Medicína

Co dělat, když nemáte práci


Kategorie: Problémy s alkoholem 
22.únor 1999
Lidé, kteří ztratili práci, ztratili mnohdy i svůj pomyslný smysl života - a tak velice často svou ztrátu ""utápí v alkoholu"".

Váš problém má stránky - tu vnější týkající se praktických záležitostí a vnitřní týkající se vaší tělesné a duševní kondice. Obě spolu navzájem souvisejí. Tím, že si udržujete dobrou tělesnou a duševní kondici, zlepšujete své šance v praktickém životě. Nabízím vám doporučení vypracovaná odborníky v zemích, kde je nezaměstnanost dlouhodobou a běžnou záležitostí.

1. Nejlogičtější je samozřejmě najít si novou práci - i v jiném oboru nebo na částečný úvazek. Pamatujte si, že určitá zaměstnání se pro vás nehodí.

  • Nevhodná je práce, kde je alkohol snadno dostupný, protože alkohol je nebezpečný “spouštěč”, tedy může aktivovat psychickou závislost
  • Nevhodná je práce v trojsměnném provozu. Nepravidelnost životního stylu ztěžuje léčení, může působit poruchy spánku a je stresujícím faktorem.
  • Nevhodná je práce spojená s nadměrným stresem. Vyčerpaný nebo předrážděný člověk je méně odolný i vůči návykovým nemocem.

Najít vhodnou práci nemusí být vždy snadné. Je důležité, abyste se nedal odradit případným neúspěchem. Žádost o místo je nutně spojena s možností odmítnutí. To, že jste byl případně odmítnut, nevypovídá nic o vašich kvalitách odborných a tím méně o vaší ceně jakožto člověka. Hledejte, buďte trpělivý a pružný, nedejte se odradit.

2. Uvědomte si, že ve společnostech západního typu jsou častější změny místa a nezaměstnanost běžnou věcí. Kritické posuzování člověka, který mění nebo nemá momentálně práci, patří i u nás minulosti. Do současné reality se nehodí. I když nemáte zaměstnání, uchovejte si sebedůvěru a hrdost. Zdravému sebevědomí pomáhá i péče o zevnějšek, oblečení, účes, pánové se nezapomenou holit.

3. Obavy ze ztráty zaměstnání nebo nezaměstnanosti jsou často provázeny pocity úzkosti a smutku. Tyto pocity znepříjemňují život a mohou omezovat tvořivé schopnosti lidí. Nelitujte se. Deprese a úzkosti se dají zmírnit poměrně jednoduchými prostředky. Vědecké studie prokázaly příznivé účinky přiměřeného tělesného cvičení (např. delší procházka), jógy a relaxace i psychoterapie. Úzkost, která se dostavuje v souvislosti s hledáním místa, můžete snížit tím, že si rozhovor s případným zaměstnavatelem připravíte a předem si ho zkusíte.

4. Pamatujte, že život není sprint, ale závod na dlouhou trať. Důležité je dívat se do vzdálenější budoucnosti. Nemůžete-li sehnat místo, můžete rozšiřovat svoji kvalifikaci a získat dovednosti, které se vám v bližší nebo vzdálenější budoucnosti budou velice hodit. Sem patří různé rekvalifikační kursy, studium jazyků, získání nějaké řemeslné zručnosti apod.

5. V západních zemích je běžné, že někteří nezaměstnaní využívají své situace k zapojení se do různých zájmových, náboženských nebo jiných organizací. To jim dává oprávněný pocit životního naplnění, rozvíjejí tím své schopnosti a mohou navázat užitečné známosti. To jim někdy pomůže k získání místa. Nezaměstnanost lze někdy využít i k rozvoji zájmů a koníčků (samozřejmě pokud to umožní finance). Z toho, co nejprve vypadalo jako zájem nebo koníček, se někdy může postupně stávat i uspokojivé zaměstnání. Kvalitní zájmy navíc rozvíjejí vaše tvořivé schopnosti, zvyšují sebevědomí a zpříjemňují život. Období, kdy nemáte práci, byste také mohli využít k protialkoholnímu léčení. I to je dobrý vklad do vaší budoucnosti.

6. Věnujte potřebnou pozornost rodině a mezilidským vztahům. Dobré vztahy v rodině a přátelské vztahy mimo ni napomáhají udržovat vaši kondici a snášet různé životní těžkosti. Nezaměstnanost může někdy vést k přerozdělení úkolů v domácnosti a k tomu, abyste se rodině více věnoval. Najdete-li u své rodiny pochopení, je všechno snazší.

7. Pamatujte, že škodliviny, jako alkohol nebo jiné návykové látky, jsou v obdobích životních těžkostí zvláště nebezpečné. Vyhýbejte se jim a také veškerým formám hazardní hry. Ušetříte tím nejen peníze, ale hlavně své zdraví.

8. Ekonomický nedostatek je dobrou příležitostí přehodnotit některé životní hodnoty. V západních zemích existuje vlivné ekologické hnutí často spojené se snahou zjednodušit svůj život (“voluntary simplicity”). Luxusní automobil, nákladné jídlo v restauraci, plýtvání elektřinou a jinými zdroji energie, nesmyslné hromadění předmětů apod. není nutné a často život spíše komplikuje než obohacuje. Pokud zbytečné plýtvání omezíte, prospějete nejen sobě, ale i životnímu prostředí.

9. Kondici pomáhá udržovat také rozumný způsob života - dostatek odpočinku a dostatek aktivity. I když nechodíte do práce, udržujte si pravidelný denní rytmus, nepolehávejte v posteli, udělejte si přiměřený denní program a dodržujte ho.

10. K zdravému způsobu života patří i správná výživa. Zdravé jídlo nemusí být drahé. Luštěniny, pečivo, kyselé zelí, chléb z celozrnné mouky, ovesné vločky, zelenina i levnější druhy ovoce obsahují mnoho vitamínů a dalších potřebných látek. Navíc jsou cenově dostupné.

Mladí lidé, u nichž se ještě neupevnily pracovní návyky, by měli tato doporučení číst zvláště pozorně.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.