Medicína

Vjaghrásana (tygří protažení)


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Výchozí polohou je klek. Nepokrčené paže opřete o zem, stehna a paže kolmo k podložce, trup s podložkou rovnoběžně. S výdechem přitahujte zvolna pravou nohu k trupu, koleno se přibližuje k bradě. Chodidlo se podložky nedotýká. Krátká, asi vteřinová výdrž v této poloze. Pak s nádechem veďte pravou nohu, aniž byste se dotkli země, kyvadlovým pohybem vzad, noha se nejprve natahuje, pak ohýbá v koleni, takže špička nohy směřuje přibližně k temeni hlavy. Hlava se současně zaklání a trup prohýbá vzad. Výdrž v krajní poloze asi vteřinu nebo dvě. S dalším výdechem zanoženou nohu nejprve natahujte v koleni, pak přibližujte stehno k trupu a koleno k bradě. Opakujte až 5x pravou nohou, pak stejný počet opakování levou.

Cvičení posiluje zádové svaly, je užitečné jako prevence obtíží s páteří, napomáhá trávení a je ideálním cvičením na rozhýbání se po ránu. Je také velmi vhodné pro ženy.

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.