Medicína

Sexuální dysfunkce v dnešním světě


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů 
07.únor 2003
Každý z nás může mít v určitém období svého života sexuální potíže. Muž i žena. Pokud tyto potíže má, neměl by se stydět zeptat se na jejich řešení.

„Je něco mezi Vaším tělem a Vašimi city. Vaše sexuální zdraví. Nebojte se zeptat, pokud máte potíže."

Tyto sentence budou mít často před očima mnozí lidé v Evropě týden před svatým Valentýnem, svátkem zamilovaných. S láskou ovšem souvisí sex. O sexualitě (a hlavně o potížích s ní) se však špatně mluví. Ještě tak s nejbližší kamarádkou (kamarádem), hůře už v ordinaci lékaře – před sestřičkou a mezi zvonícími telefony. Proč se bude týden před Valentýnem o potížích se sexualitou mluvit více než jindy? Společnost ESSIR (European Society for Sexual and Impotence Research) je evropská organizace sdružující lékaře, kteří se zabývají poruchami sexuality. A vzhledem k tomu, že v poslední době je značný „informační zmatek“, rozhodla se, že uspořádá European Sexual Awareness Event – Akci evropské sexuální uvědomělosti, jež obsáhne celý starý kontinent.

Cílem je obrátit pozornost veřejnosti k sexuálnímu zdraví, pomoci lidem, aby si uvědomili, že sexuální život je součástí lidského bytí a při problémech v této oblasti není nutno se ostýchat, mimo jiné i proto, že se dnes dají léčit. Sexuální potíže nejsou vzácné, týkají se dokonce značného počtu lidí. Avšak pouze necelých 10 % z nich se s nimi někomu svěří. Jsou to problémy citlivé, komplikující partnerské vztahy. Je nutné připomenout, že jde vždy o problém páru, nikoliv jen jednoho z partnerů. Lidé se často bojí říci, že mají potíže, nevědí, co jim může pomoci ani kam se o pomoc obrátit. Možností léčby sexuálních problémů je dnes celá řada a při správné volbě lze pro každého najít vhodné řešení. Při rozhodování však člověk musí mít informace, podle kterých se může sám rozhodnout.

Pocit možnosti svobodné volby je velmi důležitý. Do léčby sexuálních problémů se v moderních postupech vrací senzitivnější, citlivější přístup k pacientům, k jejich partnerům a jejich citovému životu. Pocity romantiky, lásky, zamilovanosti a spontánnosti jsou stejně důležité jako správné funkce zdravých pohlavních orgánů.

Andrologie je u nás relativně nový obor, který se snaží pomoci párům s těmito problémy. Důležitý přitom vůbec není věk, ale svobodné rozhodnutí začít své problémy nějak řešit. Myšlenka uspořádat velkou informační akci vychází z nových možností léčby sexuálních obtíží. Objevují se nové přípravky, ale také množství informací, které ne vždy odpovídají realitě. Jen menšina lidí si totiž uvědomuje, že reklama nemá za cíl člověka objektivně informovat. Má za cíl ho přesvědčit, aby si inzerovanou věc koupil. A to platí o všem: o čajích, tabletkách, kapkách, o mastičkách se „zaručeným“ účinkem.

Žádný lék není všemocný, ale pokud se správně používá, může řadě lidí pomoci. Jestliže se používá špatně, může i uškodit. Proto vznikla nyní snaha o objektivní informace, racionální, a přitom citlivý přístup k řešení sexuálních potíží. Bylo by také třeba, mimo komerční zájmy farmaceutického průmyslu, přesvědčit zdravotnické úředníky, že sexuální zdraví je stejně důležité jako například zdraví pohybové (což je velmi těžké), a přesvědčit veřejnost, že zázračné pilulky nejsou a nebudou, že pro zlepšení svých obtíží musejí sami  něco udělat (také velmi těžká práce). Nebudou-li partneři přistupovat jeden k druhému s porozuměním, nevěnují-li jeden druhému čas a energii a nepochopí-li, že sexuální život je součástí lidské citové kultury, nepomůže ani mléko bílého jednorožce. 

Tam, kde se v důsledku zdravotních problémů objevují sexuální potíže, je možné pomoci řadou léků. Neexistuje dospělý muž, který by nevěděl, co je to Viagra. Každý rok se objevují nové léky. Každý má jiné vlastnosti, někomu může velmi pomoci, někdo jej naopak užívat nesmí, protože by mu mohl uškodit. K lékaři má pacienta proto vždy přivést svobodné rozhodnutí řešit potíže, nejlépe s pomocí partnerky.

Pro informaci uvádíme přehled dostupných přípravků.

Lékem, který ovlivňuje vnímání sexuálních podnětů na úrovni center smyslového vnímání v mozku, je apomorfin hydrochlorid – Uprima. Podává se v tabletách, které se rozpouštějí pod jazykem. Účinek léku je díky rychlému vstřebání sliznicí úst a tváří rychlý (do 20 minut). Je nutná sexuální stimulace, tj. smyslové podněty zrakové, dotykové a emocionální, aby se účinek léku projevil. Důsledkem je silnější odpověď na sexuální podněty z mozkových center v cévní a svalové tkáni penisu. Je zajímavé, že lék je účinný i u žen, ale oficiálně takto nebyl registrován. Nežádoucí účinky (zejména pocit na zvracení) se objevují asi u 7 % pacientů. Účinnost léku se velmi liší u jednotlivých pacientů, je udávána v 17–20 %. Opatrnosti je třeba u pacientů užívajících jiné léky, například při Parkinsonově chorobě nebo depresích, a u pacientů s nestabilním srdečním onemocněním. „Zakázané kombinace“ s jinými léky nejsou tak přísné jako u Viagry, lék je účinný po dobu dvou až tří hodin.

Podobné vlastnosti a účinek jako Viagra (sildenafil) má další lék na poruchy erekce vardenafil (Nuviva). Podle dosavadních informací má menší výskyt nežádoucích účinků, v dohledné době však nebude u nás dostupný.

Zcela novým lékem, který by měl být u nás dostupný v prvních měsících roku 2003, je tadalafil (Cialis). Princip účinku je obdobný jako u Viagry, doba účinku je však výrazně delší. (Viagra – kolem 4 hodin, Cialis – až 36 hodin). Z dosavadních studií, jichž se účastnilo více než 4 000 pacientů (Segal S., AUA Congress, Orlando, USA, květen 2002), vyplývají tyto údaje:

* Vstřebávání Cialisu je relativně rychlé, nástup účinnosti lze tudíž zaznamenat již po 16 minutách, u většiny mužů pak do 30 minut.

* Doba účinnosti je až 36 hodin (s erekcí jen při sexuální stimulaci). Účinnost je podstatně delší než u Viagry a ostatních výše zmíněných léků.

* Nebyl zaznamenán opožděný účinek léku, pokud se užije po jídle (na rozdíl od Viagry).

* Cialis zlepšil erekci až u 81 % mužů s poruchami erekce.

* Lék byl dobře snášen. Nežádoucí účinky jsou podobné jako u předchozích léků (sildenafil, vardenafil). Žaludeční obtíže se vyskytly u 12,6 % pacientů, bolest hlavy u 10,9 % pacientů. Přerušení léčby pro nežádoucí účinky bylo zaznamenáno asi u 1 % pacientů.

* 90 % pacientů považovalo délku trvání účinku léku (až 36 hodin) za velmi důležitou.

* „Zakázanou kombinací“ je u Cialisu stejně jako u Viagry kombinace s nitroglycerinem a podobně účinkujícími léky. Lék se také nesmí užít při těžkém, nestabilním onemocnění srdce a cév, které je samo o sobě rizikem při sexuální aktivitě.

* Jako instrukce pro pacienta jsou doporučeny informace o tom, že není nutné přesné „načasování“ sexuální aktivity, neboť lék má dobu účinnosti až 36 hodin, není nutná regulace jídla a pití (včetně rozumného malého množství alkoholu), maximální frekvence podání léku je 1x za 24 hodin.
 
Až budete na Valentýna slíbávat vločky sněhu z malinových rtů své lásky, vdechovat vůni jejích vlasů a „ten dole“ nebude chtít hned poslouchat (protože jste po noční, naboural jste si auto a praštil jste se do kolena), nechte sníh ještě chvíli padat. Pokud sníh nebude a čekání nepomůže, pak snad pomohou informace výše uvedené. Přeji všem hezkého Valentýna!