Medicína

Další relaxační polohy


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Základní relaxační poloha šavásana na zádech s nohama mírně od sebe, ruka podle těla dlaněmi vzhůru a hlavou v ose těla byla popsána dříve.

Advásana (obrácená relaxační poloha)

Leh na břiše, nohy u sebe, ruce jsou vzpažené, dlaně spočívají na podložce. Podobně jako v šavásaně postupně uvolňujete jednotlivé části těla a uvědomujete si dotyk vdechovaného vzduchu v nose.

Džjestikásana (nejlepší pozice)

Leh na břiše, nohy mírně od sebe, špičky prstů směřují ven, prsty jsou propleteny v týle, čelo se opírá o zem, lokty spočívají volně na podložce. Uvolnění a uvědomování si dechu podobně jako předchozí polohy.

Relaxační polohy na břiše mohou být pro některé lidi vhodnější. Pokud máte tendenci v relaxační poloze na zádech (šavásaně) usínat, může být vhodnější relaxovat v advásaně nebo v džjestikásaně. Napomáhají udržování bdělosti.

Poloha zvířecího uvolnění

Výchozí poloha je sed s nohama roznoženýma. Ohýbáte pravé koleno, pravé chodidlo se dotýká co nejvýše vnitřní části levého stehna, pravé koleno se dostává na zem nebo se zemi přibližuje. Ohýbáte v koleni i levou nohu, avšak opačným způsobem tak, aby se levá pata dotkla nebo přiblížila levé hýždi. Ruce pokládáte na kolena. S nádechem vzpažujte, ruce se dostávají kolmo nad hlavu. S výdechem předklon, čelo se pokládá na podložku (nebo se podložce přibližuje) před pravým kolenem. V této poloze se uvolněte, setrvejte v ní asi minutu. Pak se s nádechem napřimujte a vzpažujte. S výdechem pokládejte ruce na kolena. Stejným způsobem cvičte na opačnou stranu. Jde spíše o zklidňující cvičení, které může navozovat pocity bezpečí.

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.