Medicína

Patronství, slogany, kombinace s jinými postupy


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Patronství
Některé užitečné slogany
Svépomocné organizace a jiné formy léčby

 

Patronství

Organizace Anonymních hráčů má důkladně rozpracovaný systém patronství. Ten zahrnuje:

1. Skupinové patronství. Spočívá ve fungování vítací služby, která je přítomna alespoň 15 minut před začátkem, zdraví příchozí, pokud souhlasí, zapíše jejich telefon, nováčkům vysvětlí předpokládaný průběh a představí je ostatním a dá novým členům tištěné materiály. Další dobrovolníci mohou zajistit dopravu nových členů na příští setkání, telefonovat jim mezi setkáními apod.

2. Krátkodobé patronství. Trvá asi měsíc, krátkodobý patron opakovaně nováčkovi telefonuje, povzbuzuje ho k účasti na setkáních, může mu pomoci vysvětlit situaci rodině, seznámí ho s dalšími členy organizace i s jejími základními principy.

3. Dlouhodobé patronství. Dlouhodobým patronem se může stát člen organizace s delší abstinencí. Patron pomáhá překonávat krize a případné recidivy, poskytuje emoční podporu, sdílí s ním vlastní zkušenosti, vysvětluje principy programu. Naproti tomu ale nepůjčuje nováčkovi peníze nebo mu nehledá zaměstnání. To souvisí s filozofií organizace, jejímž základním cílem je překonávání závislosti. Zdá se, že v počátcích abstinence se patron více orientuje na pomoc při udržení abstinence. Sem patří zásada “abstinuji právě dnes” (a nelámat si hlavu, jak to vydržet celý život), nebo zásada dobře se o sebe starat (nebýt hladový, vzteklý, osamělý, unavený - anglicky HALT čili “don't get hungry, angry, lonely, tired”). Později se patron může více soustřeďovat na psychologické problémy a rozvoj osobnosti.

Není třeba zdůrazňovat, že patronství prospívá oběma stranám. Má z něj prospěch nový člen i člen zkušený, který se při práci s jinými utvrzuje v abstinenci od hazardní hry.

Některé užitečné slogany

Abstinovat právě dnes (One Day at a Time). Podobně jako, když jde člověk po nějaké cestě, i zde je třeba ubírat se krok za krokem.

Nejdůležitější nejdříve (First Things First). Ze všeho nejdříve je třeba zachovávat abstinenci. Tím se vytvářejí předpoklady k řešení problémů v různých oblastech života a dosahování dalších životních cílů.

I tohle přejde (This too will pass). Záležitosti, které zpočátku vypadají velmi nepříznivě, se často vyřeší uspokojivěji, než člověk předpokládal. A navíc čas vyléčí většinu bolestí.

Abstinovat se dá (It can be done).

Dívej se na věci z dobré stránky (Be positive). A to se netýká jen výhod abstinence.

Napodobuj až uspěješ (Fake It Till You Make It). I když někomu mohou připadat osvědčené postupy používané při překonávání patologického hráčství divné, vyplatí se je mechanicky napodobit. Vnitřně přijaty mohou být až později.

Snadno to jde (Easy Does It). Tato zásada vybízí k tomu, aby se patologický hráč vyhýbal nadměrnému stresu a vedl rozumný životní styl.

Předej to (Turn It Over). Slogan vybízí k tomu, aby člověk přijímal věci, které nelze změnit, a nezabýval se jimi. Je projevem víry v to, že vše, co člověka potkává, nějakým způsobem slouží jeho prospěchu.

7/7. Zásada 7/7 říká, že pokud je člověk v krizi, nebo začíná abstinovat, měl by navštívit setkání Anonymních hráčů nebo Anonymních alkoholiků sedmkrát během sedmi dní v týdnu, tedy každý den. To je možné v amerických velkoměstech, kde se v různých čtvrtích scházejí skupiny Anonymních alkoholiků, hráčů nebo narkomanů v různých dnech v týdnu a pokrývají tak celý týden. To, že by se v situaci ohrožení měl člověk léčit daleko intenzivněji, platí i ovšem u nás.

Svépomocné organizace a jiné formy léčby

Spolupráce se svépomocnými organizacemi může zlepšit výsledky léčby poskytované zdravotníky. Nedoporučuje se však bez dalšího pacientovi říci, aby chodil na schůzky Anonymních hráčů a dále se o něj nestarat. Není totiž jisté, jestli není přítomna symptomatologie vyžadující další léčbu nebo jestli pro něj bude účast v této organizaci přijatelná a vhodná. Správné tedy není považovat organizace tohoto typu za všelék na straně jedné, ani je odmítat na straně druhé. Kombinování léčby za pomoci profesionálů a “dvanácti kroků” jsme viděli ve vojenské nemocnici v Brecksville, kde se specializují na léčbu patologického hráčství.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.