Medicína

Program FIT IN


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Preventivní program FIT IN vznikl v roce 1990. Je nevládní iniciativou, soustavně spolupracuje s řadou vládních institucí a organizací i se soukromým sektorem. Nabízíme preventivní aktivity specifickým cílovým skupinám, zejména dětem a dospívajícím, rodičům, pedagogům apod. podle jejich zvláštních potřeb.

Organizačně program zajišťuje Sportpropag, a. s., ve spolupráci s týmem expertů. Spolu s Výzkumným ústavem pedagogickým jsme připravili modelový program prevence zneužívání alkoholu a jiných návykových látek pro školy. Program byl obhájen při oficiální oponentuře za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tým expertů preventivního programu FIT IN vedený primářem MUDr. Karlem Nešporem, CSc. získal prestižní národní cenu Vladimíra Vondráčka za nejlepší práci na téma “Psychiatrické a psychologické problémy dospívání” za rok 1996.

V současnosti nabízíme

 • Nešpor, K., Csémy, L.: Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8, Tel.: 66003120, 66003123, 66003111. Publikaci ocení především lékaři a další odborní pracovníci.
 • Nešpor, K.: Problémy s návykovými látkami v praxi praktického lékaře. Galén, 1999. Vychází ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP.
 • Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a na středních školách. Příručka pro pedagogy. Vyšlo za podpory MŠMT. (Sportpropag)
 • Nešpor, K., Csémy, L.: Alkohol, drogy a vaše děti. 4. rozšířené vydání. Zejména rodiče zde najdou zásady prevence v rodině. (Sportpropag)
 • Nešpor, K., Müllerová, M.: Jak přestat brát (drogy). Jedná se o svépomocnou příručku zejména pro mladé lidi, kteří mají problém s nealkoholovými drogami. Nové rozšířené vydání vychází v roce 1999. (Sportpropag)
 • Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence. (Sportpropag)
 • Nešpor, K., Csémy, L., Provazníková, H.: Dotazník pro dospívající identifikující rizikové oblasti (volně podle R. E. Tartera). Státní zdravotní ústav, 1999.
 • Nešpor, K., Csémy, L.: Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání. Sportpropag, 1999. (Sportpropag)
 • Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Jak zůstat fit a předejít závislostem. Náměty pro učitele a vychovatele, inspirace pro děti a dospívající. Portál, 1999.
 • Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.: Zásady efektivní primární prevence. (Sportpropag)
 • Nešpor, K.: Jak překonat problém s hazardní hrou. (Sportpropag)

Dále upozorňujeme na publikace “Nešpor, K.: Uvolněně a s přehledem. Relaxace a meditace pro moderního člověka”, “Nešpor, K.: Závislost na práci”, které vydalo nakladatelství Grada, a na knihu “Počítače a zdraví” vydanou nakladatelstvím Ben.

Publikace, u kterých je uvedeno “Sportpropag”, je možné dostat za cenu poštovného a skladného na adrese: Sportpropag, Moldavská 3, 101 00 Praha 10, tel. 71734209. Své zkušenosti, připomínky i podněty můžete posílat na adresu:

  prim. MUDr. Nešpor, CSc.
  PL Bohnice
  Ústavní 91
  181 02 Praha 8
  tel. 84016 249

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.