestože je pochva (vagina) symbolem ženské sexuality a plodnosti, skrývá v sobě stále dědictví mnoha staletí, kdy představovala tajemný orgán, patřící k nejtabuizovanějším místům těla. A přestože od doby sexuální revoluce v 60. letech minulého století se vnímání vaginy výrazně zlepšilo, stále není ideální.

Přetrvávající nepříznivý pohled na vaginu a její nedostatečné znalosti o ní prokázal  i reprezentativní výzkum, který proběhl před třemi lety ve třinácti zemích světa. Téměř deset tisíc žen v reprodukčním věku od 18 do 44 let v něm odpovídalo na klíčové „vaginální“ otázky, jejichž výsledky jsou následující.

 

Většina žen potvrzuje, že informace o této části jejich těla je zajímají. Drtivá většina žen (95 %) cítí, že je důležité mít potřebné informace. Většina žen (87 %) se také domnívá, že lepší poznání vlastní vaginy jim pomůže zlepšit sexuální uspokojení.

 

Mnoho žen potvrdilo, že negativní vnímání vaginy vzniká již v dětství. Třicet procent oslovených žen uvedlo, že když se v dětství dotýkaly své vaginy, byly vedeny k tomu, že to se nesmí, je to neslušné apod.  Až 78 % žen také souhlasila s tím, že společenská tabuizace vaginy přispívá k neznalosti této lokality ženského těla.

 

83 %  žen by uvítala, kdyby si mohla o vagině přečíst nějaký informativní článek. Ten totiž četlo pouze 39 % žen. To je také jedním z důvodů velmi nízkého povědomí o anatomii a uložení pochvy v těle ženy. (V Německu a Rakousku jde dokonce o 70 % dotázaných žen.)

 

Se znalostí polohy vaginy v ženském těle souvisí i zajímavá otázka, zda žena může ztratit tampon nebo zda může být tampon uvězněn uvnitř vagíny. Přestože většina žen ví, že to není možné, 29 % žen stále věří, že k něčemu podobnému může dojít (v Británii s tím souhlasila dokonce polovina respondentek).

 

Další neznalost se ukázala v otázce vaginálního zdraví. Přestože vagina je samočistící orgán a nepotřebuje žádné zvláštní hygienické produkty, většina žen (62 %) věří, že takové prostředky mohou přispět k vaginálnímu zdraví. Ve Španělsku, Itálii a Finsku tomu dokonce věří tři čtvrtiny žen.

 

Pochva (neboli vagina) je ženský pohlavní orgán. Vchod poševní je uložen mezi zevním ústím močové trubice a konečníkem. Je částečně krytý malými a velkými stydkými pysky. Je to dutý válcovitý orgán, krytý poměrně odolnou poševní sliznicí, která má četné příčné slizniční řasy. Díky nim je velmi pružná. Střední a horní část pochvy jsou prostornější, směrem k otvoru se pochva zužuje.

Celá pochva od otvoru až k horní části měří 7–10 cm. Uložení pochvy v těle není vertikální (vestoje kolmo k zemi), ale podélná osa pochvy je mírně zakloněna dozadu. Horní část pochvy je uložená téměř horizontálně. Proto předměty zavedené do pochvy (například léky nebo tampony) z ní nemohou samovolně vypadnout. Pochva není sterilním orgánem a ženy se při zachování základních pravidel hygieny nemusí obávat rizika infekce.

 

Anatomie a fyziologie pochvy ji dokonale předurčují jako ideální místo pro aplikaci léků, odkud, díky bohatému cévnímu  zásobení se vložené léky  vstřebávají poševní sliznicí přímo do krevního oběhu (při nízkém riziku nežádoucích účinků). Tento způsob aplikace léku je velmi šetrný k játrům, protože nedochází k tzv. „first pass efektu“ – prvotní metabolizaci léku v játrech, k němuž dochází v případě podání léku ústy.

 

 

V dnešní době se vaginální cestou léčí především poševní infekce, lidově „výtoky“. S tímto zdravotním problémem se během života setká téměř každá žena. Dále se do pochvy mohou aplikovat další léky, například přípravky hormonální terapie žen po menopauze, léky proti bolesti či při poruchách udržení moči. Aplikuje se i hormonální antikoncepce.

 

Její výhodou je možnost použití nižších dávek hormonů k dosažení stejného léčebného účinku, což zvyšuje compliance pacientky i jednoduchá aplikace léku (pouze jednou za měsíc).

 

Vaginální cestou se rovněž podávají hormony pro léčbu neplodnosti, kdy je děloha připravována pro příjem zárodku při umělém oplodnění a kdy je nutné udržení potřebné hladiny progesteronu do doby, než jej začne produkovat sama placenta.

 

Zcela novou skupinou léčivých přípravků pro vaginální podání jsou mikrobicidy, podávané ve formě krémů, čípků či gelů. Mikrobicid je chemický prostředek, který se používá před pohlavním stykem a který zabíjí a neutralizuje virus HIV i jiné pohlavně přenosné patogeny. Řada mikrobicidů je v současné době v klinickém zkoušení. Předpokládá se, že se společně s HIV vakcínou stanou základem světového boje proti AIDS. První přípravky tohoto typu jsou očekávány koncem roku 2007.

 

Sexuoložka MUDr. Hana Fifková upozornila při této příležitosti na význam znalostí o ženském pohlavním ústrojí vzhledem k sexualitě ženy.

 

Milování mezi mužem a ženou může být komplikováno zásadními rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou, které jsou zásadně rozdílné. Potřeba milování a sexuálního uspokojení není u žen zdaleka tak stabilní jako u mužů. Rozdíl způsobuje mužský pohlavní hormon testosteron, který tvoří jeden z biologických pilířů mužské sexuální touhy. Většina žen potřebuje k sexu dlouhodobější pozitivní vyladění a jejich vzrušení nastupuje ve srovnání se vzrušením muže pomaleji.

Rozdíl je také ve schopnosti prožívat orgasmus. Dosažení orgasmu nebývá pro ženy jednoduchou záležitostí a v populaci dokonce existuje přibližně deset procent žen, které orgasmus neprožijí vůbec.

Vztah dívek a žen k vlastní sexualitě může být často problematický a někdy i vysloveně negativní. Jedním z důvodů jsou zcela jistě kulturní rodové stereotypy, které měří oběma pohlavím dvojím metrem. Tak například muž, který má hodně partnerek, bývá obdivně označován za borce, zatímco stejně se chovající žena si vyslouží odsuzující nálepku. I takové stereotypy ztěžují ženám cestu k otevřenému a pravdivému vztahu ke své sexualitě.

 

Postoj k pohlavním orgánům se vytváří už od ranného dětství rozdílně u chlapců a u děvčátek. Zatímco všichni chlapci berou svůj penis odmalička běžně několikrát za den do ruky kvůli močení, malá děvčata jsou většinou vedena výchovou k tomu, že není slušné si sahat do těchto míst. V pubertě pak takřka všichni hoši pod tlakem prudce narůstající sexuální potřeby začnou onanovat a bez problémů dosahovat orgasmu.

 

Mnohé dívky se však v této době teprve dozvídají, že mají také pohlavní orgány, včetně pochvy a dozvídají se to zdaleka ne ideálním způsobem – většinou v souvislosti s menstruačním krvácením. Nebývají to informace pozitivně laděné, protože menstruační krvácení je stále naprosto nesmyslně v mysli mnoha lidí spojováno s nečistotou.

Pro mnoho dívek je proto složité tyto pocity překonat a vnímat své pohlavní orgány tak, aby jim při milování začaly sloužit k prožívání pocitů jednoznačně příjemných – tedy erotického vzrušení a orgasmu.

 

Již vlastní název této lokality by neměl vzbuzovat negativní pocity. Ještě relativně dobře dopadá v tomto směru klitoris (poštěváček) – asi proto, že je na povrchu. Důležitou roli jistě hraje i to, že pro většinu mladých žen je klitoris nezastupitelným zdrojem vzrušení a dosahování orgasmu. Ženy by se  měly naučit  využívat i citlivost v pochvě a spojit vaginální stimulaci se stimulací klitorisu, čímž získají intenzivní a naplňující orgasmus.

 

Pohlavní orgány ženy jsou její neoddělitelnou součástí. Je to část jejího těla jako každá jiná a vyžaduje stejnou péči a pozornost. A pochopitelně racionální vztah a dostatek znalostí, které umožní ženám i jednodušší vnímání vlastní sexuality a tím do určité míry i dosažení osobní spokojenosti. 

 

R.E.Nappi et all: The International Vagina Dialogue Survey, Contraception 73 (2006): 493-500

                                                                                               

 

Autor: zpracováno redakčně