Medicína

Otázky a odpovědi


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Co je to nutkavé hazardní hráčství?

Nutkavé hráčství je v podstatě pokračující nemoc, která se nedá vyléčit, dá se však zastavit. Mnoho nutkavých hráčů před tím, než přišli do Anonymních hráčů, o sobě uvažovalo jako o normálně slabých nebo prostě špatných. Podle konceptu Anonymních hráčů jsou nutkaví hráči ve skutečnosti lidé těžce nemocní, kteří se mohou uzdravit, jestliže budou podle svých nejlepších schopností následovat jednoduchý program, který se osvědčil u tisíců jiných mužů a žen, jež měli problém s hazardní hrou nebo nutkavou hazardní hrou.

Co je tou první věcí, kterou by měl nutkavý hráč udělat, aby s hazardní hrou přestal?

Nutkavý hráč potřebuje být ochoten přijmout skutečnost, že je postižen zhoršující se nemocí a že si velmi přeje se uzdravit. Naše zkušenosti říkají, že program Anonymních hráčů vždy prospívá všem, kdo touží s hazardní hrou přestat. Nikdy ale nemůže fungovat u těch, kdo prostě nepřijmou skutečnosti o své nemoci.

Jak se dá poznat jestli jste nutkavý hráč?

Pouze vy se můžete takto rozhodnout. Většina lidí se k Anonymním hráčům obrací, když jsou ochotni přiznat, že je hazardní hra přemohla. Anonymní hráči popisují nutkavého hráče jako člověka, jemuž hraní působí rostoucí a pokračující problémy ve všech oblastech jeho života.

Mnoho členů Anonymních hráčů prošlo hroznými prožitky před tím, než byli ochotni přijmout pomoc. Jiní museli čelit pozvolnému a skrytému chátrání, což je nakonec přivedlo k bodu, kdy si přiznali porážku.

Jak někdo přestává s hazardní hrou díky programu Anonymních hráčů?

Pomocí toho, že postupně mění svoji povahu. Toho se dá dosáhnout vírou v základní zásady programu úzdravy Anonymních hráčů a jeho následováním.

K tomu, aby člověk k víře a porozumění dospěl, neexistují zkratky. Zbavit se jedné z nejhorších a nejzákeřnějších nutkavých závislostí bude vyžadovat pilné úsilí. Poctivost, otevřená mysl a ochota jsou klíčová slova naší úzdravy.

Je porozumění tomu, proč jsme hráli, důležité?

Možná, ale co se týče toho s hraním přestat, mnoho členů Anonymních hráčů začalo abstinovat od hry, aniž jim v tom pomohlo pochopení, proč hráli.

Jaké jsou některé charakteristiky člověka, který je nutkavým hráčem?

1. Neschopnost a neochota přijmout skutečnost. Proto utíká do snového světa hazardní hry.

2. Citová nejistota. Nutkavý hráč zjišťuje, že se cítí v citové pohodě, jedině když je “v akci”. Není nezvyklé slyšet od člena Anonymních hráčů něco jako: “Jediné místo, kde se cítím, jako že tam patřím, je židle u pokerového stolku. Tam se cítím v pohodě a v bezpečí. Nikdo tam na mě nemá velké požadavky. Vím, že se ničím, ale současně mám určitý pocit bezpečí.”

3. Nezralost. Přání mít v životě všechny dobré věci bez velké námahy je asi společným rysem problémových hazardních hráčů. Mnoho členů anonymních hráčů si přiznalo, že nebyli ochotni vnitřně růst. Podvědomě cítili, že je možné se vyhnout dospělé zodpovědnosti hazardní hrou a nakonec se jejich snaha unikat zodpovědnosti stala podvědomým nutkáním.

Mnoho hráčů má také silnou vnitřní potřebu být důležití a potřebují pocit všemohoucnosti. Nutkavý hráč je ochoten udělat cokoliv (často i protispolečenského), aby udržel představu, jakou chce o sobě mít a jakou chce, aby o něm měli druzí.

Existuje také teorie, že nutkaví hráči chtějí podvědomě prohrávat, aby se trestali. Tuto teorii lze podpořit mnoha důkazy.

Jaký je snový svět nutkavého hráče?

To je další společný rys nutkavých hráčů. Spoustu času tráví fantaziemi o velikých a báječných věcech, které udělají, jakmile dosáhnou velké výhry. Často vnímají sebe jako lidumily a okouzlující osoby. Mohou snít o tom, jak opatřují rodině a přátelům nová auta, norkové kožichy a další luxusní zboží. Nutkaví hráči si představují sebe, jak vedou příjemný a milý život díky penězům, které vzešly z jejich systému. Služebníci, prosklené byty, hezké oblečení, okouzlující přátelé, jachty a cesty kolem světa - to je pár z mnoha úžasných věcí, které jsou na dosah, jakmile docílí velkou výhru. Je dojemné, že žádná výhra není dost velká, aby uskutečnila i ten nejmenší sen. Když nutkavý hráč uspěje, hraje dál, aby snil ještě větší sny. Když prohrává, hraje ve stavu bezohledného zoufalství a hlubina jeho neštěstí je bezedná, jak se snový svět bortí. Je smutné, že se znovu snaží, sní více snů a samozřejmě trpí ještě větším neštěstím. Nikdo ho nedokáže přesvědčit, že obrovské plány se nikdy neuskuteční. Věří, že se naplní, protože bez snového světa by se pro něj život stával nesnesitelný.

Není nutkavé hráčství v podstatě finanční problém?

Ne, nutkavé hráčství je nejspíše emoční problém. Osoba postižená touto chorobou vytváří hory zdánlivě neřešitelných problémů. Samozřejmě vznikají také finanční problémy, ale musí čelit i problémům v manželství, v zaměstnání a se zákonem. Nutkavý hráč zjišťuje, že ztratil přátele a příbuzní ho odmítají. Z mnoha vážných problémů jsou ty finanční asi nejsnáze řešitelné. Když se nutkavý hráč připojí k Anonymním hráčům a přestane hazardně hrát, jeho příjem obvykle vzrůstá, finanční zdroje nejsou odčerpány hazardní hrou a po velmi krátké době se finanční tlak zmírňuje. Anonymní hráči zjistili, že nejlepší cesta k finančnímu zotavení je tvrdá práce a splácení dluhů. Dělání dluhů nebo půjčování peněz mezi Anonymními hráči naší úzdravě neprospívá a je nepřípustné.

Nejobtížnější a časově nejnáročnějším problémem, jemuž je třeba čelit, je dosáhnout změny své povahy. Většina Anonymních hráčů to vnímá jako největší úkol, s nímž je třeba začít okamžitě a pokračovat po celý život.

Proč nemůže nutkavý hráč prostě použít vůli, aby přestal hrát?

Věříme, že většina lidí, jestliže je upřímná, si přizná, že nemají dost sil na to, aby určité problémy vyřešili sami. Co se týče hazardní hry, znali jsme mnoho problémových hazardních hráčů, kteří dokázali nehrát dlouhou dobu, ale nepřipraveni a za nepříznivých okolností začali znova hrát, aniž uvažovali o důsledcích. Obrany, na které spoléhali, jako samotná síla vůle, byly překonány nějakým otřepaným důvodem, proč vsadit. Zjistili jsme, že naše problémy pomáhá řešit to, že se držíme duchovních zásad. Ty jsou důležitější než síla vůle nebo sebepoznání. Mnoho z nás věří, že víra v Sílu větší než my sami je pro nás nezbytná, aby naše touha přestat hrát vydržela.

Může nutkavý hráč někdy zase normálně hazardně hrát?

Ne. První malá sázka je u problémového hazardního hráče totéž, jako první sklenička pro alkoholika. Dříve či později upadá nazpátek ke starým ničivým vzorcům chování. Jestliže někdo překročil neviditelnou hranici nezodpovědného neovládaného nutkavého hazardního hráčství, patrně nikdy nebude schopen své hraní ovládat. Po několika měsících abstinence zkoušeli někteří naši členové sázet malá množství peněz a vždy byla výsledkem pohroma. Staré nutkání se nevyhnutelně vracelo. Zkušenost Anonymních hráčů ukazuje, že jsou tyto možnosti: Hazardně hrát a riskovat pokračující zhoršování nebo nehrát a rozvíjet lepší způsob života.

Znamená to, že se nemohu zúčastnit ani karetní hry o drobné mince nebo sázet na výsledky sportovních utkání?

Znamená to přesně toto. Je třeba zaujmout jasné stanovisko: Anonymní hráči zjistili, že je nutné se vyhnout první sázce, i kdyby to byla jen sázka o šálek kávy.

Mám období hazardní hry pouze čas od času. Potřebuji Anonymní hráče?

Ano, nutkaví hráči, kteří se k nám připojili, nám řekli, že ačkoliv opakující se období hazardní hry byla krátká, doba mezi těmito obdobím nebyla dobou, kdy by tvořivě mysleli. Typická pro tato období byla nervozita, podrážděnost, zklamání, nerozhodnost a pokračující rozpadání se osobních vztahů. Právě tito lidé často našli v programu Anonymních hráčů odpovědi na otázku jak odstranit své povahové nedostatky i vedení na cestě morálního pokroku v životě.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.