Medicína

Jak může pomoci jóga ?


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
.

Co je to stres?
Náš malý kurs jógy
Co budete ke cvičení potřebovat?
Jak včlenit jógu do života? 

Počátkem 70. let zkoumali dva američtí vědci vzorek více než 1800 lidí, kteří se věnovali pravidelnému praktikování jógové meditační techniky. Zjistili u nich výrazný pokles spotřeby alkoholu a jiných návykových látek. Výzkumy tohoto druhu opakovali i jiní odborníci. Ukázalo se, že jóga může předcházet problémům působeným alkoholem. Může také pomáhat lidem, kteří už problémy s návykovými látkami mají. Zkusme se zamyslet proč.

 • Jóga a relaxace nabízí dobrý způsob, jak překonávat stres a únavu zdravým způsobem. O protistresovém účinku jógy a relaxace se podrobněji zmiňujeme dále.
 • Jóga může také příznivě ovlivnit životní styl.
 • Tělesné cvičení a relaxace snižují úzkosti a deprese, při čemž jóga kombinuje výhody obojího.
 • V souvislosti s cvičením jógových a relaxačních technik se také člověk dostává do bezpečné společnosti lidí, kteří žijí poměrně zdravě.
 • Různé relaxační a jógové postupy je možné využívat při mírnění řady obtíží (bolesti hlavy, páteře, menstruační obtíže apod.) a nahrazovat tak riskantní návykové látky.
 • Vzhledem k tomu, že řada těchto cvičení je příjemná, není třeba se do jejich praktikování nijak zvlášť nutit.
 • Jóga pomáhá lépe vnímat své tělo i pocity. To se hodí v životě i v psychoterapii.

Ale:

 • Jóga většinou nefunguje okamžitě, ale až po určité době pravidelného cvičení.
 • Důvod, proč cvičíte jógu, je dobré lidem ze svého okolí vysvětlit. Pak vás pochopí a třeba při cvičení i podpoří.
 • Mnohem snažší je se jógu naučit někde v kursu od učitele, který jógu sám cvičí a zná. Začátečník se tak vyhne zbytečným chybám. Dobrá učebnice jógy má ale také velkou cenu.
 • Jóga je nesoutěživá, jediným měřítkem úspěchu je to, jestli vám cvičení prospívá. Pokud ano, cvičíte dobře.

Co je to stres?

Stres je poměrně složitá reakce, k níž dojde, když je nějak ohrožena vnitřní rovnováha organismu. Pro člověka žijícího v primitivních podmínkách je stresová reakce nutná k přežití. V situaci ohrožení (např. setkání s divokou šelmou) je třeba rychle zmobilizovat veškeré síly. Jiná situace nastává v moderní společnosti. I zde se dostavuje stresová reakce (reakce “útěk - boj”) zahrnující řadu tělesných změn. Některé z těchto změn najdete v následující tabulce.

Některé změny při relaxaci a při stresu

STRES
 
RELAXACE
á
Svalové napětí a prokrvení svalů
â
á
Dechová frekvence
â
á
Tepová frekvence
â
á
Krevní tlak
â
á
Metabolismus (látková výměna)
â
á
Hormony nadledvin a štítné žlázy
â
á
Kožní galvanická vodivost
â
á
Frekvence vln na záznamu
elektrické aktivity mozku
â

Skutečný útěk anebo boj však v civilizovaných podmínkách většinou nenastávají. Bezúčelné změny vnitřního prostředí člověka pak zbytečně přetrvávají. Jestliže se tak děje soustavně, nese to s sebou zdravotní rizika i pocit vnitřní nepohody. Přirozeným opakem stresu je relaxace (uvolnění). K relaxaci dochází v přirozených podmínkách samovolně, v moderní společnosti, kdy je náš mozek často bombardován přemírou podnětů, se však relaxace nedostavuje v žádoucím množství. Někdy stačí prostě si zacvičit nebo konat nějakou tělesnou práci, na ně pak často relaxace automaticky nesedne. Velkou předností jógy je to, že v sobě kombinuje relaxaci a tělesná cvičení v jeden harmonický celek. Účinky i jednoduchých cvičení jógy se dostavují na tělesné i duševní úrovni. Jóga proto nachází uplatnění v prevenci i v léčbě různých poruch souvisejících se stresem.

Náš malý kurs jógy

Následující řádky nechtějí nahradit zkušeného učitele jógy ani zkušenost ze společného praktikování v dobře pracující skupině. Záměrně volíme jednoduchá a bezpečná cvičení. Prosím ale, abyste je brali velmi vážně. Léta praktikování jógy mě naučila si právě takových poměrně jednoduchých cvičení velmi vážit. V následujícím textu se nebudu pouštět do nějakých filozofických diskusí nebo teoretických úvah, ostatně ne nadarmo se v józe říká: “Lepší gram praxe, než tuna teorie.”

Co budete ke cvičení potřebovat?

Alespoň deset až patnáct minut času, pokud možno každý den. Vyvětranou, klidnou, přiměřeně teplou místnost. Volné oblečení a jedenkrát přeloženou deku jako podložku. Trpělivost. Nenásilí a neubližování (i ve vztahu k sobě) patří k základním principům jógy. Cvičíme nalačno, ne dříve než dvě hodiny po lehkém nebo tři hodiny po vydatnějším jídle. Před praktikováním je vhodné odložit brýle, hodinky. Věk nerozhoduje, jógu mohou praktikovat i lidé zdravotně oslabení, v případě pochybností by se zájemce měl poradit se svým lékařem.

Jak včlenit jógu do života?

Bývá vhodné cvičit ráno ještě před snídaní. Další možností je cvičit odpoledne nebo večer před večeří, případně před spaním. Vysloveně aktivační cvičení jako II. část pavanmuktásan nebo tygří protažení jsou vhodnější ráno než těsně před spaním. Je dobré cvičit v určitou dobu pravidelně, protože se v navyklém čase vytváří příznivé vyladění. Kromě pravidelného cvičení je možné věnovat více času praktikování jógy o víkendech nebo cítíme-li doléhání stresu. Jóga není pro moderního člověka útěkem od světa, ale prostředkem, jak lépe čelit jeho nárokům. Jedním z podstatných rysů jógy je dobré vnímání sebe sama. Jestliže po skončení praktikování cítíte osvěžení a klid, cvičili jste pravděpodobně dobře.

(Tento text byl připraven na základě zkušeností, které autor získal v Bihárské škole jógy v severní Indii.)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.