Medicína

Z adresáře pomoci


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

(Informace o některých zařízeních v nichž se léčí patologické hráčství.)

Mění se systém zdravotní péče, telefonní čísla, odborníci schopní patologickým hráčům pomáhat mohou měnit pracoviště. Přesto však nabídnu základní informace o možnostech léčby těm, kdo zjistili, že potřebují ke svému uzdravení více, než psaný návod. Nesmírně důležitou součástí péče o duševní zdraví jsou různé linky důvěry a podobná zařízení. Jejich čísla najdete snadno v telefonním seznamu a uvádíme je i na konci této knihy. Centrum krizové intervence v Psychiatrické léčebně v Praze 8, na které se patologičtí hráči často obracejí, má číslo 02/84016666. Zde vám mohou poskytnout informace o další léčbě. Ta může znamenat práci v léčebné skupině nebo individuální setkání s terapeutem například jednou týdně. Ambulantní léčení také nabízí Poradna pro rodinu, Zborovská 11, Praha 5, tel. 02/57052441, 02/57052719, ordinace AT Praha 10, Vilová 16, tel. 02/7812594 i další zařízení. K ambulantní léčbě doporučuji si najít zařízení, které je blízko vašeho bydliště, protože vám to velmi usnadní dlouhodobou a systematickou spolupráci při léčbě.

Další možností je ústavní léčba. Je potřebná tam, kde ambulantní léčení nestačí, kde je riziko sebepoškození nebo kde hrozí pokračování vážných životních komplikací (například trestné činnosti). I léčení na psychiatrickém oddělení pomáhá překonat krizi a začít znovu. Výhodnější je ale specializovaná léčba. Tu můžeme omezenému počtu zájemců z Prahy nabídnout na Oddělení pro léčbu závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice (adresa: Ústavní 91, 181 02 Praha 8, tel. 02/84016331). Specializovanou léčbu nabízí také různá další psychiatrická zařízení po celé republice.

Zařízení pro patologické hráče v zahraničí, jako již zmiňované pracoviště v Brecksville v Ohiu, mívají podobný program jako oddělení pro léčení závislosti na alkoholu nebo jiných drogách a také k nim mohou být přičleněná. Společné programy pro pacienty s různými návykovými nemocemi včetně patologického hráčství zahrnují skupinovou terapii, práci s rodinou, nácvik relaxačních technik a další prvky. Kromě toho mívají ale patologičtí hráči i své vlastní programy. V našem zařízení jsou to středeční skupiny (v 16.30) vedené odborníkem a pondělní setkání Anonymních hráčů (18.30). Na oba tyto programy přicházejí i ti, kdo se léčí ambulantně.

Pamatujte ale prosím, že léčení není jednorázová akce. Je to naopak dlouhodobá záležitost, která často vyžaduje podstatné a trvalé změny způsobu života. O tom, jak si udržovat dobrý stav, až problémy s hazardní hrou překonáte, se dočtete v dalších kapitolách. A ještě poznámka. Léčba patologických hráčů probíhá za stejných podmínek jako u jiných nemocí. Pacienti tedy mohou mít během ústavní léčby i např. pracovní neschopnost (prosinec 1999).

Největší výhodou života bez automatů a bez alkoholu je pro mě vidina normální rodiny, ve které bude zcela normální, spolehlivým, i když třeba nepříliš majetným tátou. Normálním, spolehlivým tátou!
Léčící se patologický hráč, 29 let

Léčba by měla odstranit podmiňující spouštěče, pomoci vytvořit jiné způsoby finanční i vnitřní regulace a snížit individuální potřebu finančních a subjektivních “odměn” ze hry.
Citace z odborného časopisu Acta Psychiatrica Scand,
84, 1991, s. 113-120

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.