Medicína

Jógová cvičení ve stoji a držení těla


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

K častým chybám držení těla patří ochablé břišní svaly, což vede k nadměrnému prohnutí bederní páteře. To se pak vyrovnává prohnutím hrudní páteře vpřed. Vzniká tak postoj připomínající vyobrazení středověkých žen s vystrčeným břichem a kulatými zády. To není příliš estetické a navíc se tak snižuje dechová kapacita a zatěžuje páteř. Ve stresu lidé také často břišní stěnu napínají, což omezuje dechové pohyby. Časté bývá i zdvihání ramen. Tyto změny měly kdysi svůj smysl. Napjatá břišní stěna chránila citlivé útroby před útokem zvenčí, zdvižená ramena chránila ze stran krk. Reagovat tak v situaci symbolického ohrožení je ovšem nesmyslné, a trvá-li to příliš dlouho, i škodlivé. Následující cvičení nás učí správnému držení těla. Nevyžadují ani podložku, dají se cvičit i při výletu do přírody nebo během krátké pauzy v zaměstnání.

Tadásana (poloha hory)

Nohy mírně od sebe, chodidla rovnoběžně, ruce podle těla, oči zavřené. Ubezpečte se, že váha těla je rozložena rovnoměrně mezi oběma chodidly i ve směru předozadním. Roztáhněte prsty u nohou do vějíře a pevně je opřete o zem. Tím se zpevní klenba nohy. Zpevňujete postupně i lýtka, stehna, hýždě, podbřišek. Hrudník se dostává vpřed, dolní póly lopatek k sobě a dolů. Ramena se rozvírají a rozšiřují. Hlava jakoby vytažena za nejvyšší místo vzhůru. Zezdola nahoru jste tělo zpevnili, shora dolů budete některé jeho části uvolňovat, aniž byste změnili vzpřímený postoj. Uvolněte čelo, svaly kolem očí i svaly kolem úst, čelisti, hlasivky, ramena, obě paže, s nádechem se uvolňuje horní část břicha, dokonce je možno uvolnit i některé svaly na nohou. Stojíte pevně a zároveň uvolněně. Soustředíte se na nehybnost a stabilitu.

Nebeské protažení

Výchozí poloha jako u předchozího cviku. Propleťte prsty, vytočíte dlaně vzhůru a umístěte hřbety rukou na nejvyšší místo hlavy. S nádechem jděte do výponu na špičky, paže se nad hlavou napínají, následuje krátká zádrž dechu (do tří vteřin), můžete se při ní dívat na propletené prsty.

S výdechem pomalý návrat na plná chodidla, propletené prsty se vracejí na nejvyšší místo hlavy. Pokud byste měli problémy s rovnováhou, lze si cvik usnadnit tím, že během celého cvičení hledíte na nějaký bod před sebou. Opakujte 10x.

Tirjaka tadásana (strom ve větru)

Výchozí polohou stoj rozkročný, prsty propleteny, paže natažené, dlaně směřují vzhůru. Zvolna skláníte nejprve paže, pak šíji a trup vpravo a vlevo nezávisle na dýchání, obě strany až 10x. Obtížnější verze tohoto cviku se provádí stejně, ale ve výponu na špičkách.

Trikonásana (jedna z variant polohy trojúhelníka)

Výchozí polohou je široký stoj rozkročný, stojíte zpříma, ruce podle těla. Levou ruku umístíte do pasu, loket směřuje do strany. S výdechem se skláníte vpravo, zvolna sunete pravou ruku po zevní straně pravé nohy. S nádechem se napřimujete, pravá ruka se vrací zpět. Stejně na opačnou stranu. Opakujete až 5x na obě strany. Praktikujete plynule a bez náznaku jakéhokoliv švihu. Cvičení ve stoji můžete zakončit buď zpevněním a částečnou relaxací v poloze hory, anebo relaxací vleže (šavásanou).

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.