Medicína

Naukásana (poloha loďky)


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Výchozí polohou je leh na zádech, ruce dlaněmi dolů. S nádechem se zdvíhají nepokrčené paže, nohy, hlava i trup. Hlavu i nohy však nezvedejte výše než 30 až 40 cm nad podložku. Paže jsou vodorovně na úrovni prstů u nohou.

Následuje krátká zádrž dechu v poloze, s výdechem pomalý návrat do lehu a relaxace. Opakuje se až 5x. Pak relaxace (šavásana).

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.