Medicína

Pár slov na závěr


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Určité primitivní kmeny nejsou schopny rozpoznat souvislost mezi sexuálním stykem a těhotenstvím. Podobně se někteří stavějí k alkoholu. Nechápou, že každá společnost, která spotřebuje takové množství alkoholických nápojů jako naše, nutně musí přivést určité procento lidí do nesnází. Na ty, jež se kvůli alkoholu dostávají do problémů, se někteří dívají s nepochopením a neuvědomují si, že něco podobného se může stát i jim. Já si těch, kdo mají s alkoholem problémy a chtějí je překonat, nesmírně vážím. Není snadné si tyto problémy i jen přiznat. A k jejich překonání je zapotřebí tvořivost, vytrvalost i odvaha - odvaha být jiný než dříve a často i jiný než bývalí známí a “kamarádi”.

O tom, že se problémy s alkoholem překonat dají, svědčí zkušenosti mnoha tisíců lidí na celém světě. Některým se to podařilo napoprvé, jiným až po opakovaných pokusech. Ve velké výhodě je samozřejmě ten, kdo si svůj problém uvědomí co nejdříve a co nejdříve ho překoná. To je také hlavní důvod, proč jsem napsal tuto knihu. Jestliže s ní bude čtenář spokojen a pomůže mu, je to především zásluha mých pacientů a jejich životních zkušeností i mnoha generací lidí, kteří problémy s alkoholem úspěšně překonávali.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.