Medicína

Některé záklonové polohy


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Sarpásana (poloha hada)

Výchozí polohou je leh na břiše, nohy jsou u sebe, brada se opírá o podložku. Levá ruka drží pravé zápěstí za zády, paže jsou natažené. S nádechem zdvíhejte nejdříve hlavu, šíji a horní část zad. Současně se za zády zdvíhají natažené paže. Pánev tlačte proti podložce. V poloze krátce setrvejte a zadržujte při tom dech (pokud má někdo vysoký krevní tlak, ať dech nezadržuje, ale v poloze normálně nadechne a vydechne). S výdechem, pomalý návrat do lehu na břiše a pak krátké uvolnění. Opakujte např. 5x.

Cvičení není vhodné pro lidí s kýlou, pro nemocné s vážnějšími srdečními nemocemi a akutními nemocemi v oblasti břicha. Tento cvik posiluje zádové svaly, napomáhá dobrému držení těla, celkově povzbuzuje a dává chuť do života.

Ardha šalabhásana a šalabhásana
(poloviční a úplná kobylka)

Výchozí polohou je leh na břiše, brada opřena o podložku, vysunuta vpřed. Ruce dlaněmi dolů podél těla nebo pod stehny, nohy u sebe. S nádechem plynule a bez švihu zdvíhejte nepokrčenou pravou nohu nízko nad podložku, krátká zádrž dechu a výdrž, s výdechem nohu pomalu pokládejte. Druhá noha zůstává během cvičení na podložce, na podložce zůstává i pánev. Stejným způsobem na opačnou stranu. Opakujte až 5x.

Úplná kobylka se cvičí ze stejné výchozí polohy, ramena i brada by se během celého cvičení měly dotýkat podložky. S nádechem zvedejte obě nepokrčené nohy současně, po krátké výdrži je s výdechem zvolna pokládáte. Cvičte plynule, nohy není třeba zdvíhat nijak vysoko. Zejména úplná kobylka není vhodná pro lidi s vředovou chorobou, kýlou, záněty v dutině břišní nebo se srdečními obtížemi. Posiluje zádové svaly a svaly pánevního dna, předpokládá se i příznivý účinek na vnitřní orgány. Po psychické stránce je to cvik spíše aktivační. Sarpásana (poloha hada) i šalabhásana (poloha kobylky) patří k náročnějším cvikům. Po jejich skončení se uvolněte v některé z poloh na břiše nebo v základní relaxační poloze na zádech (šavásaně).

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.