Medicína

Antar mauna (cvičení vnitřního ticha)


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Trocha cvičení, které může pomoci překonat problémy s alkoholem...

Nenechte se mýlit názvem, o vnitřní ticho v tomto cvičení nejde, jsou dokonce mistři, kteří říkají, že čím horší myšlenky člověka napadají, tím lépe. Právě těmto myšlenkám se totiž člověk pravděpodobně vyhýbal a právě ony možná působily vnitřní napětí a nepohodu. Základním principem cvičení je zachovávat vůči zevním zvukům, tělesným pocitům a vlastním duševním pocitům a myšlenkám postoj nezaujatého pozorovatele, klidného diváka, nezúčastněného svědka.

Technika. Zaujměte některý jógový sed, můžete sedět i na židli, trup zpříma, ruce na kolenou nebo na stehnech. V této poloze zavřete oči a uvolněte se. Zároveň však tělo zpevněte a připravte se na to, že příštích 10, 20 nebo 30 minut setrváte bez pohybu. Pokud byste během cvičení potřebovali změnit polohu, mělo by se tak dít uvědomovaně, ne mechanicky. Nejprve se zaposlouchejte do zevních zvuků. Nejsou nijak důležité, vnímejte je však soustředěně, i když nezaujatě, každý zvuk bez rozdílu je pouze další příležitostí zdokonalovat se v postoji diváka, svědka, pozorovatele. Po čase zjistíte, že udržet pozornost u zevních zvuků začíná být obtížné.

Přeneste tedy pozornost k vlastním tělesným pocitům. Pociťujete-li nějaký silnější pocit ve svém těle, rozhodně se mu nevyhýbejte, ale vnímejte ho co nejsilněji. Zachovávejte při tom samozřejmě postoj diváka, svědka, nezaujatého pozorovatele. Po čase vaši mysl pravděpodobně přestanou zajímat i tělesné pocity.

Pak přeneste svoji pozornost k duševním pocitům a k myšlenkám. Pozorujte je s odstupem, klidně a uvolněně. Kdyby se žádná neobjevovala, i to je v pořádku, vnímejte tedy prázdný prostor mezi myšlenkami. Nepotrvá pravděpodobně dlouho, než se nějaké myšlenky nebo pocity objeví. Toto cvičení nezná dobré nebo špatné myšlenky, jsou jen myšlenky, které přicházejí a odcházejí. Člověk se k nim chová naprosto stejně, ať jsou jakékoliv - nezúčastněně je pozoruje. Může se stát, že se třeba na krátkou chvíli dáte vtáhnout do hry svých myšlenek a zapomenete na postoj diváka nebo pozorovatele. Jestliže se to stane (a stává se to každému), k postoji diváka se znovu vracejte a pokračujte v něm.

Za nejvýhodnější dobu na praktikování se považuje časné jitro, můžete ale cvičit i před spaním nebo v jinou dobu. Pokud kombinujete antar maunu s jinými jógovými cviky, což je vhodné, zařazujete antar maunu na konec své sestavy tedy po tělesných a dechových cvičeních. Cvičíte 10, 20 až 30 minut jednou, nejvýš dvakrát denně. Antar mauna a recitace ÓM se dá spojit do jediného cviku. Při recitování ÓM můžete coby pozorovatel nebo svědek vnímat své myšlenky nebo pocity. Postoj svědka diváka nebo pozorovatele lze rozvíjet i při dalších jógových cvičeních (např. jógových pozicích nebo plném jógovém dechu).

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.