Medicína

Setkání snižující tlak “Anonymních hráčů”


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Volba je vaše
Dopis věřitelům
Rozpočet - výdaje týdně a měsíčně
Rozpočet - finanční souhrn
Rozpočet - souhrn
Seznam věřitelů
Schéma splácení

Když přichází nový člen na své první setkání, je důležité mu vysvětlit, co je to “setkání snižující tlak”, a že ho člen Anonymních hráčů bude kontaktovat během 30 dnů, aby zorganizoval takové setkání.

Novému členu je třeba říci, aby se spojil se všemi věřiteli a řekl jim, že s nimi nebude jednat během 30 dnů. Je třeba zdůraznit, že během této doby by neměl platit dluhy ani jejich placení slibovat. Každý člen by si měl vybrat někoho, kdo by se o jeho finanční záležitosti postaral. Doporučujeme, aby se jméno člena, jakožto vlastníka cenných předmětů, tj. domů, aut, cenných papírů, bankovních kont, kreditních karet, sporožirových účtů apod., nikde nevyskytovalo. Členovi je třeba doporučit, aby neměl u sebe více peněz, nežli potřebuje na nejběžnější denní výdaje.

Setkání snižující tlak by měl poskytovat člen Anonymních hráčů, který má v tomto směru zkušenosti. Měl by být přítomen ještě nejméně jeden další člen a člen Gam-Anon (organizace pro příbuzné hráčů - pozn. překladatele). Setkání zmírňující tlak by se nemělo konat v bytě hráče - může tam být mnoho rušivých vlivů. Nemělo by se ani konat bezprostředně před schůzí Anonymních hráčů v prostorách, kde bude schůze. Týden před setkáním zmírňujícím tlak je třeba dát členovi kopie formulářů, které jsou uvedeny dále. Výbor provádějící setkání snižující tlak znovu zhodnotí veškeré údaje přibližně za šest měsíců po setkání.

  Vážený člene Anonymních hráčů,

podle pravidel místní organizace Anonymních hráčů můžete nyní absolvovat setkání mírnící tlak. Neoddělitelnou součástí úzdravy je nahradit finanční dluhy. Vzhledem k tomu, že vaše dluhy jsou většinou podstatně vyšší, nežli je tomu u průměrného člověka, měl byste svému rozpočtu věnovat velkou pozornost. Je důležité, aby situace byla zvládatelná. Pro každého je velmi obtížné žít normálním životem a být přitom zahlcen finančními tlaky. Tím spíš je to těžké pro nutkavého hráče.

První krok při plánování rozpočtu vyžaduje naprostou poctivost. Jestliže jste tajil některé informace týkající se dluhů, nyní nadešel čas naprosté poctivosti. Doufáme, že od nynějška budete následovat rad svých spolučlenů Anonymních hráčů a uděláte následující:

  1. Zkontaktujete všechny věřitele a požádáte je o 30-45denní moratorium na platby. Rozhodně nikomu neplaťte ani nedělejte finanční závazky.

  2. Pověřte někoho, aby převzal vaše finance - nejlépe manželku, jste-li ženatý.

  3. Veškerý svůj majetek (dům, auto atd.) svěřte někomu jinému.

  4. Zřekněte se dispozičního práva u všech vkladních knížek, šekových knížek a kreditních karet.

  5. Všechny neproplacené šeky včetně kontrolního útržku předejte osobě, která se stará o vaše finance.

Volba je vaše

Volba mezi placením po dlouhou dobu, normálním životem a fungováním jako lidské bytosti a naprostým zhroucením v důsledku velkých finančních tlaků, které nelze zvládnout, není vlastně volbou. Je pouze jedna cesta, která vás navrátí duševnímu zdraví a platební schopnosti. Ve vztahu ke dluhům musíte být poctivý, přímý a pokorný a být odhodlán je splatit. Zkušenosti Anonymních hráčů ukazují, že věřitelé odpovídají na upřímnost, poctivost a odvahu lidsky a nápomocným způsobem, ale po právu odmítají aroganci a sebelitování. Každý bývá ochoten pomoci člověku, který je na dně a který se chce vzchopit, ale mnohem důležitější je ochota pomoci sám sobě. To je klíčem, tato touha a nikdy nekončící úsilí.

Důvěřujte programu Anonymních hráčů a řiďte se rozpočtem, jež pro vás vytvoří. Jestliže se budete držet rozpočtu a přestanete hrát, finanční tlaky se rychle zmírní a to významně zlepší vaše šance na úzdravu. Pamatujte si, že máte problém s hazardní hrou, ne finanční. Postupujte zvolna - den po dni.

Dopis věřitelům

Vyplňte prosím následující formuláře co nejpřesněji a co nejaktuálněji. Nic nevynechejte:

Vážený věřiteli,

přiložený rozpočet byl vypracován pro pana ............., který je členem Anonymních hráčů. Přiznal, že je nutkavým hráčem, a že jeho život se stal nezvládatelný. Neoddělitelnou součástí úzdravy nutkavého hráče je splacení dluhů všem věřitelům. Vzhledem k tomu, že nutkavý hráč mívá obrovské dluhy, bude nutné, aby vám splácel dluh během delšího časového období. Jestliže již existuje dohoda o splácení dluhu, je možné, že nutkavý hráč bude schopen vám vracet menší splátky a splácení jeho dluhů může trvat déle.

Jak vidíte na základě připraveného rozpočtu, nutkavý hráč musí živit sebe a rodinu a teprve pak splatit dluhy. Plán splátek byl připraven zkušenými členy organizace Anonymních hráčů. Částka, kterou navrhujeme jako splátku jednotlivých dluhů, vychází z částky původně vypůjčené, platební bilance a původně dohodnutých měsíčních splátek.

Nutkavý hráč nevyhlašuje bankrot ani nemá v úmyslu zmizet. Chce splatit své dluhy. Velice si vážíme vaší spolupráce.

Anonymní hráči nejsou zodpovědní za informace na uvedeném formuláři ani nezaručují, že hráč dodrží navrhovanou finanční dohodu.

  Podpis zástupce Anonymních hráčů: ..................................

  Jméno: ..................................

  Jméno manželky: ..................................

  Datum: ..................................

  Skupina Anonymních hráčů: ..................................

  Zodpovědný člen Anonymních hráčů a jeho telefon: ................

  Další přítomní členové organizace: ..................................

  Telefon hráče: ..................................

  Datum zhodnocení plnění: ..................................

Rozpočet - výdaje týdně a měsíčně

Pojištění domácnosti a jiná pojištění:
Brýle, kontaktní čočky:
Rodinná kultura :
Jídlo:
Holič apod.:
Obědy v práci:
Hypotéky:
Kursy, vzdělání:

Dílčí součet:

Noviny, časopisy:
Domácí zvířata:
Poštovné:
Důchodové pojištění:
Školné:
Daně z příjmu:
Daně z nemovitostí:
Telefon:
Psychoterapie, poradenství:
Dovolená:
Různé:
Rezerva pro nepředvídané výdaje:

Celkový součet - výdaje týdně:

Celkový součet - měsíčně:

Rozpočet - finanční souhrn

Hlavní zaměstnání:
Vedlejší zaměstnaní:
Důchod:
Platba na děti:
Výživné:
Příjmy z majetku:
Použitelná část příjmu manželky:
Jiné příjmy:

Příjem celkem:

Rozpočet - souhrn

Celkový příjem:
Bez celkových výdajů:
Částka použitelná ke splácení dluhů:

Seznam věřitelů

Sestavte seznam v následujícím pořadí:

  1. nekryté šeky nebo dluhy, za které můžete být stíhán
  2. soudem nařízené platby
  3. dluhy bankám a finančním společnostem
  4. nezaplacené daně
  5. kreditní karty
  6. dluhy sázkařům a lichvářům
  7. dluhy v rodině a přátelům
  8. jiné

Seznam má zahrnovat následující údaje: Věřitelovo jméno, datum dluhu, původní výše dluhu, současná výše dluhu, výše měsíční splátky, dlužné splátky, ručitel.

Schéma splácení

Zahrnuje jméno věřitele, původní výše dluhu, současná výše dluhu, měsíční splátka, týdenní splátka, datum první splátky, odhad data poslední splátky.

Organizace Anonymních hráčů není zodpovědná za údaje uvedené na tomto formuláři ani nezaručuje plnění navrhované finanční dohody.

Poznámka překladatele: Uvedený postup je možné použít i mimo rámec organizace Anonymních hráčů a každý si může formuláře vyplnit sám. To je ovšem obtížnější.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.