Medicína

Obvod pasu jako rizikový faktor kardiovaskulárních nemocí


Kategorie: Hubnutí - obezita 
22.listopad 2005
Profesor Salim Yusuf se svými kolegy z McMaster Univerzity zjistil, že přestože přítomnost obezity se obvykle stanovuje pomocí BMI (body mass indexu), riziko kardiovaskulárních nemocí se určí spíše poměrem obvodu pasu k obvodu boků. Výsledky studie vědci uveřejnili v listopadovém čísle časopisu The Lancet.

Průměrný poměr obvodu pasu k obvodu boků je u žen pod 0,85 a u mužů pod 0,9. Jsou-li tyto hodnoty zvýšeny, roste i riziko onemocnění srdce.

Do studie bylo zahrnuto celkem 12 461 lidí po svém prvním infarktu myokardu a jejich skupina byla porovnávána se 14 637 osobami bez onemocnění srdce.

Výsledky studie ukázaly spojitou souvislost mezi rizikem infarktu myokardu a poměrem obvodu pasu a boků. Osoby v pětině s tímto nejvyšším poměrem měly až 2,52krát vyšší riziko infarktu myokardu v porovnání s pacienty v nejnižší pětině.

The Lancet

Autor: MUDr. Sylva Šebková