Medicína

Co s problémy v partnerství, manželství a v rodině ?


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Mnoho rodinných problémů slouží jako ""záminka k napití"". Tyto záminky jsou však většinou ""nicneřešícím útěkem"", který dané problémy naopak prohlubuje - a ještě k tomu vytváří i zcela nové problémy...

Požádat druhého o spolupráci
Nahradit symbolické používání alkoholu
Co když mě žena naštve?
Kdo má pravdu a kdo je vinen?
Přistihnete manželku při něčem, zač jí můžete pochválit
Společné zájmy pomáhají střízlivému životu
Poskytování si radosti
Prázdné hnízdo a co s ním
Posílení hranic mezi generacemi

 

Důležitým důvodem, proč přestat pít, bylo pro pana A jeho manželství. Doufal, že konečně bude doma klid. Jenže klid nebyl, alespoň ne hned. Pan A za mnou přišel rozladěn asi tak, jako bych mu prodal rádio, které nehraje. Jeho otázka, jak je to možné a co s tím, zasluhuje důkladnější odpověď. Jaká byla výchozí situace pana A?

1. Pan A má rodinný problém, proto pije, protože pije, má ještě větší rodinný problém, proto ještě víc pije atd.

   
  Ţ
   
  RODINNÝ PROBLÉM
   
  ALKOHOL
   
  Ü
   

2. Pan A přestal pít a jeho situace se změnila následovně: Problém v rodině však zůstal. Alespoň se nezhoršuje a pan A začíná hledat rozumné cesty, jak ho zvládnout. To je situace ve které se pan A právě nachází.

  RODINNÝ PROBLÉM???    

A jak se může situace vyvíjet?

3. Pan A začne problém v rodině zvládat. To ho povzbudí, aby vydržel v zdravějším způsobu života. Tím problém lépe zvládne, to ho povzbudí atd.

   
  Ţ
   
  ZVLÁDÁNÍ PROBLÉMU
   
  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
   
  Ü
   

K podobné situaci může dojít i na pracovišti nebo v oblasti zdravotní. Pití působí určité problémy. Tyto problémy jsou nepříjemné a člověk (tedy v našem případě pan A) před nimi utíká k alkoholu. Tím problémy jen odkládá, přidává k nim další, zase uniká k pití a tak dokola. Tím, že člověk přestává pít, své problémy ještě nevyřešil. Přestal si tak ale zbytečně přidělávat další a otevřel si cestu k nějakému rozumnému řešení. Časem zjistí, že jeho problémy se dají řešit jinak a to mu bude pomáhat ve zdravějším způsobu života. Některé častější problémy, se kterými se v manželstvích, kde překonávají problémy s alkoholem, setkávám, shrnuji v přehledu.

Některé častější problémy v manželství poté, co člověk přestal pít, a jak je zvládat - příklady:

1. problém: zvýšená citlivost a vnímavost a někdy i podrážděnost
Příklady lepších řešení: uvědomovat si i lepší stránky partnera nebo partnerky.

2. problém: větší nároky na druhého, když člověk s pitím přestal
Příklady lepších řešení: pokusit se s druhým domluvit, zvážit nakolik jsou vlastní nároky realistické.

3. problém: člověk s pitím přestal, partner v něm pokračuje
Příklady lepších řešení: většinou je vhodné trvat na změně. V krajním případě i na rozchod.

4. problém: spory o tom, kdo bude rozhodovat
Příklady lepších řešení: v době pití většinou přecházela zodpovědnost na toho, kdo nepil. Je to přirozené, že teď se chce ten, kdo nepije, více prosadit. Změna však vyžaduje určitý čas.

5. problém: odcizení, nezvyk se domlouvat, tendence se navzájem vyhýbat
Příklady lepších řešení: hledání, čím udělat druhému radost, zájem o něj, práce na sobě, aby byl člověk přitažlivější. Společně prožít něco příjemného.

6. problém: přílišná závislost na nepijícím partnerovi, když odpadli pijící známí
Příklady lepších řešení: nacházet si kvalitní přátelé i mimo rodinu a nové zájmy, aby se vytvořila určitá rovnováha (ten druhý je asi už má).

Požádat druhého o spolupráci

Tím, že druhému o svém rozhodnutí s pitím přestat řeknete a požádáte ho o spolupráci, můžete předejít nedorozuměním. Pan A se nedávno rozčílil, že manželka “vyhodila” 75 Kč za víno pro návštěvu. Kdyby ji předem vysvětlil, že si uvědomil, že má s alkoholem problém, že úplně přestal pít a že je pro něj užitečně nemít doma žádný alkohol (“suchý dům”), mohl předejít zbytečné hádce. Navíc by manželka byla asi ráda, že přestal pít, a za těch sedmdesát korun koupila něco dobrého na zub.

Nahradit symbolické používání alkoholu

Lidé používají alkoholické nápoje nejen jako chemikálii působící na mozek, ale i jako symbol. Láhev vína dlouho sloužila u manželů k usmiřování i jako předehra k sexu. Jenže, když někdo přestane pití ovládat, ztrácí schopnost ho používat jako symbol. Namísto usmíření přinášel alkohol manželům A už jenom hádky a problémy. Pan A je bystrý muž a rychle zjistil, že v symbolické funkci může alkohol snadno nahradit. K usmíření nebo navozování nálady se mu osvědčily květiny, hudba. Své uplatnění našly i jeho skromné znalosti tance a masáže. Symboly a obřady mají v životě svůj význam. Proto je dobré nahradit rituály spojené s alkoholem jinými - zdravějšími a bezpečnějšími. Následující přehled nabízí některé dobré možnosti. Tím samozřejmě nechci nijak omezovat vaší vlastní tvořivost a vynalézavost v tomto směru.

Symbolické a obřadní používání alkoholu a lepší možnosti, jak alkohol nahradit (příklady):

1.
Symbolické používání:
oslava narozenin
Lepší možnosti: něco hezkého si koupit, projít fotografie, pozvat přátele na něco, co uvaříte, speciální nealko koktejl atd. Při narozeninách druhých jim něco pěkného darovat, koupit květiny, poslat blahopřání nebo telegram.

2.
Symbolické používání:
uctít hosta
Lepší možnosti: elegantní nealko nápoje, šťávy z tropických plodů, vkusné servírování jídla, sváteční oblečení (i doma), výběr hudby podle vkusu návštěvníka atd.

3.
Symbolické používání:
předehra k sexu
Lepší možnosti: tanec, hudba, určitá literatura, společná koupel, určité druhy jídla, atd.

4.
Symbolické používání:
stvrdit přátelství
Lepší možnosti: pomoc při nějaké práci, najít společný zájem sejít se spolu s manželkami, poskytnout radu nebo o ni požádat, pustit se do něčeho společně.

5.
Symbolické používání:
dát najevo pocit křivdy
Lepší možnosti: být čitelný a o svých pocitech mluvit, hledat lepší způsob jak si případnou křivdu vynahradit.

6.
Symbolické používání:
Silvestr
Lepší možnosti: oblíbená deska, kazeta, kniha, rozhlasová nebo televizní stanice, k netradičním rituálům patří půlnoční výstupy horolezců. Připít si můžete třebas minerálkou.

7.
Symbolické používání:
oslavy v práci
Lepší možnosti: polárkový dort, sladkosti, ovoce, chlebíčky, v jedné pražské redakci bývá zvykem, že dámy přinášejí vlastnoručně upečené rohlíky.

8.
Symbolické používání:
svatba, pohřeb, křtiny
Lepší možnosti: přípitek nealkoholickým nápojem, v krajním případě sklenicí pozdvihnout a netknutou ji opět položit. Dále náboženské rituály, psaní oznámení, pomoc při praktických záležitostech, dát průchod svým citům a přijmout citové projevy druhých.

Co když mě žena naštve?

Samozřejmě, pane A, můžete ji naštvat také! Za ta léta znáte jeden druhého velmi dobře a víte, kde se nejvíc ranit. Jestli vás hádky a výstupy omrzely, vyzkoušejte některé z následujících způsobů, jak s naštváním a jinými pocity zacházet.

a) Pocit můžete odreagovat nějakou tělesnou činností (klepáním koberců, štípáním dříví, během apod.). Jistý zahraniční terapeut doporučoval rozhádaným manželům “souboj” za pomoci papírových holí. Takové “souboje” končívaly většinou smíchem a smírem.

b) Pocit rozpustit pomocí některé relaxační techniky.

c) Pocit potlačit a ovládnout se. Odměnou může být radost z vlastních schopností se ovládat.

d) Být výběrově upřímný. Při výběrové upřímnosti si člověk klade tři otázky: A. Je to, co chci říci pravda? B. Je účelné to říci? C. Je vhodné to říci teď? Paní A zkoušela jakési nové jídlo podle receptu, který jí dala přítelkyně. Když pan A nezvyklou krmi ochutnal, dralo se mu na jazyk “to je hrozný”. Zarazil se naštěstí včas a uvědomil si, že to není tak docela pravda. Jídlo je pečlivě uvařené, dalo to manželce dost práce. Opravil se tedy v duchu na “nechutná mi to”. Položil si druhou otázku a dospěl k závěru, že je rozhodně účelné, aby to manželka věděla. Pak si položil třetí otázku: Je vhodné jí to říkat teď? Pan A diplomaticky odložil celou záležitost na následující den. Při večeři pak paní A řekl: “Ta večeře je dnes výborná, mnohem lepší než včera.”

e) Hovořit spíš o svých negativních pocitech než o partnerových negativních vlastnostech. Tedy na místo “jsi hrozně nespolehlivá” je lépe říci “když jsi tak dlouho nešla, byl jsem dost nervózní”.

f) Nepříjemné spojovat s příjemným, výtku s pochvalou.

g) Řízené odreagování. Manželští poradci používají například techniku konstruktivní hádky. Při té se partneři učí si věci vyříkat bez vzájemného urážení a tak, aby se dospělo k přijatelnému řešení.

Na téma naštvání ještě jednu historku. Jistý pán šel s manželkou nakupovat. V jednom obchodě ho prodavač nezdvořile odbyl. Pán slušně poděkoval a odešel. Manželka se pak manžela venku ptala: “Proč si k němu byl tak slušný?” Muž odpověděl: “Nenechám se přece ovlivnit, abych byl jako on.”

Kdo má pravdu a kdo je vinen?

Pan A se na mě obrátil s problémem mezi ním a manželkou a chtěl vědět, čí je to vina a kdo má pravdu. Většina věcí i v manželství a v životě nemá jednu příčinu a nedá se tedy ukázat na jednoho viníka. Některé věci prostě jsou a o vině nemá smysl uvažovat. Pravdu mívají oba partneři, každý ovšem tu svou. Ve výhodě jsou ti, kdo dokáží pravdu toho druhého chápat. Panu A jsem tedy odpověděl: “Není to ničí vina a pravdu máte oba.”

Přistihnete manželku při něčem, zač jí můžete pochválit

Na místo hledání viny jsem panu A doporučil, aby svou manželku bedlivě sledoval. Jakmile ji přistihne při něčem, zač je možné ji pochválit, měl by tak rychle udělat. Paní A si chválení odvykla tak, že si ze začátku myslela, že si z ní dělá manžel legraci. Pan A ji však ujistil, že to myslí naprosto vážně, a jejich vztahy se zlepšily.

Společné zájmy pomáhají střízlivému životu

Manželé A mají kamaráda, který před lety emigroval do Švédska. Dozvěděli se od něj, že ve Švédsku je naprosto běžné, že lidé chodí do různých večerních kursů, někdy i do více současně. Manželé A probrali různé možnosti. Poblíž se pořádají kursy vaření, malování, jazyků, mají známé v turistickém klubu. Nakonec se rozhodli opatřit si psa, o kterého budou společně pečovat.

Poskytování si radosti

Manželství pana A se zlepšilo. Pan A chtěl vědět, jak tento stav udržet. Nejdůležitější je asi vzájemná pomoc a poskytování si radosti. Neurčité slovo “radost” může mít samozřejmě velmi konkrétní podobu - dobře připravená večeře, společný výlet, nějaký kulturní zážitek, oboustranně uspokojivý sex, dobrý pocit ze společného snažení, jakým je výchova dětí, různé vylepšování domácnosti apod. Pan A nijak nemiluje psaní. Přesto jsem ho přemluvil, aby si na kus papíru napsal:

 • Co manželce dělá radost. Protože toho pana A moc nenapadlo, zjišťoval to nejdříve oklikami a pak se jí přímo zeptal.
 • Co dělá radost jemu. Když jsem pročítal seznam, který pan A sepsal, zeptal jsem se ho, jestli to manželka ví. Pan A odpověděl, že neví. Panu A jsem tedy navrhl, aby o tom své paní při nějaké vhodné příležitosti řekl. Důležité je také, aby ocenil to, co dobrého od ní dostává a povzbudil ji, aby v tom pokračovala.

Prázdné hnízdo a co s ním

Paní A má přítelkyni Janu. Její dospělé děti odešly z domova, manžel má časově náročné zaměstnání. Jana si připadá hodně sama a je jí smutno. Začala také nebezpečně popíjet, až to paní A znepokojovalo. Jednoho dne si o tom nad šálkem kávy a bábovkou popovídaly. Jana si uvědomila, že schopnost jejich synů vytvořit si vlastní život je vlastně důkazem toho, že je dobře vychovala. Teď, když splnila tento úkol, může se pustit do věcí, na které nebyl dříve čas. Jana se přihlásila do knihovny, začala navštěvovat svoji postonávající příbuznou a neobyčejně se zdokonalila v pletení. S pitím přestala. Prázdné hnízdo může trochu potrápit i muže, zvlášť když jejich milovaná dospělá dcera je doma čím dál méně a nakonec se vdá.

Posílení hranic mezi generacemi

V době, kdy pan A problémově pil, dostával se do role jakéhosi neposlušného dítěte. Jeho povinnosti v rodině přebírala částečně manželka, částečně tchán, něco dokonce nejstarší syn. Generace byly v rodině A tak pomíchané, že paní A pomalu pořádně nevěděla koho má za manžela. Pan A to byl vlastně jenom podle oddacího listu. Když pan A s pitím přestal, začal se pomalu zlepšovat jeho vztah s manželkou a vzrostla jeho autorita v rodině. Tchán, který už není nejmladší, to přijal s úlevou, i když jeho ostražitost vůči panu A úplně nezmizela. Syn pana A se mohl více věnovat škole a přihlásil se do sportovního klubu. O rodinných věcech opět rozhodovali manželé A společně. Pan A se dostal z nedůstojné role dalšího dítěte a přirozené hranice mezi generacemi začaly být v rodině zase zřetelné. Co na to děti? O tom podrobněji v další kapitole.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.