Medicína

Pro příbuzné a přátele lidí, kteří mají problémy s alkoholem


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Máte v rodině s pitím problém?
Jste v náročné situaci
Nebuďte umožňovačem
Pevná láska
Kdy o pití mluvit a kdy to nemá smysl?
Rodinná pravidla
Pozitivní zpětná vazba
Získat spojence neboli přesilovka
Co dělat při otravě alkoholem nebo úrazu hlavy?
Co když začne být opilý člověk hrubý?
Když už to prostě dál nejde
Pomoc rodině po americku

Dovedu si představit, jak tuto knížku někdo z přátel nebo příbuzných nabízí člověku, na kterém mu záleží a který má problémy s alkoholem. Možná uspěje a kniha pomůže, ale možná že ji dotyčný odmítne se slovy: “Já to nepotřebuju, když budu chtít, přestanu sám.” Nebo si jen tak knihu vezme, ale ta zůstane někde ležet doma nepřečtená. Příbuzný nebo přítel tedy otevře knihu sám a dobře udělá. Tato kapitola je určena právě jemu. I na mnoha dalších místech knihy najde užitečně informace a podněty. Knihu si přečtěte i tehdy, jestliže o ni problémově pijící člověk projeví zájem. Dozvědět se o jeho problému více a mít možnost si o něm s někým pohovořit, je výborná věc. Už to často přináší lidem, kteří žijí ve společnosti problémově pijícího člověka, úlevu. Partnerem k diskusi může být i psaný text, i když kniha nemůže vždy nahradit zkušeného terapeuta. Řada postupů uvedených v této knize získá na účinnosti tím, že při nich budete spolupracovat (např. otázky životního stylu, zastavení recidivy, otázky kolem výchovy dětí atd.). Podněty, které budete považovat za důležité, si zatrhněte nebo si je opište.

První podstatná informace, kterou vás asi nepotěším, je tato: Problémy s alkoholem, pokud se neřeší, mají tendenci spíše narůstat nežli mizet. Na druhé straně ale problémy s alkoholem se dají zvládat a okolí může problémově pijícího člověka často podstatným způsobem ovlivnit. O tom jak, budeme společně přemýšlet v této kapitole.

Máte v rodině s pitím problém?

Vy tvrdíte, že ano, ten druhý tvrdí, že ne. Není možná nikdo, kdo by rozhodl, svěřit se s tímto problémem mimo rodinu se stydíte a i kdybyste to udělali, partner by možná nebyl upřímný. Abych vám usnadnil rozhodování, nabízím, dotazník. Převzal jsem ho ze Spojených států a se souhlasem autorů přeložil do češtiny.

Dotazník pro příbuzné
(Vypracoval ho Howard Family Counseling Center v USA na základě vyšetření tisíců rodin.)

Odpovídejte na následují otázky pouze ano nebo ne podle toho, která odpověď je blíže pravdě. Za každou kladnou odpověď si udělejte čárku.

1.
Dělá vám starosti pití vašeho partnera?
Ano - Ne
2.
Připadali jste si někdy kvůli jeho pití trapně?
Ano - Ne
3.
Jsou pro vás kvůli jeho pití svátky spíše starostí než oslavou?
Ano - Ne
4.
Jsou jeho přátelé většinou těžcí pijáci?
Ano - Ne
5.
Slibuje často, že s pitím přestane, ale nedaří se mu to?
Ano - Ne
6.
Vytváří jeho pití doma napětí a úzkost?
Ano - Ne
7.
Popírá své pití a tvrdí, že pije “jenom pivo”?
Ano - Ne
8.
Musíte někdy lhát zaměstnavateli, příbuzným nebo přátelům, abyste zatajili jeho pití?
Ano - Ne
9.
Stalo se, že zapomněl, co během pití dělal (měl okénko)?
Ano - Ne
10.
Vyhýbá se rozhovorům, které se týkají alkoholu a jeho pití?
Ano - Ne
11.
Svůj problém s pitím omlouvá?
Ano - Ne
12.
Vyhýbá se společenským příležitostem, kde se nepodává alkohol?
Ano - Ne
13.
Cítili jste někdy pocity viny kvůli jeho pití?
Ano - Ne
14.
Řídil někdy motorové vozidlo pod vlivem alkoholu?
Ano - Ne
15.
Mají z něj děti strach, když je pod vlivem alkoholu?
Ano - Ne
16.
Máte strach ze slovního nebo i fyzického napadání, když je pod vlivem alkoholu?
Ano - Ne
17.
Zmiňoval se někdo jiný o jeho nezvyklém pití?
Ano - Ne
18.
Máte strach jezdit s ním autem, když je pod vlivem alkoholu?
Ano - Ne
19.
Mívá období výčitek svědomí kvůli pití a omlouvá své chování?
Ano - Ne
20.
Vyvolává u něj i menší množství alkoholu zhruba stejné účinky, jako když pil dříve více?
Ano - Ne

Spočítejte kladné odpovědi. Autoři doporučují následující způsob vyhodnocení:

  A. Odpověď Ano na kterékoliv 2 nebo 3 otázky je jasné varování, že by problémy s alkoholem mohly v rodině nastat.

  B. Odpověď Ano na kterékoliv 4 otázky znamená, že problémy s alkoholem jsou v rodině patrně přítomné.

  C. Odpověď Ano na kterýchkoliv 5 nebo více otázek ukazuje, že v rodině existuje s alkoholem jistě problém.

Jste v náročné situaci?

Sdílet společnou domácnost s člověkem, který problémově pije, je náročné. Hodně povinností, které by si za normálních okolností partneři rozdělili, přechází krátkodobě nebo i dlouhodobě a hlavně nepředvídatelně na nepijícího partnera, děti, nebo další členy rodiny. Pití vnáší do života rodiny nestabilitu a zmatky. Máte-li ještě stresující zaměstnání, rozhodně vám nezávidím. V takové situaci se vyplatí myslet nejen na druhé (zejména děti), ale také na sebe. Proto vám navrhuji:

 • Vytvořte si rozumný životní styl. Kromě povinností by ve vašem životě měl být i aktivní odpočinek, přiměřeně spánku, význam má i zdravá výživa.
 • Sami se alkoholu a jiným návykovým látkám vyhýbejte. Alkohol a různé tabletky na uklidnění mohou být v náročných životních situacích zvláště nebezpečné.
 • Vytvořte si vlastní svět, najděte si vlastní zájmy a na pijícího partnera příliš nespoléhejte. Jste ve výhodě, jestliže vám může poskytnout oporu někdo z širší rodiny (rodiče, sourozenci apod.). Na děti, zejména pokud jsou nedospělé, ale příliš nespoléhejte. Pomáhají také dobří přátelé, samozřejmě nám na mysli lidi, kteří nadměrně nepijí.
 • Velmi vám doporučuji, zvlášť pokud nastane nějaká těžší krize, vyhledat odbornou pomoc, např. v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, ordinaci AT nebo využít možnosti telefonické pomoci.

Nebuďte umožňovačem

Opakovaně jsem překvapen tím, do jak těžkých stavů se lidé kvůli alkoholu dostávají. Podíl na tom mají i umožňovači. Umožňovač problémově pijícímu zdánlivě pomáhá, ale “pomocí” vlastně skutečné řešení problému s pitím jen oddaluje. Mezi umožňovači nacházíme manželky, rodiče, zaměstnavatele dokonce i lékaře. I ti někdy léčí pouze tělesné následky pití alkoholu, aniž by je zajímalo pití, které je působí. Problémové pití zkracuje život v průměru o 10 až 15 let. Vyhněte se:

 • Placení dluhů, které druhý kvůli pití dělá.
 • Omlouvání pijícího partnera v práci, kam není schopný kvůli alkoholu jít.
 • Pomáhání při problémech s úřady, které si působí alkoholem.
 • Vymýšlení výmluv, proč nemůžete přijít na dohodnutou návštěvu. Může být užitečné říci zcela otevřeně, že se partner opil. Okolí pak bude možná také vyžadovat změnu jeho způsobu života, což je i ve vašem zájmu. Tajemství, že partner nadměrně pije, většinou už dávno není tajemstvím.
 • V žádném případě mu nekupujte alkohol. Argument “lépe když pije doma, než v hospodě” neobstojí. Může se snadno stát, že bude pít doma i v hospodě.
 • Vyhněte se opečovávání během pití a při zotavování se z následků alkoholu. Výjimkou jsou situace ohrožující zdraví nebo život, v tom případě je ovšem třeba volat lékaře.

Pevná láska

Citlivá čtenářka možná v této chvíli zvolá: “Ale já ho mám ráda!” Ano, to je samozřejmě také důležité. Tvrdost bez lásky a citové opory vede nezřídka k prohlubování beznaděje. Ale na druhé straně láska bez pevnosti a jasného cíle může být zneužívána a vydírána. Potřebné je tedy obojí: pevnost (“musíš s tím něco udělat”) i láska (“záleží mi na tobě”).

Kdy o pití mluvit a kdy to nemá smysl?

Paní A si vyzkoušela, že mluvit s manželem v době, kdy se vrátil domů opilý, nemá smysl. Opilý člověk nevnímá ani tak obsah slov, jako tón hlasu. Paní A se naučila říkat manželovi celkem klidně, že ve stavu opilosti se s ním bavit prostě nebude. Bavila se s ním ale další den, což mu nebylo vždy milé. V období kocoviny a výčitek svědomí bývá problémově pijící člověk spíš ochotný k ústupkům. Je to také vhodná doba k tomu, abyste mu navrhovali protialkoholní léčení.

Rodinná pravidla

Měnit postoj k pití partnera není snadné. Důvodem, proč mohou mé návrhy u někoho vyvolat pochybovačné kroucení hlavou, jsou některá nepsaná rodinná pravidla, která se léty zaběhala a vžila. Mnohá z nich jsou překážkou změny k lepšímu a je třeba je přezkoumat a nahradit lepšími.

Příklady nezdravých rodinných pravidel:

 • O pití spolu nemluvíme, jinak bude rámus.
 • Děláme, jako kdyby se nic nedělo. Nejdůležitější ze všeho je, aby se o pití někdo další nedozvěděl.
 • To, že druhý zakrývá problémy s alkoholem, je projevem jeho lásky a oddanosti.

Příklady zdravých rodinných pravidel:

 • Žádný sex, když jsi pil.
 • Nedospělé děti do problémů s pitím nezatahujeme.
 • Co sis kvůli pití nadrobil, to si také sněz.

Pozitivní zpětná vazba

Pan A přestal pít. Chystá se s manželkou do společnosti a je poněkud nervózní. Dokáže si obtížně představit, jak se bez pití bude bavit. Napadlo ho, jestli nenastanou rozpaky, dlouhé mlčení nebo trapné situace. Manželka mu dodává odvahu, ostatně oba vědí, že střízlivý pan A se dokáže bavit lépe a že neudělá ostudu. Kdyby bylo nejhůř a ukázalo se, že alkohol je pro společnost, do které jdou, tím nejdůležitějším, odejdou spolu domů. Pan A se uklidňuje. Ve společnosti je pak docela zábavný, nikoho neuráží a díky střízlivosti si průběh večera pamatuje, což nebývalo dříve pravidlem. Paní A nezapomíná během cesty domů výkon manžela ocenit. Dodávání odvahy a ocenění toho, co začíná partner dělat dobře a střízlivě, jsou velmi prospěšné. Prosím, pamatujte na to.

Získat spojence neboli přesilovka

Paní A nespoléhala jen na sebe. Ověřila si, že manžel bývá ochoten ke změně více tehdy, když na něj působí více lidí. Domluvila se tedy s rodiči i se sestrou. Trochu znala i manželovi kolegy z práce. Dozvěděla se od nich, že pan A tam zdůvodňoval své pití problémy doma. Doma naopak zdůvodňoval pití problémy v práci. Nyní se ale lidé kolem pana A domluvili. To byla důležitá chvíle. Zkušenost ukazuje, že málokterý člověk závislý na alkoholu dokáže odolávat tlaku ze strany rodiny, zaměstnavatele a dalších lidí, kteří spojili síly. To, že si paní A našla dospělé spojence mimo rodinu, bylo důležité z psychologického i praktického hlediska. Získala tak oporu a vymanila se z pocitů osamění a zoufalství, do nichž jí manželovo pití občas dostávalo. Nezletilé děti se ale jako spojenci nehodí, o tom podrobněji dále.

Co dělat při otravě alkoholem, úrazu hlavy,
nebo partner začne hovořit o sebevraždě?

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Někdy může právě takováto dramatická událost přimět všechny zúčastněné, aby začali problém s alkoholem řešit. Otrava alkoholem se projevuje tím, že postižený člověk nereaguje na zevní podněty a nedá se z opilosti probudit. Otrava alkoholem vyžaduje nejlépe okamžitou lékařskou pomoc. Hrozí totiž udušení zástavou dechového centra, které vysílá impulsy k dýchacím svalům. Dalším nebezpečím je, že těžce opilý člověk vdechne zvratky. Velmi nebezpečná je také kombinace alkoholu a různých léků.

A ještě další varování. Rozhodně nepodceňujte úrazy hlavy, ke kterým došlo pod vlivem alkoholu. Opilost totiž může někdy zakrývat příznaky nitrolebního krvácení, každý vážnější úraz hlavy, ať k němu došlo v opilosti nebo ne, vyžaduje lékařské vyšetření. Konečně i opilý člověk může trpět nějakou nemocí, např. i on může dostat infarkt, mozkovou mrtvici, nebo i jemu se může zhoršit cukrovka. Opilost riziko takových příhod zvyšuje. I zde musí posoudit stav lékař.

Vyšší je i riziko sebevražedných pokusů u lidí, kteří mají problémy s alkoholem. Podceňovat nelze tedy ani vyhrožování sebevraždou. Doporučuji i v tomto případě vyhledat odbornou pomoc, a to i tehdy, když ji člověk odmítá. Takovou pomoc může poskytnout ordinace AT, psychiatr, všeobecný nebo i jiný lékař. V naléhavých případech neváhejte zavolat záchrannou službu.

Co když začne být opilý člověk hrubý?

Jsou určité hranice, které by problémově pijící člověk neměl překračovat. Pan A se pod vlivem alkoholu naštěstí choval celkem klidně. Hůř na tom byla známá paní A Jiřina. Její manžel budil při svých pozdních návratech domů děti a v opilosti dokonce paní Jiřinu vícekrát uhodil. Jiřina si to dlouho nechávala líbit. Pak se ale dne přece jen svěřila: příbuzným, známé lékařce a také paní A. Důkladně s nimi všechno probrala a manželovi řekla, že kdyby se mělo něco podobného opakovat, zavolá polici. Bohužel se to opakovalo a ona policii skutečně zavolala. Nezůstalo jen u toho. Další den se si s dětmi odstěhovala k rodičům. Nezapomněla si s sebou vzít doklady, dekret na byt a vkladní knížku a oblečení. Pobyla tam tak dlouho, dokud manžel neslíbil, že se pitím skončí a nepřijal ambulantní léčení.

Ani vůči lidem, kteří problémově pijí, nemá smysl uplatňovat fyzické násilí. Manžel, který se domnívá, že problémově pijící ženu vyléčí výpraskem, se hluboce mýlí. Fyzické násilí vůči partnerce vztahy v rodině většinou ještě zhorší a napadený na násilí reaguje často pocity ukřivděnosti a dalším pitím. Mnohem lepší je trvat na tom, aby se problémově pijící člen rodiny léčil. O možnostech léčby najdete více informací v dodatku v závěrečné části knihy.

Když už to prostě dál nejde

Pro to, aby blízký člověk s nadměrným pitím alkoholu přestal, můžete udělat hodně, ale zcela ve vaší moci to rozhodně není. Vaše možnosti i vaše trpělivost mají také meze. Rozchod může být jediným důstojným řešením v situaci, kdy pijící partner vytrvale odmítá nabízenou pomoc a není ochoten změnit chování.

Rozvod bývá ale psychologicky náročný. Jestliže o rozvodu uvažujete, je vhodné vyhledat poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Tam mívají s pomocí lidem v rozvodových situacích rozsáhlé zkušenosti. Prospět může také nějaká forma telefonické nebo jiné psychoterapeutické pomoci a v určitém stadiu i schopný právník. I když se mezi rozvádějícími partnery nashromáždilo mnoho trpkosti, měli by usilovat o to, aby si děti uchovaly dobrý vztah k oběma. To, spolu s pocity bezpečí, pomáhá dětem pro ně velmi obtížnou situaci lépe překonávat.

S hledáním nového partnera a s novým sňatkem příliš nespěchejte. Některé ženy si opakovaně vybírají problémově pijící muže. Musím ale říci, že jsem se setkal také s mužem, jehož manželky si opakovaně vytvářely problém s alkoholem. Důvody, proč někoho rizikoví partneři přitahují nebo proč se ve vztahu rizikově chová, mohou být různé. Rozhodně se ale vyplatí o nich přemýšlet, poradit se, všechno si ještě důkladně rozmyslet. Můžete si tak ušetřit zbytečné utrpení.

Pomoc rodině po americku

Paní Nancy Smith (zkráceně paní S.) má problém. Její manžel začal hodně pít. Paní S. sedí v křesle, listuje novinami a přemýšlí, jestli se obrátit na svého pastora, nebo spíše na psychiatra, kterého jí doporučila přítelkyně. V tom padne její zrak na inzerát v novinách. Místní univerzita nabízí v rámci výzkumného projektu bezplatnou pomoc rodinám, kde mají problémy s pitím. “Proč ne,” řekne si paní S. Telefonicky si dohodne schůzku a zanedlouho sedí v pracovně sympatického sportovně vyhlížejícího muže. Ptá se jí na problémy, které manželovo pití rodině působí, a nechá ji vyplnit dotazníky. Během rozhovoru a vyplňování dotazníků si paní S. uvědomuje, že takhle to s manželem prostě dál nejde. Je čím dále tím více odhodlána prosadit změnu.

V závěru setkání dostává podrobné tištěné instrukce, jak se k manželovi chovat. Tyto instrukce přetiskujeme na konci této kapitoly, i když některé z nich už znáte. K instrukcím se bude paní S. spolu s terapeutem při dalších setkáních vracet. Některé bude třeba trochu přizpůsobit konkrétní situaci paní S. Leccos si paní S. při terapii i vyzkouší a nacvičí. Setká se také se ženami v podobné situaci. Taková setkání jí přinesou dobrý pocit vzájemného pochopení a vzájemné podpory.

Manžel brzy poznává, že se cosi velmi podstatného změnilo. Už dávno přestal být sebejistý a přezíravý. Nabídku, aby i on s univerzitním týmem spolupracoval, nejdřív odmítá. Jednoho kalného rána se probouzí s kocovinou a manželka mu na odchodu říká: “Kdybys nepil, mohl sis to ušetřit.” Pan S. nejdřív něco zabručí a pak dodá: “O. K., tak mi s nimi dohodni schůzku.” Práce univerzitního týmu s touto dvojicí ještě nějaký čas potrvá. Prospěje to oběma.

Instrukce, které dostala paní S.

1. Uvědomte si problémy, které vám i vaší rodině partner, který má problém s alkoholem nebo jinou návykovou látkou, působí. Oč by se vám žilo lépe, kdyby partner nepil?

2. Zjistěte možnosti léčby, které jsou k dispozici, a partnera o nich informujte.

3. Odměňujte jeho střízlivost. Když se chová rozumně, buďte příjemná, něco mu kupte, něco dobrého uvařte, odměňte ho jeho oblíbenou sexuální aktivitou.

4. Uvažujte o věcech, které má partner rád a které nejdou dohromady s pitím nebo braním drog - např. výlet s dětmi nebo návštěva známých, kteří nepijí a neberou drogy.

5. Vytvořte si vlastní život mimo domov. Nebuďte, pokud možno, na partnerovi závislá. Budete ve výhodě, když si najdete vlastní zájmy a záliby a osamostatníte se i finančně. Oporou v těžkém období vám mohou být příbuzní, přátele, terapeuté apod.

6. Pokud partner pije, nabízejte mu jídlo nebo nealkoholické nápoje, případně jiné činnosti, nežli pití. Připomeňte mu, kolik toho už vypil, a že je lépe, když nepije.

7. Když přijde domů opilý, nebo se opije doma, pokud to jde, nevšímejte si ho. Nejvýš mu neutrálním hlasem řekněte, že se vám jeho pití nelíbí a že když je opilý, tak s ním nechcete nic mít.

8. Učte ho, aby nesl důsledky. Neschovávejte mu jídlo, když kvůli alkoholu nebo drogám přijde pozdě. Neobkládejte ho polštáři, když usne na podlaze a neomlouvejte ho v práci, když tam má problémy. Jestliže se pozvrací nebo znečistí, měl by se sám dát do pořádku až vystřízliví. Výjimkou, kdy je třeba poskytnout pomoc, jsou pouze situace, kdy je vážně ohrožen na zdraví nebo na životě.

9. Naučte se zvládat rizikové situace: Člověk pod vlivem alkoholu nebo drog, může být někdy nebezpečný sobě i druhým. Je dobré, jestliže jste na tuto možnost připravena, naučíte se nebezpečné situace rozpoznávat a dokážete jim čelit. Jste ve výhodě, jestliže máte možnost i s dětmi někam odejít. Někdy je nutná pomoc policie. O podmínkách, za nichž jste ochotna se vrátit, vyjednávejte předem.

10. Nejvhodnější dobou k zahájení léčení je stav po nějaké nepříjemnosti, kterou si partner alkoholem nebo drogami způsobil (problém v práci, okradení v opilosti, těžká kocovina apod.). Jakmile se k léčení rozhodne, podnikněte co nejrychleji kroky k jeho zahájení. Snížíte tak riziko, že by rozhodnutí změnil.

11. Pro ženu v obtížné životní situaci jsou alkohol a jiné návykové látky zvláště nebezpečné. Vyhýbejte se jim proto a udržujte si pokud možno dobrou tělesnou i duševní kondici.

12. Pokud se váš vztah s problémově pijícím mužem rozpadl, buďte velmi opatrná při výběru nového partnera. Těm, kdo nadměrně pijí alkohol, se vyhněte. I tak jste asi trpěla až dost.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.