Medicína

Co je třeba vědět o recidivě


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Jistá anekdota říká: “Přestat kouřit je snadné, podařilo se mi to už desetkrát.” Jestliže někdo po období abstinence sáhne po návykové látce, mluvíme o recidivě.

Recidiva - selhání nebo užitečná zkušenost?
Jak vypadá recidiva?
Recidivu nepodceňujte
Recidivu nepřeceňujte
Recidiva jako tvrdá, ale užitečná zkušenost
Jak zastavit recidivu?
Havarijní plán
 

Recidiva - selhání nebo užitečná zkušenost?
Předchozí anekdota má hlubší smysl. Pro někoho je recidiva neštěstím a trvá dlouho, jiný člověk se z ní pokud možno rychle vzpamatuje a usiluje (třeba i opakovaně) o dlouhodobou abstinenci. Nemusím snad zdůrazňovat, že druhý případ se játrům, mozku i dalším orgánům líbí daleko více. I když recidiva tělo zatíží a možná i poškodí, má přece jen čas na zotavení při abstinenci. S opakovaně recidivujícími lidmi v poměrně dobrém zdravotním stavu se setkávám. Jsou to právě období abstinence, která jim umožnila zůstat relativně zdráv. Recidiva může být ovšem nebezpečná a může člověku v životě leccos pokazit. Recidiva se ale má brát také jako užitečná zkušenost, která člověka něčemu pro něj důležitému naučila.

Jak vypadá recidiva?
Pan A abstinoval něco přes dva měsíce. Byl sám se sebou velmi spokojený. Překvapilo ho, jak je to snadné. V hlavě začala hlodat myšlenka: “Já pít nepotřebuju, nejsem proto závislý.” Jednoho dne zašel pan A na pivo jako dříve. Během krátké doby se “rozpil”. Když se tři dny na to ráno probudil, cítil se naprosto příšerně. Doznívala kocovina, byl nevyspalý a kromě toho pana A sužovaly výčitky svědomí. Napadlo ho, koho všechno zklamal, a co řeknou v práci, že tam včera nebyl. Měl také strach, aby manželka nepodala žádost o rozvod, jak v souvislosti s jeho pitím už dříve hrozila. Když si to vše uvědomil, málem začal pít znovu. Naštěstí si ale uvědomil, že by tak situaci ještě zhoršil a požádal nás o pomoc. Nejen pro vás, pane A, píši tyto řádky o recidivách. Jsou důležité a věnujte jim prosím pozornost.

Recidivu nepodceňujte
“Tak jsem se napil a ono se nic nestalo,” si na počátku recidivy říkalo mnoho lidí. Mrzutosti však nastaly později, kdy se jim pití vymklo z rukou. Malý požár se dá snadněji uhasit než velký. Kdyby si recidivu včas uvědomili a něco podnikli, mohli si ušetřit zbytečné nepříjemnosti. Recidiva je vážná věc. Dá se přemoci, ale ne s jednou rukou za zády.

Recidivu nepřeceňujte
Stejnou chybou je recidivu přecenit. Recidiva, jak už víme, neznamená slabou vůli. A už vůbec neznamená, že by předchozí upřímná snaha žít lépe a bez alkoholu byla zbytečná. Až recidivu zastavíte, můžete na to dobré z předchozí abstinence navázat. Známe mnoho lidí, kteří se k dlouhodobé nebo trvalé abstinenci dopracovali až po opakovaných recidivách.

Recidiva jako tvrdá, ale užitečná zkušenost
Recidivám je samozřejmě lépe předcházet. O tom jak, jsme už hovořili. Jenže, aby člověk recidivě systematicky předcházel, musí brát problém s alkoholem dostatečně vážně. A právě tomu může recidiva člověka naučit. Díky recidivě se pan A začal vyhýbat hospodám velkým obloukem. Když jsem mu to před tím navrhoval, myslel, že přeháním. Pan A také ví, jak nebezpečné jsou myšlenky typu “po jednom pivu se nemůže nic stát”. Jiní lidé se až díky recidivě naučí soustavně se léčit, souhlasí s nasazením disulfiramu (Antabusu) nebo začnou pravidelně chodit na schůze Anonymních alkoholiků.

Jak zastavit recidivu?
1. Recidiva se dá rychle zastavit. Když jsem se ptal pacientů, kteří kvůli recidivě vyhledali pomoc, co jim pomohlo pití zastavit a přijít, odpovídali: “Měl jsem strach o práci”, “bál jsem se o zdraví”, “nechtěl jsem dostat delirium” (delirium tremens je alkoholická psychóza charakterizovaná třesem, zrakovými halucinacemi, desorientací atd.), “u mě to byl pud sebezáchovy”. K přerušení recidivy bývá užitečné uvědomit si nepříznivé důsledky dalšího pití. K tomu můžete použít tabulku v kapitole Jak je to s pevnou vůlí?. Zastavit recidivu sám není ale snadné. Pokud by se objevil silný třes nebo halucinace, rozhodně doporučuji vyhledat lékařskou pomoc.

2. Recidiva je nebezpečná věc a máte-li k tomu, abyste ji překonal spojence, jste ve výhodě. Spojencem může být profesionální terapeut, Centrum krizové intervence, linka důvěry, blízký člověk, který s vámi bude v prvním nejhorším období, zdravotnické zařízení. Zdravotníci jsou samozřejmě vázání lékařským tajemstvím. Pan A udělal dobře, když vyhledal naši pomoc. Uvažoval také o tom, že by požádal o pomoc manželku, odevzdal ji všechny peníze, možná by si vzala i pár dní volna a odvezla ho na chatu.

3. Poté, co jste recidivu zastavil, si důkladně popřemýšlejte o tom, v čem vám tato zkušenost byla užitečná. Samozřejmě ještě lépe je moci si o tom s někým rozumným pohovořit. Někomu se přemýšlí lépe s papírem a tužkou. Může tak recidivu popsat a vyvodit z ní písemné závěry do budoucna.

Havarijní plán
Pan A recidivu překonal a věří, že se mu něco podobného už nikdy nestane. Přeji mu, aby to byla pravda. Přesto jsem ho ale přemluvil, aby vypracoval “havarijní plán”. Ve velké výhodě je ten, kdo je na recidivu připraven. Samozřejmě to neznamená ji předpokládat nebo dokonce přivolávat. Ve spoustě domů jsou přece také instalována hasicí zařízení, i když nikdo nepředpokládá, že by tam hořelo. Podobně vy buďte na recidivu připraven, zároveň jí ale předcházejte. Pro inspiraci zde havarijní plán pana A uvedu:

Kdybych se napil, odevzdám manželce všechny peníze. Požádám ji, aby si vzala den volna a zašla se mnou do ordinace AT v ......, telefon ...... . Kdybych nebyl schopný uvedený závazek dodržet, zprostředkuje mi krátkodobé ústavní léčení. V případě, že bych uvedený havarijní plán nedodržel, nemohu počítat ze strany manželky ani širší rodiny s podporou do doby, než pro recidivu vyhledám odbornou pomoc.

V Praze dne, 7. 1. 1996
Pan A vlastní rukou, kopie manželce

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.