Medicína

Sex = tabu v ordinaci lékaře


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů Sexuální zdraví 
03.prosinec 2002
Často se mezi mladou generací objevují mýty o tom, že sexuální život ve středním a vyšším věku již není důležitý.

Například naše 23letá sekretářka se dokonce domnívá: „… že pro lidi nad 30 let věku je sex cosi nepatřičného“. Objektivní výzkumy však hovoří o něčem jiném.

Podle světového průzkumu, který byl proveden firmou Pfizer u 26 000 mužů a žen ve věku od 40 do 80 let, se zjistilo, že sexuální život považuje za důležitý 83 % mužů a 63 % žen této věkové skupiny. V této věkové skupině však již poměrně velké procento lidí trpí sexuálními dysfunkcemi.

Nejčastěji se jedná o poruchy erekce. Uvádí se, že poruchami erekce trpí více než polovina mužů nad 40 let věku, z toho každý desátý trpí úplnou ztrátou erekce. Přesto se však svému lékaři s těmito problémy v ČR svěřilo pouze 15 % takto postižených mužů. Ve světě není tato situace o mnoho lepší – uvádí se, že zde své problémy v oblasti sexuálního zdraví konzultuje se svým lékařem 18 % takto postižených.

 Poruchy erekce nesnižují jen kvalitu sexuálního života, ale mohou být také indikátorem jiných závažných chorob. Nejčastěji se jedná o choroby srdce a cév, zvýšenou hladinu cholesterolu či obezitu. Podle jednoho průzkumu dokonce infarktu myokardu ve ¾ případů předcházejí poruchy erekce – a to až o 4 roky. Proto je s podivem, jak neustále vítězí falešný stud a jak málo lidí v takovýchto případek vyhledá pomoc lékaře.

Tento stud však není jen na straně pacientů – i lékaři (ač toto nepřiznávají) mají s touto tematikou občas problémy. Jak jinak vysvětlit to, že 78 % lékařů se domnívá, že sexuální život je pro jejich pacienty důležitý (navíc většinou vědí, že poruchy erekce mohou signalizovat i jiné zdravotní problémy), 62 % dotázaných lékařů zároveň necítí problém o těchto tématech hovořit, jen 30 % lékařů se ale na sexuální zdraví svých pacientů ptá a jen 9 % pacientů uvádí, že se jich lékař na sexuální zdraví někdy zeptal.

Proto je v současné době velice důležitá existence organizací, které se zabývají osvětou v oblasti sexuálního zdraví a pomáhají bourat falešná tabu. Jedná se například o občanské sdružení Fórum sexuální vitality, které provozuje informační telefonní linku pro veřejnost (tzv. Vialinka, telefon: +420-283004444 ). Na této lince mohou zájemci konzultovat svůj problém s lékařem každý všední den od 16:00 do 22:00 hod.

Autor: Mgr. Jiří Široký